Numer 18 - Doradztwo Prawne i Podatkowe RB Biuletyn

Pobierz RB Biuletyn w PDF

Drodzy czytelnicy

Jest to osiemnaste wydanie naszego miesięcznika „Doradztwo Prawne i Podatkowe - RB Biuletyn”, który ukazuje się w wersji papierowej i elektronicznej.

andrzej dmowskiWielokrotnie w naszym Biuletynie przywołujemy i cytujemy interpretacje indywidualne prawa podatkowego. Jak wynika z raportu Krajowej Informacji Skarbowej, w 2019 r. podatnicy złożyli 26 812 wniosków, a wydano 21 032 takich interpretacji. Ich liczba spadła o blisko 2,5 tys. w porównaniu z 2018 r. Co ciekawe, najwięcej wydano ich w 2014 r., bo aż 37 891, ale począwszy od 2015 r. zarysowała się wyraźna tendencja spadkowa. W ubiegłym roku podatnicy zwracali się najczęściej o wyjaśnienie kwestii dotyczących podatku od towarów i usług (13 755 interpretacji), podatku dochodowego od osób fizycznych (8 141), podatku dochodowego od osób prawnych (3 340).

W przypadku podatków bezpośrednich dominowała tematyka związana ze skutkiem umowy o sprzedaży nieruchomości, z dochodami generowanymi przez prawa własności intelektualnej, ograniczeniami w zaliczaniu wydatków do kosztów uzyskania przychodów czy też z ulgą na działalność badawczo-rozwojową, obowiązkami płatnika i dokumentacją cen transferowych. Jeśli chodzi o podatki pośrednie, to najczęściej chodziło o odzyskanie podatku naliczonego, zwłaszcza dotyczącego inwestycji dofinansowanych przez Unię Europejską, opodatkowanie czynności wykonywanych przez jednostki samorządu terytorialnego, odliczenie VAT z użyciem prewspółczynnika, a także o stawki podatku, dostawę nieruchomości zabudowanych i niezabudowanych, zbycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa oraz zwolnienia podmiotowe i przedmiotowe. W 2019 r. podatnicy złożyli 1 620 skarg na wydane interpretacje oraz 251 skarg na postanowienia, a także 572 zażalenia na postanowienia, przy czym KIS wniosła w sprawach dotyczących interpretacji 871 skarg kasacyjnych, zaś wnioskujący – 360 takich skarg. Warto przypomnieć, że od 1 listopada ub.r. można występować do KIS z wnioskiem o wydanie Wiążącej Informacji Stawkowej.

W osiemnastym numerze Biuletynu poruszamy problematykę dotyczącą: środka o skutku równoważnym do ograniczeń ilościowych w orzecznictwie TSUE na temat swobody przepływu towarów – definicji pojęcia; niezawinionej oraz zawinionej następczej niemożliwości świadczenia; wystawiania faktur do paragonów w 2020 r.; tajemnicy psychologa i warunków jej uchylenia, rozważań na gruncie postępowania karnego oraz cywilnego – cz. 1; nowej matrycy stawek VAT oraz Wiążącej Informacji Stawkowej – ułatwień i wyzwań dla podatników; ulgi na złe długi w podatkach dochodowych; pracy w godzinach nadliczbowych; finansowania przez spółkę kursu języka obcego dla członków zarządu.

Życzę Państwu pożytecznej lektury!

Dr Andrzej Dmowski
Redaktor naczelny miesięcznika „Doradztwo Prawne i Podatkowe - RB Biuletyn”

Zapraszamy do lektury

Kariera

Chcesz rozpocząć karierę w dynamicznej międzynarodowej, prężnie rozwijającej się organizacji, stawiasz na rozwój zawodowy, sukces i karierę – prześlij do nas swoją aplikację, nie omijamy żadnego życiorysu!

Aktualne oferty pracy

Skontaktuj się z nami

Wykorzystywanie treści

Wszelkie prawa do treści zawartych w magazynie są zastrzeżone, o ile nie zostało w sposób wyraźny zaznaczone inaczej. Użytkownik może korzystać z zasobów magazynu jedynie w zakresie dozwolonego użytku, wyznaczonego przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych. W szczególności zabronione jest dokonywane bez uprzedniej pisemnej zgody Russell Bedford, kopiowanie, modyfikowanie czy transmitowanie elektronicznie lub w inny sposób jakiejkolwiek części magazynu.

Poradnik antykryzysowy

broszura rb 2020

Specustawa w praktyce

Pandemia tzw. koronawirusa (SARS-CoV-2, COVID-19) zmienia bardzo wiele aspektów prawa. Przepisy mające dać wsparcie pracownikom, przedsiębiorcom, pracodawcom i innym podmiotom gospodarczym, wprowadzone specustawą z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

Pobierz poradnik

 

Facebook

Twitter

RB__Poland Parlament Europejski przyjął przepisy o usuwaniu treści terrorystycznych z Internetu - Russell Bedford https://t.co/VPoFBcQlCf
RB__Poland Ulga abolicyjna – pytania i odpowiedzi - Russell Bedford https://t.co/3rEiN6qEJq
RB__Poland Ponowna aktywacja łańcucha płatności po Covid-19 - Russell Bedford https://t.co/BpE43P0zWp
RB__Poland Procesowe aspekty pozyskiwania dowodów cyfrowych w postępowaniu karnym - Russell Bedford https://t.co/0nUWbFqMHd