languageRU      languageEN      internationalInternational        phoneZadzwoń do nas: 22 276 61 80

Polityka Prywatności

Polityka prywatności dla www.russellbeddford.pl

Serwis: www.russellbedford.pl (dalej: Serwis) szanuje sobie zaufanie swoich Użytkowników, więc chroni ich dane przed kradzieżą i wszelką ingerencją osób niepożądanych. Ochrona danych odbywa się zachowaniem najwyższej staranności i standardów bezpieczeństwa. Niniejszy dokument przedstawia zasady, jakie obowiązują w tym zakresie na serwisie.

Administrator Danych Osobowych

 • Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Russell Bedford Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, KRS: 0000387915, NIP: 1132836115, REGON: 142937001.
 • Administrator szanuje prywatność wszystkich osób, które odwiedzają naszą stronę internetową www.russellbedford.pl (w tym: wszystkie jej podstrony; dalej łącznie „Strona”).
 • Administrator zobowiązuje się do przestrzegania poufnego charakteru danych zbieranych podczas korzystania przez użytkowników ze Strony.

Jak się z nami kontaktować w zakresie danych osobowych?

Kontakt z Administratorem możliwy jest pod adresem korespondencyjnym:

Jakie dane osobowe są przetwarzane?

 • Przetwarzamy dane zawierające informacje o ilościach odwiedzonych stronę, informacje zapisane w plikach cookies w Państwa urządzeniu i jego pamięci podręcznej oraz dane lokalizacyjne generowane przez to urządzenie (wraz ze zautomatyzowaną analizą aktywności na Stronie i w aplikacjach).
 • Przetwarzane są także dane zbierane podczas Państwa aktywności na Stronie m.in. wyświetlane treści, czas wizyty w danym miejscu, pobrane pliki, informacje o urządzeniu końcowym lub przeglądarce, w tym jego lokalizację.
 • Przetwarzanie przez Administratora opisanych powyżej danych zapisanych w plikach cookies w Państwa urządzeniu i jego pamięci podręcznej jest niezbędne ze względu na prawidłowe funkcjonowanie oraz właściwość udostępnianych treści w ramach strony Portalu.

W jakim celu i na jakiej podstawie są przetwarzane Państwa dane?

 • Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a, b, c, f lub art.9 ust.2 lit. a, d, j Ogólnego Rozporządzenia dotyczącego Ochrony Danych Osobowych (rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO) w każdorazowo wskazanym w odrębnej szczegółowej informacji celu, którym w szczególności może być: korzystanie z materiałów i treści zgromadzonych na stronie internetowej; zgłoszenia opinii, uwag, reklamacji, przyjmowanie zapytań i udzielanie odpowiedzi za pośrednictwem formularzy dostępnych na Stronie, prowadzenie działań analitycznych i statystycznych, prowadzenie działań marketingowych, w tym przesłanie do osób zainteresowanych informacji dotyczących oferowanych usług.
 • Na naszych stronach i w aplikacjach używamy znaczników internetowych, takich jak pliki np. cookie, do zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu personalizowania treści oraz analizowania ruchu na stronach.

Jak długo mogą być przetwarzane dane?

Państwa dane przetwarzane będą do czasu istnienia podstawy do ich przetwarzania tj.:

 • w przypadku, gdy podstawą przetwarzania danych jest uzasadniony interes administratora, do czasu zgłoszenia przez Panią/ Pana skutecznego sprzeciwu,
 • wyrażenie zgody w momencie przesyłania formularza kontaktowego do momentu jej cofnięcia, ograniczenia lub podjęcia skutecznych innych działań z Pani/ Pana strony ograniczających tę zgodę,
 • w celach rozliczeniowych, podatkowych i rachunkowych w zakresie i przez czas zgodny z obowiązującymi przepisami.

Jakie prawa przysługują Państwu jako podmiotom danych osobowych?

Zgodnie z przepisami RODO w każdym czasie osobom, które przekazały dane, przysługuje:

 • prawo dostępu do Państwa danych, w tym uzyskania ich kopii,
 • prawo żądania sprostowania danych,
 • prawo żądania usunięcia danych (prawo do bycia zapomnianym),
 • prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego ochrony danych osobowych, jakim jest w Polsce Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzasadnione jest, że te dane osobowe przetwarzane są przez Administratora niezgodnie z RODO,
 • prawo do ograniczenia przetwarzania danych,
 • prawo sprzeciwu wobec przetwarzania. 

Jeżeli Państwa dane są przetwarzane na podstawie zgody, przysługuje Państwu:

 • prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie; wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem,
 • prawo do przenoszenia danych osobowych.


W celu realizacji powyższych praw należy skontaktować się z Administratorem, przesyłając informację na adres korespondencyjny Aleje Jerozolimskie 123A; 02-017 Warszawa lub adres email Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

W przypadku żądania sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych, poinformujemy odbiorców tych danych, którym ujawniono dane osobowe, chyba że okaże się to niemożliwe lub będzie wymagać niewspółmiernie dużego wysiłku.

Komu mogą być udostępniane Państwa dane?

 • Państwa dane mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie Administratora np. podwykonawcom usług m.in. dostawcom usług IT – przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z Administratorem. Wówczas wymagamy od takich podmiotów trzecich zachowania poufności i bezpieczeństwa informacji w tym danych osobowych oraz zapewnienia odpowiednich środków ochrony danych osobowych.
 • Zgodnie z obowiązującym prawem dane osobowe Administrator może przekazywać podmiotom uprawnionym do uzyskania danych na podstawie obowiązującego prawa, np. organom administracyjnym, sądom lub organom ścigania – oczywiście tylko, gdy wystąpią z żądaniem w oparciu o stosowną podstawę prawną.

Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej za wyjątkiem organów ścigania lub sądów państw trzecich, które wystąpią z żądaniem w oparciu o stosowną podstawę prawną.

Czym są pliki cookies?

 • Pliki cookies to dane informatyczne zapisywane jako pliki i przechowywane na urządzeniu końcowym Użytkownika (tj. komputer, tablet, smartphone itp.) strony Portalu, które przeglądarka wysyła do serwera przy każdorazowym połączeniu się ze stroną.
 • Cookie zawiera zazwyczaj m.in.: nazwę strony internetowej, z której pochodzi; wygenerowany unikalny numer służący do identyfikacji przeglądarki, z której nastąpiło połączenie ze stroną internetową oraz inne dane potrzebne.
 • Korzystając ze Strony Portalu, poprzez odpowiednie skonfigurowanie ustawień przeglądarki, wyraża Pani/ Pan zgodę na stosowanie plików cookies i innych podobnych technologii zgodnie z niniejszą Polityką.
 • Jeżeli nie zgadza się Pani/ Pan na używanie przez nas plików cookies lub innych podobnych technologii lub jeśli chce Pani/ Pan ograniczyć dopuszczalny zakres korzystania z tych technologii, należy zmienić ustawienia swojej przeglądarki w odpowiedni sposób lub zrezygnować z korzystania ze Strony. 

W jakim celu stosowane są cookies lub inne podobne technologie?

 

Administrator stosuje cookies lub inne podobne technologie w następującym celu:

 • zapewnienia szybszego działania oraz łatwiejszego użytkowania Strony,
 • ułatwienia prezentowania Użytkownikowi treści Strony,
 • zbierania zagregowanych statystyk, które pozwalają na zbiorcze raportowanie ilości odwiedzin i wyświetlenia danej treści a także pomagają w poprawianiu funkcjonalności i zawartości Strony,
 • wsparcia mechanizmów bezpieczeństwa Strony - zapobiegających nadużyciom,
 • niezbędnym do prawidłowego funkcjonowania i wyświetlania Strony co pozwala na poruszanie się po nim oraz wyświetlanie czy pobierania znajdujących się tam treści,
 • optymalizacji korzystania z Strony np. poprzez zapamiętywanie poprzedniej czynności podczas wracania na stronę w tej samej sesji.

Na Stronie mogą być stosowane:

 • cookies sesyjne - pozostają na Państwa urządzeniu jedynie podczas korzystania ze strony;
 • cookies stałe - pozostają na Państwa urządzeniu tak długo jak długo mają ustawiony czas istnienia lub do momentu, kiedy nie zostaną usunięte.

Czy używamy cookies lub podobnych technologii podmiotów trzecich?

 • Tak, korzystając ze Strony możesz otrzymywać pliki cookies pochodzące od naszych zleceniobiorców. Na Stronie mogą być również wykorzystywane inne technologie i rozwiązania techniczne pozwalające uzyskać dostęp do informacji przechowywanej w przeglądarce/urządzeniu końcowym, których działanie jest konieczne do korzystania z Portalu.
 • Administrator korzysta również z oprogramowania analitycznego podmiotów trzecich (np. Google Analitics) zamieszczającego w urządzeniu końcowym Użytkownika kody umożliwiające zbieranie danych o Użytkownikach.

W jaki sposób można zmienić ustawienia dotyczące cookies albo je usunąć? 

 • W każdej chwili może Pani/ Pan zmienić ustawienia przeglądarki tak, aby cookies były blokowane – w całości lub w jakiejś części, np. tylko od stron trzecich. Możliwe jest też ustawienie powodujące każdorazowe otrzymywanie komunikatu w momencie, kiedy takie pliki są wysyłane na Państwa urządzenie.
 • Proszę jednak pamiętać, że zablokowanie używania cookies, może wpłynąć negatywnie na wygodę korzystania ze Strony.

AKTUALIZACJA

Polityka jest na bieżąco weryfikowana i w razie potrzeby aktualizowana. Aktualna wersja Polityki została przyjęta i obowiązuje od 01.01.2023 roku.

Nasze publikacje

rbiuletyn

 

lipiec-wrzesień 2023

RB Biuletyn numer 44

pobierz magazyn

Nasze publikacje

rb restrukturyzacje             russellbedford             rbdombrokersi