Numer 5 - Doradztwo Prawne i Podatkowe RB Biuletyn

Pobierz RB Biuletyn numer 5 w PDF

Drodzy czytelnicy

Jest to piąte wydanie naszego miesięcznika „Doradztwo Prawne i Podatkowe - RB Biuletyn”, który ukazuje się w wersji papierowej i elektronicznej.

andrzej dmowskiWkraczamy w 2019 rok z ogromną liczbą zmian podatkowych. Taka sytuacja powtarza się co dwanaście miesięcy, choć tym razem ładunek regulacji jest rzeczywiście potężny. Można to tłumaczyć specyfiką branży, kolejnym rokiem podatkowym, upływem obowiązywania poprzednich unormowań itd., ale fakt jest faktem, że na przełomie kolejnych lat podatnicy otrzymują w „prezencie” od ustawodawcy niezliczoną ilość zmodyfikowanych lub nowych przepisów. Przedsiębiorcy są nimi bardziej lub mniej zaskoczeni, niemniej muszą poświęcić na ich analizę mnóstwo swego cennego czasu.

Z reguły jest tak, że w oficjalnych komunikatach różnych resortów padają stwierdzenia o uproszczeniach prawa albo korzystnych zmianach podatkowych. Przykład pierwszy z brzegu dotyczy używania w działalności gospodarczej samochodów osobowych, o czym jest m.in. mowa w nowelizacji ustaw podatkowych. Eksponowana jest informacja o podniesieniu od początku tego roku do 150 000 zł kwoty limitu wartości samochodu osobowego, do którego możliwe jest odliczanie odpisów amortyzacyjnych. Warto jednakże pamiętać też o tym, że wskutek nowych przepisów pełnego, podatkowego rozliczenia kosztów nie dokonają przedsiębiorcy, którzy korzystają z takich aut o wartości wyższej niż wspomniany limit – w przypadku umów leasingu operacyjnego, najmu i dzierżawy. Bowiem zaliczanie opłat z tytułu tych umów do kosztów jest ustalone proporcją wartości leasingowanego czy też najmowanego samochodu właśnie do 150 000 zł.

Swoją drogą, ciekawe byłoby publikowanie przez Ministerstwo Finansów na początku każdego kolejnego roku kalendarzowego, ile w dopiero co minionym roku zniknęło – lub wkrótce zniknie – zwolnień podatkowych i różnego rodzaju ulg. Pewnie poznanie przez podatników tzw. twardych danych na ten temat nie przyniosłoby im mniej rozczarowań, ale chociaż osłabiło efekt zaskoczenia nowymi przepisami i umożliwiło wprowadzenie korekt w prowadzonym biznesie. Takie publikacje to jednak marzenie ściętej głowy.

W piątym numerze Biuletynu poruszamy m.in. kwestie dotyczące zakresu zastosowania regulacji CFC do fundacji prywatnych; wybranych problemów z rozliczeniem ulgi na prace badawczo-rozwojowe w podatku dochodowym od osób prawnych w świetle interpretacji indywidualnych prawa podatkowego; odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary; umorzenia udziału wspólnika spółki z ograniczoną odpowiedzialnością; rad pracowników w prawie krajowym; zasad opodatkowania programów motywacyjnych; możliwości zaliczenia wydatku na zakup odzieży służbowej do kosztów uzyskania przychodu.

Życzę Państwu pożytecznej lektury oraz realizacji w Nowym, 2019 Roku wszystkich planów – wraz z tymi, które dotyczą finansów osobistych i firmowych!

Dr Andrzej Dmowski
Redaktor naczelny miesięcznika „Doradztwo Prawne i Podatkowe - RB Biuletyn”

Zapraszamy do lektury

Kariera

Chcesz rozpocząć karierę w dynamicznej międzynarodowej, prężnie rozwijającej się organizacji, stawiasz na rozwój zawodowy, sukces i karierę – prześlij do nas swoją aplikację, nie omijamy żadnego życiorysu!

Aktualne oferty pracy

Skontaktuj się z nami

Wykorzystywanie treści

Wszelkie prawa do treści zawartych w magazynie są zastrzeżone, o ile nie zostało w sposób wyraźny zaznaczone inaczej. Użytkownik może korzystać z zasobów magazynu jedynie w zakresie dozwolonego użytku, wyznaczonego przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych. W szczególności zabronione jest dokonywane bez uprzedniej pisemnej zgody Russell Bedford, kopiowanie, modyfikowanie czy transmitowanie elektronicznie lub w inny sposób jakiejkolwiek części magazynu.

Poradnik antykryzysowy

broszura rb 2020

Specustawa w praktyce

Pandemia tzw. koronawirusa (SARS-CoV-2, COVID-19) zmienia bardzo wiele aspektów prawa. Przepisy mające dać wsparcie pracownikom, przedsiębiorcom, pracodawcom i innym podmiotom gospodarczym, wprowadzone specustawą z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

Pobierz poradnik

 

Facebook

Twitter

RB__Poland 01.07. – kolejna data wdrożenia elektronicznego systemu KRS - Russell Bedford https://t.co/SPTIrrGa2w
RB__Poland Zapotrzebowanie na specjalistów do spraw prawnych wzrosło w 2020 roku - Russell Bedford https://t.co/YF0Yq7ejVo
RB__Poland Dopuszczalność zatrudnienia członka zarządu na etacie - Russell Bedford https://t.co/IKNwxDHJCD
RB__Poland Projekt ustawy o fundacji rodzinnej w konsultacjach - Russell Bedford https://t.co/h1zruQaipT