Numer 4 - Doradztwo Prawne i Podatkowe RB Biuletyn

Pobierz RB Biuletyn numer 4 w PDF

Drodzy czytelnicy

Jest to czwarte wydanie naszego miesięcznika „Doradztwo Prawne i Podatkowe - RB Biuletyn”, który ukazuje się w formie papierowej i elektronicznej.

andrzej dmowskiPodatnicy nie przepadają za split payment. Mechanizm podzielonej płatności w podatku VAT, polegający na zapłacie przez nabywcę kwoty odpowiadającej wartości sprzedaży netto na rachunek rozliczeniowy sprzedawcy, natomiast kwoty podatku od towarów i usług – na jego odrębny rachunek VAT, zaczął być stosowany na zasadzie dobrowolności 1 lipca 2018 r. Z badania przeprowadzonego na zlecenie BIG InfoMonitor wynika, że ponad połowa (58 proc.) ankietowanych małych i średnich przedsiębiorstw raczej lub zdecydowanie nie będzie korzystać z takiego rodzaju płatności, zaś tylko 25 proc. odniosło się pozytywnie do tego mechanizmu.

Uczestnicy badania za mankament uznali ograniczony zakres płatności z rachunku VAT, co uniemożliwia np. realizowanie z tego konta zobowiązań dotyczących ZUS czy też podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych. Wśród motywów użycia split payment wskazywali m.in. stosowanie go lub planowanie jego wprowadzenia przez kontrahentów (57,1 proc.); przywileje podatkowe w postaci szybszego zwrotu VAT oraz ograniczenia sankcji lub solidarnej odpowiedzialności (19,8 proc.); działanie prewencyjne – z uwagi na nieuczciwość w rozliczeniach VAT (15,1 proc.). Co ciekawe, 10,3 proc. badanych stwierdziło, że nie ma w tej sytuacji wyjścia, nie chce korzystać z mechanizmu podzielonej płatności, ale będzie to wymóg narzucony przez państwo.

Wyniki badania zostały opublikowane na początku listopada br. Według danych resortu finansów, z użyciem split payment zostało przeprowadzonych 2,7 mln transakcji, w praktyce zetknęło się z tym mechanizmem ok. 414 tys. firm, zaś wartość zapłaconego w ten sposób VAT wyniosła 10,7 mld zł – czyli 7,1 proc. rozliczonego w tym okresie podatku od towarów i usług.

W czwartym numerze Biuletynu omawiamy m.in. kwestie dotyczące podziału spółki kapitałowej przeprowadzonego w ramach procedury wskazanej w Kodeksie spółek handlowych, usług wewnątrzgrupowych w kontekście przepisów podatkowych w realiach funkcjonowania grup kapitałowych, interesu spółki w polskim prawie spółek, kosztów finansowania dłużnego, zakazu konkurencji w stosunkach pracowniczych, transakcji gotówkowych w kontekście kosztów uzyskania przychodów, konsekwencji podatkowych dofinansowania spółki przez wspólników poprzez podwyższenie kapitału zakładowego, dopłaty i pożyczki.

Życzę pożytecznej lektury!

Dr Andrzej Dmowski
Redaktor naczelny miesięcznika „Doradztwo Prawne i Podatkowe - RB Biuletyn”

Zapraszamy do lektury

Kariera

Chcesz rozpocząć karierę w dynamicznej międzynarodowej, prężnie rozwijającej się organizacji, stawiasz na rozwój zawodowy, sukces i karierę – prześlij do nas swoją aplikację, nie omijamy żadnego życiorysu!

Aktualne oferty pracy

Skontaktuj się z nami

Wykorzystywanie treści

Wszelkie prawa do treści zawartych w magazynie są zastrzeżone, o ile nie zostało w sposób wyraźny zaznaczone inaczej. Użytkownik może korzystać z zasobów magazynu jedynie w zakresie dozwolonego użytku, wyznaczonego przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych. W szczególności zabronione jest dokonywane bez uprzedniej pisemnej zgody Russell Bedford, kopiowanie, modyfikowanie czy transmitowanie elektronicznie lub w inny sposób jakiejkolwiek części magazynu.

Poradnik antykryzysowy

broszura rb 2020

Specustawa w praktyce

Pandemia tzw. koronawirusa (SARS-CoV-2, COVID-19) zmienia bardzo wiele aspektów prawa. Przepisy mające dać wsparcie pracownikom, przedsiębiorcom, pracodawcom i innym podmiotom gospodarczym, wprowadzone specustawą z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

Pobierz poradnik

 

Facebook

Twitter

RB__Poland 01.07. – kolejna data wdrożenia elektronicznego systemu KRS - Russell Bedford https://t.co/SPTIrrGa2w
RB__Poland Zapotrzebowanie na specjalistów do spraw prawnych wzrosło w 2020 roku - Russell Bedford https://t.co/YF0Yq7ejVo
RB__Poland Dopuszczalność zatrudnienia członka zarządu na etacie - Russell Bedford https://t.co/IKNwxDHJCD
RB__Poland Projekt ustawy o fundacji rodzinnej w konsultacjach - Russell Bedford https://t.co/h1zruQaipT