poniedziałek, 25 czerwiec 2018 20:11

Opłata rezerwacyjna za mieszkanie a podatek VAT

Deweloperzy przed zawarciem umowy przedwstępnej nabycia lokalu mieszkalnego często zawierają z przyszłymi nabywcami umowę rezerwacyjną lokalu. Na podstawie tej umowy przyszli właściciele zobowiązują się do wpłacenia na rzecz dewelopera opłaty rezerwacyjnej potwierdzającej zainteresowanie lokalem. W związku z powyższym może powstać wątpliwość, czy otrzymaną opłatę deweloper powinien traktować jako przedpłatę lub zaliczkę na poczet przyszłej dostawy lokalu mieszkalnego i w związku z tym w jaki sposób rozpoznać tą opłatę dla potrzeb podatku VAT.

poniedziałek, 25 czerwiec 2018 08:19

Fiskus nie może dowolnie zatrzymywać zwrotów VAT

W ramach postępowania sprawdzającego w sprawach zasadności zwrotu VAT, organy wydając decyzje opierają się na konstrukcji uznania administracyjnego. Przepisy ustawy o VAT nakładają jednakże obowiązek, aby zasadność weryfikacji przesłanek postepowania była co najmniej uprawdopodobniona.

poniedziałek, 25 czerwiec 2018 08:16

Problemy z odliczeniem pełnego VAT od samochodu

Od początku roku 2015 dużym zainteresowaniem cieszy się temat odliczania VAT od samochodów osobowych używanych do celów służbowych i prywatnych. Najwięcej kontrowersji wywołuje ograniczone prawo odliczenia 100 % VAT od samochodów, które używane są do tzw. celów mieszanych. W wielu dotychczas analizowanych przypadkach organy podatkowe odmówiły podatnikom tego prawa, również jeżeli pracownicy poniosą koszty związane z użyciem auta na własne potrzeby.

poniedziałek, 25 czerwiec 2018 08:15

Zmiany w VAT jednak dopiero od lipca 2015

14 stycznia 2015 r. do Sejmu wpłynął projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy – Prawo zamówień publicznych (dalej zwany: Projektem zmiany ustawy o VAT). Po I czytaniu Projektu zmiany ustawy o VAT, które odbyło się 4 lutego 2015 r., został on skierowany do Komisji Finansów Publicznych, która 5 lutego 2015 r. wydała sprawozdanie w sprawie Projektu zmiany ustawy o VAT. Poniżej zostaną przedstawione najważniejsze zmiany, które docelowo mają wejść dnia 1 lipca 2015 r.

Do tej pory Ministerstwo Finansów jej nie obliczało, ale zamierza to robić. Luka w VAT to różnica między tym, co budżet uzyskuje z VAT, a hipotetycznymi wpływami budżetu możliwymi do osiągnięcia, gdyby cała konsumpcja była efektywnie opodatkowana tym podatkiem.

Wśród zmian w podatku VAT, których wejście w życie planowane jest na rok 2015 jest zmiana, która w istotny sposób wpłynie na funkcjonowanie rynku wybranych wyrobów elektronicznych. Zgodnie z proponowanymi zmianami treści art. 17 oraz załącznika 11 do ustawy VAT, których wejście w życie planowane jest od 1 kwietnia 2015 r., obowiązek „odwrotnego obciążenia” (podatnikiem VAT jest tylko nabywca) dotyczy transakcji związanych z obrotem krajowym towarów wskazanych w treści poz. 28a-28c załącznika nr 11 czyli tablety, notebooki, laptopy, telefony komórkowe w tym smartfony, konsole do gier video oraz pozostałe urządzenia do gier zręcznościowych lub hazardowych.

Polska oczekuje na wyrok Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w kwestii stosowanej obniżonej stawki podatku od towarów i usług na sprzęt medyczny. Zgodnie ze stanowiskiem Komisji Europejskiej wyroby medyczne powinny być opodatkowane podstawową stawką VAT, wynoszącą aktualnie w Polsce 23 %, podczas gdy w Polsce stosowana jest stawka obniżona w wysokości 8 %. Dlatego też dnia 26 września 2013 roku Komisja Europejska wniosła skargę do Trybunału w zakresie stosowanej przez Polskę stawki. Zastosowanie obniżonej stawki ma zdaniem Komisji zbyt szeroki zakres, co może skutkować naruszeniem konkurencji na terytorium Unii Europejskiej.

poniedziałek, 25 czerwiec 2018 08:08

Rekreacja na siłowni już na pewno z niższym VAT

Po wielu latach sporów został rozwiązany problem opodatkowania VAT usług wstępu związanych z rekreacją, o którym pisaliśmy w artykule „Na siłownię z preferencyjną stawka VAT”. Wszystko za sprawą interpretacji ogólnej, którą wydał Minister Finansów w dniu 2 grudnia 2014 r. sygn. PT1/033/32/354/LJU/14, na mocy której usługi m. in. wstępu na siłownię, saunę itp. mogą korzystać z opodatkowania VAT według stawki preferencyjnej w wysokości 8%.

poniedziałek, 25 czerwiec 2018 08:07

Planowane zmiany w VAT

W dniu 30 grudnia 2014 r. Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług – planowana zmiana ma stanowić kolejny etap dostosowania przepisów podatkowych do przepisów unijnych. Projekt ustawy określa jednolito gospodarczo transakcję jako sytuację, w której w ramach jednej umowy realizowane są dostawy powyższych towarów, również na podstawie odrębnych zamówień. Najistotniejsze zmiany przewidziane w projekcie dotyczyć mają następujących kwestii:

Od 1 stycznia 2015 r. weszły  w życie korzystne zmiany w VAT dla firm importujących przez polskie porty morskie. Dzięki nim podatnicy VAT posiadający status tzw. przedsiębiorców upoważnionych (Authorised Economic Operator - AEO) są uprawnieni do rozliczania kwoty podatku należnego z tytułu importu towarów w deklaracji podatkowej VAT-7.

Kariera

Chcesz rozpocząć karierę w dynamicznej międzynarodowej, prężnie rozwijającej się organizacji, stawiasz na rozwój zawodowy, sukces i karierę – prześlij do nas swoją aplikację, nie omijamy żadnego życiorysu!

Aktualne oferty pracy

Skontaktuj się z nami

Biuro prasowe

Prawo do publikacji możliwe jest po skontaktowaniu się z naszym działem PR.

Zapraszamy do zamawiania komentarzy. Nasi eksperci udzielają wypowiedzi m.in. dla magazynu Forbes, dla Pulsu Biznesu, dla Gazety Finansowej i Rzeczpospolitej. Pozostajemy do Waszej dyspozycji.

 

więcej

RB Magazine

RB Magazine numer 56

W praktyce naszej kancelarii w sporej mierze skupiamy się na prawie korporacyjnym, które w Polsce nie jest zbyt przyjazne. Rząd nie dba szczególnie o interesy spółek, wychodząc z założenia, że są to silne organizacje, które mają środki, aby radzić sobie same. Szkoda, że zapomina się o tym jak cenne są chociażby dla rynku pracy.

Pobierz najnowszy RB Magazine

 

Facebook

Twitter

RB__Poland Zmiana zakresu odpowiedzialności karnej za niegospodarność  - Russell Bedford Poland https://t.co/5BQnd9xij6
RB__Poland Ustawa o zatorach płatniczych remedium na podzieloną płatność? - Russell Bedford Poland https://t.co/TDB5mHVnNk
RB__Poland Ustawa o zatorach płatniczych remedium na podzieloną płatność? - Russell Bedford Poland https://t.co/rQeed3xyFO
RB__Poland Zapraszamy do lektury najnowszego numeru #RBMagazine Magazyn w formie darmowego pdf. do pobrania:… https://t.co/AK0zrs55hC