sobota, 30 czerwiec 2018 07:20

Altana na rodzinnych ogródkach działkowych nie może zaspokajać celów mieszkaniowych

Przeznaczenie środków ze sprzedaży mieszkania na zakup budynku położonego na terenie rodzinnych ogródków działkowych nie skorzysta ze zwolnienia w PIT.

 

Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z dnia 8 maja 2018 r., sygn. akt II FSK 1128/16, orzekł, że zakup działki rekreacyjnej z posadowionymi na niej budynkami nie zaspokaja potrzeb mieszkaniowych. W tym zakresie Sąd podzielił argumentację Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej, który w wydanej interpretacji uznał stanowisko podatnika za nieprawidłowe.

Na terenie rodzinnych ogródków działowych obowiązuje zakaz zamieszkiwania

Wnioskodawca przedstawiając stan faktyczny wskazał, że odziedziczył po matce lokal stanowiący odrębną własność. Ze względu na trudną sytuację materialną zmuszony był sprzedać nieruchomość przed upływem 5 lat, licząc od końca roku podatkowego, w którym nabył prawo własności. Środki uzyskane ze sprzedaży przeznaczył na spłatę należności m.in. kredytu hipotecznego oraz zakup wraz z małżonką prawa do działki położonej na terenie Rodzinnego Ogrodu Działkowego, wraz z mieszczącymi się na niej zabudowaniami. W zakupionym domku letniskowym zamieszkał wraz z całą rodziną. Budynek wyposażony był we wszystkie urządzenia techniczne, zapewniające możliwość jego całorocznego użytkowania. Opisany budynek był jedyną nieruchomością, jaką posiadał podatnik. W związku z powyższym Wnioskodawca stanął na stanowisku, że zakup ww. nieruchomości spełnia przesłankę wydatkowania przychodu na własne cele mieszkaniowe, zgodnie ze zwolnieniem przewidzianym w art. 21 ust 1 pkt 131 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Dodatkowo argumentował, że jest to dla niego i jego rodziny jedyne miejsce zamieszkania, które zaspokaja ich wszystkie potrzeby mieszkaniowe.

Altana ogrodowa nie jest budynkiem, o którym mowa w ustawie o PIT. Ponadto właścicielem działki i dokonanych nie niej naniesień jest Skarb Państwa, a nie podatnik, który jedynie je dzierżawi. NSA za organem podatkowym poniósł także, że na terenie rodzinnych ogródków działowych obowiązuje zakaz zamieszkiwania.

Minister Finansów nie zgodził się z tym stanowiskiem. Stwierdził, że w przedstawionym stanie faktycznym podatnik nabył jedynie prawo do działki położonej na terenie Rodzinnego Ogródka Działkowego, którego celem jest zaspokajanie wypoczynkowych i rekreacyjnych potrzeb społeczeństwa, poprzez umożliwienie prowadzenia upraw ogrodniczych. Organ podniósł również, że zgodnie z ustawą na trenie rodzinnych ogródków działkowych obowiązuje zakaz zamieszkiwania a ustawodawca dopuszcza jedynie wybudowania tam altany działkowej. Wskazał również, że katalog wydatków uznawanych za wydatki na cele mieszkaniowe jest zamknięty, a dokonany przez podatnika zakup nie może być uznany za nabycie budynku mieszkalnego, jego części lub udziału w takim budynku, lokalu mieszkalnego stanowiącego odrębną nieruchomość lub udziału w takim lokalu, a także na nabycie gruntu lub udziału w gruncie albo prawa użytkowania wieczystego gruntu lub udziału w takim prawie, związanych z tym budynkiem lub lokalem (stosownie do art. 21 ust. 25 pkt 1 lit. a).

Realizacja celu mieszkaniowego nie może przybierać dowolnej formy

Podatnik zaskarżył interpretację do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego. WSA w Bydgoszczy, w wyroku z dnia 19 stycznia 2016 r. sygn. akt ISA/Bd 950/15, uznał skargę za zasadną, wskazując na cel jakiemu ma służyć wprowadzone przez ustawodawcę zwolnienie. Od wyroku skargę kasacyjną wniósł Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy.

Ostatecznie sprawa trafiła w przed Naczelny Sąd Administracyjny, który podzielił jednak argumentację organu podatkowego. NSA wskazał, że realizacja celu mieszkaniowego nie może przybierać dowolnej formy. Ustawodawca w przepisach ustawy wskazał bowiem katalog wydatków, które można uznać za realizację tego celu. Altana ogrodowa nie jest budynkiem, o którym mowa w ustawie o PIT. Ponadto właścicielem działki i dokonanych nie niej naniesień jest Skarb Państwa, a nie podatnik, który jedynie je dzierżawi. NSA za organem podatkowym poniósł także, że na terenie rodzinnych ogródków działowych obowiązuje zakaz zamieszkiwania. Wyrok jest prawomocny.

Autor:

Marcin Kołkowicz

Marcin Kołkowicz

Doradca podatkowy, konsultant podatkowy w Russell Bedford Poland Sp. z o.o., absolwent Administracji, Zarządzania oraz Marketingu Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego im. Jana Pawła II. Tematyką prawa podatkowego zajmuje się od 2012 roku. Doświadczenie zdobywał w lubelskich oraz w warszawskich kancelariach doradztwa podatkowego. Autor i współautor wielu publikacji podatkowych, w szczególności dla portalu prawno-podatkowego TaxFin.pl. W swojej karierze zajmował się zarówno zagadnieniami dotyczącymi podatków bezpośrednich jak i pośrednich, ze szczególnym uwzględnieniem podatku od towarów i usług (VAT).

Masz pytanie z zakresu podatków?

rafal dabrowski1

Warszawa

Rafał Dąbrowski

Kierownik Deparamentu Podatków
tel: 22 276 61 84
email: rafal.dabrowski@russellbedford.pl

rafal dabrowski1

Katowice

Leszek Dukiewicz

Dyrektor biura w Katowicach
tel: 32 73 13 420
email: leszek.dutkiewicz@russellbedford.pl

Kariera

Chcesz rozpocząć karierę w dynamicznej międzynarodowej, prężnie rozwijającej się organizacji, stawiasz na rozwój zawodowy, sukces i karierę – prześlij do nas swoją aplikację, nie omijamy żadnego życiorysu!

Aktualne oferty pracy

Skontaktuj się z nami

Biuro prasowe

Prawo do publikacji możliwe jest po skontaktowaniu się z naszym działem PR.

Zapraszamy do zamawiania komentarzy. Nasi eksperci udzielają wypowiedzi m.in. dla magazynu Forbes, dla Pulsu Biznesu, dla Gazety Finansowej i Rzeczpospolitej. Pozostajemy do Waszej dyspozycji.

 

więcej

Poradnik antykryzysowy

broszura rb 2020

Specustawa w praktyce

Pandemia tzw. koronawirusa (SARS-CoV-2, COVID-19) zmienia bardzo wiele aspektów prawa. Przepisy mające dać wsparcie pracownikom, przedsiębiorcom, pracodawcom i innym podmiotom gospodarczym, wprowadzone specustawą z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

Pobierz poradnik

 

Facebook

Twitter

RB__Poland Konkurs na najlepszą pracę w zakresie komunikacji strategicznej - Russell Bedford https://t.co/cC0qwQgmZS
RB__Poland Sprawdź, czy będziesz mógł skorzystać z estońskiego CIT-u - Russell Bedford https://t.co/OX7xDiLWD4
RB__Poland VAT na czasopisma specjalistyczne zostaje na poziomie 8% - Russell Bedford https://t.co/wKWLZbkdqR
RB__Poland Od 24 lipca br. obowiązywać będą wyższe opłaty za decyzje o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu. - Russell… https://t.co/LUwuVEeYZC