sobota, 30 czerwiec 2018 07:15

Lody na miejscu czy na wynos? Skutki w podatku VAT

Pogoda za oknem skłania do korzystania z oferty różnego rodzaju sklepów i punktów oferujących zimne napoje, lody czy też inne produkty, dzięki którym można choć na chwilę odpocząć od fali upału. Pamiętajmy jednak, że podatek VAT funkcjonuje niezależnie od temperatury powietrza panującej na zewnątrz, dlatego warto przyjrzeć się jakie konsekwencji podatkowe może mieć na przykład nasza decyzja dotycząca miejsca spożycia lodów kupionych w lodziarni.

 

Z uwagi na istniejący problem co do przypisania sprzedaży lodów „na wynos” i lodów „na miejscu” właściwej stawki podatku VAT, podatnik prowadzący punkt sprzedaży takich właśnie lodów wystąpił do Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z wnioskiem o wyjaśnienie, którą stawkę podatku VAT należy zastosować do konkretnego „rodzaju” lodów.

Jeśli konsumujemy produkt przygotowany z kunsztem w przytulnym miejscu, zaaranżowanym przez przedsiębiorcę na potrzeby prowadzenia lodziarni, to nabywamy usługę opodatkowaną stawką 8%. Jeśli zaś zamierzamy spożyć lody poza miejscem ich sprzedaży, to nabywamy towary, ze stawką 5%.

Zdaniem podatnika sprzedaż lodów „na wynos” będzie opodatkowane stawką podatku VAT 5%. Sprzedaż lodów „na miejscu” opodatkowane stawką 8%. Organ podatkowy zgodził się z tym stanowiskiem. Skąd taka różnica? Odpowiedź jest bardzo prosta. Sprzedaż lodów „na wynos” to dostawa towarów, „na miejscu” zaś to świadczenie usług. W klarowny sposób wyjaśnił tą subtelną różnicę Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej w wyroku C-231/94, gdzie wskazał, iż „transakcje dotyczące działalności restauracyjnej (świadczenia usług) charakteryzuje ciąg elementów i czynności, od przygotowania posiłku do jego fizycznego podania, (przy czym do dyspozycji klienta pozostaje infrastruktura, w tym jadalnia z pomieszczeniami sąsiadującymi), wśród których dostawa artykułów żywnościowych stanowi tylko jeden ze składników, a przeważa zdecydowanie świadczenie usług”. Dostawa towarów charakteryzuje się tym, że „poza dostawą artykułów żywnościowych transakcji nie towarzyszą usługi mające na celu organizację konsumpcji na miejscu w odpowiednim otoczeniu”.

Mówiąc w skrócie, jeśli konsumujemy produkt przygotowany z kunsztem w przytulnym miejscu, zaaranżowanym przez przedsiębiorcę na potrzeby prowadzenia lodziarni, to nabywamy usługę. Jeśli zaś zamierzamy spożyć lody poza miejscem ich sprzedaży, to nabywamy towary.

Wszystko co nie mieści się w kategorii dostawy towarów należy traktować jako świadczenie usług.

Art. 7 ustawy o VAT stanowi, iż przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel. Przez świadczenie usług rozumie się natomiast każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu (art. 8 ustawy o VAT). W myśl art. 2 pkt 6 ustawy przez towary rozumie się rzeczy oraz ich części, a także wszelkie postacie energii.

Zatem wszystko co nie mieści się w kategorii dostawy towarów należy traktować jako świadczenie usług.

Wspomnieć też trzeba, że do prawidłowego ustalenia stawki podatku VAT konieczne jest właściwe przyporządkowanie danej usługi lub dostawy towarów do odpowiedniej klasyfikacji statystycznej. „Należy wyjaśnić, że klasyfikacją, do której odwołują się przepisy ustawy, jest Polska Klasyfikacja Wyrobów i Usług (PKWiU), wprowadzona w życie rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 29 października 2008 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU) (Dz. U. Nr 207, poz. 1293 ze zm.), która dla celów opodatkowania podatkiem od towarów i usług na mocy § 3 pkt 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 4 września 2015 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU) (Dz.U. z 2015 r., poz. 1676, z późn. zm.) obowiązuje do dnia 31 grudnia 2018 r.”.

Jednak aby zgłębić ten temat, konieczna jest mocna kawa. Wypijecie ją Państwo na miejscu czy na wynos?

Źródło: Interpretacja z dnia 17 maja 2018 r. 0111-KDIB3-1.4012.160.2018.2RSZ

Autor:

Mikołaj Stanisławski

Mikołaj Stanisławski

Od 2017 r. związany z kancelarią Russell Bedford Poland. W 2007 r. ukończył Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. W latach 2008-2011 r. odbył aplikację adwokacką. Od 2011 r. wpisany na listę adwokatów przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Warszawie.  W 2016 r. ukończył Podyplomowe Studium Podatków i Prawa Podatkowego UW. Specjalizuje się w sprawach podatkowych oraz karno-skarbowych.

Masz pytanie z zakresu podatków?

rafal dabrowski1

Warszawa

Rafał Dąbrowski

Kierownik Deparamentu Podatków
tel: 22 276 61 84
email: rafal.dabrowski@russellbedford.pl

rafal dabrowski1

Katowice

Leszek Dukiewicz

Dyrektor biura w Katowicach
tel: 32 73 13 420
email: leszek.dutkiewicz@russellbedford.pl

Kariera

Chcesz rozpocząć karierę w dynamicznej międzynarodowej, prężnie rozwijającej się organizacji, stawiasz na rozwój zawodowy, sukces i karierę – prześlij do nas swoją aplikację, nie omijamy żadnego życiorysu!

Aktualne oferty pracy

Skontaktuj się z nami

Biuro prasowe

Prawo do publikacji możliwe jest po skontaktowaniu się z naszym działem PR.

Zapraszamy do zamawiania komentarzy. Nasi eksperci udzielają wypowiedzi m.in. dla magazynu Forbes, dla Pulsu Biznesu, dla Gazety Finansowej i Rzeczpospolitej. Pozostajemy do Waszej dyspozycji.

 

więcej

Poradnik antykryzysowy

broszura rb 2020

Specustawa w praktyce

Pandemia tzw. koronawirusa (SARS-CoV-2, COVID-19) zmienia bardzo wiele aspektów prawa. Przepisy mające dać wsparcie pracownikom, przedsiębiorcom, pracodawcom i innym podmiotom gospodarczym, wprowadzone specustawą z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

Pobierz poradnik

 

Facebook

Twitter

RB__Poland Ministerstwo Sprawiedliwości chce utworzyć Sąd Ochrony Wolności Słowa - Russell Bedford https://t.co/W6ffkXdBOu
RB__Poland Nowe prawo zamówień publicznych – najważniejsze zmiany - Russell Bedford https://t.co/s7GH7V8PSw
RB__Poland Rozszerzenie elementów w lokalnej dokumentacji oraz aktualizacja TPR, czyli kolejne zmiany w cenach transferowych -… https://t.co/2VJMk0zRDg
RB__Poland Nowelizacja ustawy o własności lokali - dłużnicy stracą dach nad głową - Russell Bedford https://t.co/Wh3Gngc88v