languageRU      languageEN      internationalInternational        phoneZadzwoń do nas: 22 276 61 80

Jesteś tutaj:Start/Baza wiedzy/Zmiany w podatkach/VAT - Russell Bedford
poniedziałek, 25 czerwiec 2018 20:19

Zmiany VAT już w lipcu 2015 r.

Na posiedzeniu Sejmu dnia 9 kwietnia 2015 r. została ostatecznie przyjęta ustawa o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy – Prawo zamówień publicznych. Najistotniejsze zmiany przewidziane w nowelizacji dotyczą następujących kwestii:

Twarde zasady rynku, duża konkurencja oraz niejednokrotnie trudne do spełnienia warunki Zamawiającego coraz częściej skłaniają przedsiębiorców do kooperacji i realizowania zadań na zasadach współdziałania. Taka praktyka przynosi nie tylko korzyści finansowe, ale również możliwość wymiany know-how i przewagę konkurencyjną. Jednak jeszcze do niedawna sposób rozliczeń wspólnych przedsięwzięć budził wątpliwości na gruncie podatkowym.

poniedziałek, 25 czerwiec 2018 20:11

Opłata rezerwacyjna za mieszkanie a podatek VAT

Deweloperzy przed zawarciem umowy przedwstępnej nabycia lokalu mieszkalnego często zawierają z przyszłymi nabywcami umowę rezerwacyjną lokalu. Na podstawie tej umowy przyszli właściciele zobowiązują się do wpłacenia na rzecz dewelopera opłaty rezerwacyjnej potwierdzającej zainteresowanie lokalem. W związku z powyższym może powstać wątpliwość, czy otrzymaną opłatę deweloper powinien traktować jako przedpłatę lub zaliczkę na poczet przyszłej dostawy lokalu mieszkalnego i w związku z tym w jaki sposób rozpoznać tą opłatę dla potrzeb podatku VAT.

poniedziałek, 25 czerwiec 2018 08:19

Fiskus nie może dowolnie zatrzymywać zwrotów VAT

W ramach postępowania sprawdzającego w sprawach zasadności zwrotu VAT, organy wydając decyzje opierają się na konstrukcji uznania administracyjnego. Przepisy ustawy o VAT nakładają jednakże obowiązek, aby zasadność weryfikacji przesłanek postepowania była co najmniej uprawdopodobniona.

poniedziałek, 25 czerwiec 2018 08:16

Problemy z odliczeniem pełnego VAT od samochodu

Od początku roku 2015 dużym zainteresowaniem cieszy się temat odliczania VAT od samochodów osobowych używanych do celów służbowych i prywatnych. Najwięcej kontrowersji wywołuje ograniczone prawo odliczenia 100 % VAT od samochodów, które używane są do tzw. celów mieszanych. W wielu dotychczas analizowanych przypadkach organy podatkowe odmówiły podatnikom tego prawa, również jeżeli pracownicy poniosą koszty związane z użyciem auta na własne potrzeby.

poniedziałek, 25 czerwiec 2018 08:15

Zmiany w VAT jednak dopiero od lipca 2015

14 stycznia 2015 r. do Sejmu wpłynął projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy – Prawo zamówień publicznych (dalej zwany: Projektem zmiany ustawy o VAT). Po I czytaniu Projektu zmiany ustawy o VAT, które odbyło się 4 lutego 2015 r., został on skierowany do Komisji Finansów Publicznych, która 5 lutego 2015 r. wydała sprawozdanie w sprawie Projektu zmiany ustawy o VAT. Poniżej zostaną przedstawione najważniejsze zmiany, które docelowo mają wejść dnia 1 lipca 2015 r.

Do tej pory Ministerstwo Finansów jej nie obliczało, ale zamierza to robić. Luka w VAT to różnica między tym, co budżet uzyskuje z VAT, a hipotetycznymi wpływami budżetu możliwymi do osiągnięcia, gdyby cała konsumpcja była efektywnie opodatkowana tym podatkiem.

Wśród zmian w podatku VAT, których wejście w życie planowane jest na rok 2015 jest zmiana, która w istotny sposób wpłynie na funkcjonowanie rynku wybranych wyrobów elektronicznych. Zgodnie z proponowanymi zmianami treści art. 17 oraz załącznika 11 do ustawy VAT, których wejście w życie planowane jest od 1 kwietnia 2015 r., obowiązek „odwrotnego obciążenia” (podatnikiem VAT jest tylko nabywca) dotyczy transakcji związanych z obrotem krajowym towarów wskazanych w treści poz. 28a-28c załącznika nr 11 czyli tablety, notebooki, laptopy, telefony komórkowe w tym smartfony, konsole do gier video oraz pozostałe urządzenia do gier zręcznościowych lub hazardowych.

Polska oczekuje na wyrok Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w kwestii stosowanej obniżonej stawki podatku od towarów i usług na sprzęt medyczny. Zgodnie ze stanowiskiem Komisji Europejskiej wyroby medyczne powinny być opodatkowane podstawową stawką VAT, wynoszącą aktualnie w Polsce 23 %, podczas gdy w Polsce stosowana jest stawka obniżona w wysokości 8 %. Dlatego też dnia 26 września 2013 roku Komisja Europejska wniosła skargę do Trybunału w zakresie stosowanej przez Polskę stawki. Zastosowanie obniżonej stawki ma zdaniem Komisji zbyt szeroki zakres, co może skutkować naruszeniem konkurencji na terytorium Unii Europejskiej.

poniedziałek, 25 czerwiec 2018 08:08

Rekreacja na siłowni już na pewno z niższym VAT

Po wielu latach sporów został rozwiązany problem opodatkowania VAT usług wstępu związanych z rekreacją, o którym pisaliśmy w artykule „Na siłownię z preferencyjną stawka VAT”. Wszystko za sprawą interpretacji ogólnej, którą wydał Minister Finansów w dniu 2 grudnia 2014 r. sygn. PT1/033/32/354/LJU/14, na mocy której usługi m. in. wstępu na siłownię, saunę itp. mogą korzystać z opodatkowania VAT według stawki preferencyjnej w wysokości 8%.

Nasze publikacje

rbiuletyn

 

lipiec-wrzesień 2023

RB Biuletyn numer 44

pobierz magazyn

Nasze publikacje

rb restrukturyzacje             russellbedford             rbdombrokersi