languageRU      languageEN      internationalInternational        phoneZadzwoń do nas: 22 276 61 80

Jesteś tutaj:Start/Baza wiedzy/Zmiany w podatkach/CIT - Russell Bedford

Mikrorachunek podatkowy jest dobrze znany podatnikom, ponieważ od 2020 r. służy on do wpłat związanych z podatkami dochodowymi (od osób fizycznych i od osób prawnych) oraz niektórych wpłat związanych z podatkiem od towarów i usług; wyjątkiem w danym podatku były kwoty podatku od towarów i usług w przypadku wewnątrzwspólnotowego nabycia paliw silnikowych. Tak przynajmniej było do tej pory, ponieważ od stycznia 2024 r. rozszerzono zakres wpłat, które mogą być wpłacane na mikrorachunek podatkowy.

czwartek, 04 styczeń 2024 13:36

Zmiany w podatkach 2024

1 stycznia to chyba najchętniej wybierana przez ustawodawcę data określająca moment wejścia w życie nowego prawa. Jak co roku w przepisach podatkowych dochodzi do zmian, które dotykają podatników, niezależnie od tego czy są osobami fizycznymi, czy prawnymi, oraz zwykłych obywateli. Warto jednak podkreślić, że w tym roku brak jest „rewolucyjnych” zmian, a i ilościowo również nie występuje ich tak wiele jak w poprzednich latach. Chociaż obraduje już X kadencja Sejmu, to większość z wprowadzanych zmian została zapowiedziana jeszcze przez poprzedni rząd przed wyborami parlamentarnymi albo poprzez opóźnienie wprowadzenia kolejnych przepisów.

czwartek, 04 styczeń 2024 13:33

Podatek minimalny

Od 1 stycznia 2024 r. wraca ponownie temat tzw. „podatku minimalnego”. Po dwuletnim okresie zawieszenia zaczną obowiązywać dotyczące go przepisy ujęte w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych[1]. Oznacza to, że w 2025 r. po raz pierwszy podatnicy staną przed obowiązkiem jego opłacenia. Pomimo dwuletniej karencji przepisy dotyczące nowej daniny nie stały się prostsze. Skomplikowana konstrukcja podatku będzie zapewne przysparzała wiele problemów praktycznych począwszy od tego, kto faktycznie będzie zobowiązany do jego zapłaty, a kto będzie mógł skorzystać z obszernego katalogu wyłączeń. Równie problematycznym jest stosowanie wielopoziomowego wzory wyliczenia należnego podatku.

Fundacja rodzinna jest nową osobą prawną, wprowadzoną ustawą, która weszła w życie 22 maja 2023 r. Utworzenie fundacji rodzinnej należy rozważyć na różnych płaszczyznach.

poniedziałek, 05 wrzesień 2022 07:07

Minimalny podatek dochodowy jednak od 1 stycznia 2024 r.

Przepisy o minimalnym podatku dochodowym zostały wprowadzone do porządku prawnego ustawą z 29 października 2022 r. wdrażającą „Polski Ład”. Regulacje te znajdują się więc formalnie w ustawie o CIT od dnia 1 stycznia 2022 r. i od tego dnia powinny obowiązywać. Ministerstwo Finansów zdecydowało się jednak na odroczenie regulacji.

W dniu 25 sierpnia do Sejmu trafił projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw (dalej: Projekt ustawy). Strona sejmowa wskazuje, że „projekt dotyczy wydłużenia działania Tarczy Antyinflacyjnej z 31 października 2022 r. do 31 grudnia 2022 r. i utrzymania czasowego obniżenia stawek VAT dotyczących żywności, paliw silnikowych, gazu ziemnego, energii elektrycznej i cieplnej, nawozów i innych środków wspomagających produkcję rolniczą (…)”[1]. Dla większości podatników większe znaczenie będą miały zapewne inne zmiany.

Od 1 stycznia 2021 r. przepisy ustawy o CIT znajdują zastosowanie do spółek komandytowych, które do 31 grudnia 2020 r. nie były podatnikami podatku CIT. Do tej zmiany były one atrakcyjne ze względu na formę prowadzenia działalności. Z uwagi na specyficzne uregulowanie kwestii odpowiedzialności wspólników nadal cieszą się sporym zainteresowaniem. Jednocześnie w obrocie gospodarczym zwiększyła się liczba transakcji przekształcenia spółek komandytowych w inne spółki osobowe (m.in. jawne), które nadal są transparentne podatkowo. W tym kontekście interesujące mogą być konsekwencje przekształcenia spółki komandytowej w spółkę jawną/partnerską w zakresie opodatkowania niepodzielonych zysków z lat ubiegłych.

Z końcem czerwca ogłoszona została zapowiedź nowelizacji ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, której jednym z głównych założeń ma być dalsza modyfikacja regulacji wprowadzonych przez Polski Ład. Zmianie mają ulec przepisy m.in. odnoszące się do podatku minimalnego, ukrytej dywidendy, zagranicznej spółki kontrolowanej, podatku u źródła, spółki holdingowej, kosztów finansowania dłużnego czy estońskiego CIT-u, zryczałtowanego podatku od dochodów spółek. W niniejszym artykule przedstawione zostaną podstawowe zmiany w zakresie regulacji ryczałtu od dochodów spółek.

28 czerwca 2022 r. Ministerstwo Finansów skierowało do uzgodnień i konsultacji publicznych projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw (UD404), z terminem 14 dni na zgłaszanie uwag.

Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami Ministerstwa Finansów planowane przedłużenie terminów na wykonanie obowiązków sprawozdawczych oraz rozliczeniowych za 2021 rok powoli stają się faktem i nabierają mocy urzędowej.

Nasze publikacje

rbiuletyn

 

lipiec-wrzesień 2023

RB Biuletyn numer 44

pobierz magazyn

Nasze publikacje

rb restrukturyzacje             russellbedford             rbdombrokersi