languageRU      languageEN      internationalInternational        phoneZadzwoń do nas: 22 276 61 80

Jesteś tutaj:Start/Baza wiedzy/Zmiany w podatkach/Nowy rok i nowe funkcje mikrorachunku podatkowego
piątek, 05 styczeń 2024 13:03

Nowy rok i nowe funkcje mikrorachunku podatkowego

Mikrorachunek podatkowy jest dobrze znany podatnikom, ponieważ od 2020 r. służy on do wpłat związanych z podatkami dochodowymi (od osób fizycznych i od osób prawnych) oraz niektórych wpłat związanych z podatkiem od towarów i usług; wyjątkiem w danym podatku były kwoty podatku od towarów i usług w przypadku wewnątrzwspólnotowego nabycia paliw silnikowych. Tak przynajmniej było do tej pory, ponieważ od stycznia 2024 r. rozszerzono zakres wpłat, które mogą być wpłacane na mikrorachunek podatkowy.

Dla przypomnienia warto dodać, że mikrorachunek podatkowy został uregulowany przepisem Ordynacji podatkowej[1] (a dokładnie art. 61b danej ustawy). Zgodnie z paragrafem 1 danego przepisu, wpłata podatków, opłat oraz niepodatkowych należności budżetowych dokonywana na rachunek urzędu skarbowego jest realizowana przy użyciu rachunku bankowego urzędu skarbowego albo identyfikującego podatnika, płatnika lub urząd skarbowy indywidualnego rachunku podatkowego.

Struktura mikrorachunku podatkowego jest zgodna z formatem numeru rachunku bankowego i zawiera ona:

 • liczbę kontrolną,
 • numer rozliczeniowy jednostki organizacyjnej banku,
 • numer porządkowy rachunku bankowego, w skład którego wchodzi identyfikator podatkowy podatnika lub płatnika albo kod urzędu skarbowego.

Numer mikrorachunku podatkowego jest udostępniany po podaniu identyfikatora podatkowego podatnika lub płatnika, za pośrednictwem portalu podatkowego lub w urzędzie skarbowym.

Wspomniane na początku zmiany zostały wprowadzone Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 22 grudnia 2023 r. w sprawie rodzajów podatków, opłat lub niepodatkowych należności budżetowych, których wpłata jest realizowana przy użyciu mikrorachunku podatkowego (Dz. U. z 2023 r., poz. 2802). Zastąpiło ono nieobowiązujące już Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 26 października 2022 r. w sprawie rodzajów podatków, opłat lub niepodatkowych należności budżetowych, których wpłata jest realizowana przy użyciu mikrorachunku podatkowego (Dz. U. z 2022 r., poz. 2272). Nowe Rozporządzenie rozbudowało katalog należności o nowe płatności, dla których zostały spełnione uwarunkowania techniczno-organizacyjne do dokonywania wpłat za pomocą mikrorachunku podatkowego. Jakie to nowe płatności?

 1. W ramach części dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych dodana została płatność wynikająca z deklaracji o wysokości osiągniętego dochodu (przychodu) i należnego podatku od przychodów fundacji rodzinnej (CIT-8FR).
 1. W ramach części dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych dodana została płatność wynikająca z obowiązku zapłaty ryczałtu od przychodów zagranicznych osób fizycznych przenoszących miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (PIT-PZ).
 1. W ramach części dotyczącej podatku od towarów i usług dodana została płatność wynikająca z obowiązku zapłaty podatku od towarów i usług w przypadku wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, o którym mowa w art. 103 ust. 5a ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług[2] (VAT-14).
 1. Dodana została nowa grupa płatności w ramach podatku od gier hazardowych. Są to następujące płatności:
 • płatności wynikające z deklaracji dla podatku od gier (POG-P),
 • płatności wynikające z deklaracji dla podatku od gier (POG-4),
 • płatności wynikające z deklaracji dla podatku od gier oraz wpłat dziennych (POG-5).
 1. Dodana została nowa płatność wynikająca z informacji o dopłatach w grach liczbowych, loteriach pieniężnych i grze telebingo (GHD-1).

Jak można przeczytać w projekcie do Nowego Rozporządzenia:

Projektowane rozporządzenie nie zawiera regulacji stanowiących obciążenia, a jedynie ułatwia podmiotom dokonującym wpłat podatków, opłat lub niepodatkowych należności budżetowych, których wpłata jest realizowana przy użyciu mikrorachunku podatkowego, wywiązanie się z już istniejących obowiązków, tj. zapewnienie sprawnego funkcjonowania obsługi indywidualnych rachunków poprzez określenie katalogu opłat objętych mikrorachunkiem podatkowym. Jest to zatem rozwiązanie korzystne dla zobowiązanych. W ten sposób projektowane rozporządzenie wpływa pozytywnie na działalność mikroprzedsiębiorców, małych oraz średnich przedsiębiorcó”.

Mając powyższe słowa na uwadze, warto, aby w 2024 r. przepisy i rozwiązania podatkowe stawały się prostsze i pozytywnie wpływały nie tylko na działalność przedsiębiorców, ale wszystkich podatników.

Na koniec, biorąc pod uwagę temat niniejszego artykułu, należy jeszcze wspomnieć o możliwości sprawdzenia numeru mikrorachunku podatkowego. Można to zrobić pod poniższym adresem:

https://www.podatki.gov.pl/generator-mikrorachunku-podatkowego

Na stronie należy podać identyfikator podatkowy, tj.:

 1. Numer PESEL, jeżeli podatnik jest osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej, albo nie jest zarejestrowanym podatnikiem VAT.
 1. Numer NIP, jeżeli podatnik prowadzi działalność gospodarczą lub jest podatnikiem VAT, albo jest płatnikiem podatków, składek na ubezpieczenie społeczne i / lub zdrowotne.

 

[1] Tekst jednolity: Dz. U. z 2023 r., poz. 2383.

[2] Tekst jednolity: Dz. U. z 2023 r. poz. 1570, z późn. zm.

Nasze publikacje

rbiuletyn

 

lipiec-wrzesień 2023

RB Biuletyn numer 44

pobierz magazyn

Nasze publikacje

rb restrukturyzacje             russellbedford             rbdombrokersi