piątek, 13 styczeń 2023 07:40

Progi dokumentacyjne w cenach transferowych

Czym dokładnie są progi dokumentacyjne? Najprościej ujmując, są to wartości, które musi przekroczyć transakcja pomiędzy podmiotami powiązanymi (albo pomiędzy podatnikiem a podmiotem z tzw. „raju podatkowego” – niekoniecznie powiązanego). Są one ściśle powiązane z badaniem obowiązku dokumentacyjnego. Wydaje się to proste – jeżeli transakcja przekroczyła dany próg kwotowy, należy sporządzić dokumentację podatkową. Okazuje się jednak, że nie zawsze.

Zmiany KSH odnoszące się do cen transferowych wzbudzają wiele kontrowersji, a znaczna część specjalistów jest zdania, iż wymagają one dostosowania pozostałych przepisów, na co przynajmniej w chwili obecnej brak jest perspektyw. Podatnicy powinni zatem zachować ostrożność przy wydawaniu wiążących poleceń oraz uwzględniać skutki tych działań, chociażby na tle przepisów o cenach transferowych.

Nie każda transakcja pomiędzy podmiotami powiązanymi podlega pod obowiązek dokumentacyjny, tj. wymaga sporządzenia dokumentacji podatkowej cen transferowych.  Abstrahując od kwestii, jaką są tzw. „progi dokumentacyjne”[1], ustawodawca wprowadził od 2019 r. dodatkowe warunki, po spełnieniu których dana transakcja zostaje zwolniona z obowiązku dokumentacyjnego. Te warunki zostały opisane odpowiednio w art. 11n ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz art. 23z ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Zgodnie z powyższymi przepisami, obowiązek dokumentacyjny nie dotyczy niżej opisanych transakcji.

Tematyka cen transferowych nierozłączna jest z obowiązkami nakładanymi na podatników, tzn. obowiązkiem dokumentacyjnym i obowiązkiem informacyjnym. Jeżeli podatnik nie wywiąże się z powyższych powinności, czekają na niego kary. Jak bardzo są dotkliwe i w jaki sposób zmieniały się przez lata? Odpowiedzi na te pytania przedstawi poniższy artykuł.

Restrukturyzacja na płaszczyźnie regulacji o cenach transferowych ma nieco szerszą definicję niż prezentuje prawo restrukturyzacyjne. Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 21 grudnia 2018 roku w sprawie cen transferowych w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1444 z późn. zm.)[1] restrukturyzacja jest rodzajem transakcji kontrolowanej, polegającej na reorganizacji działalności podmiotów powiązanych.

Niewątpliwie radosną wiadomością jest fakt, iż jakiś czas temu przedłużono terminy składania informacji o cenach transferowych (tzn. formularzy TPR-C oraz TPR-P) i oświadczenia o sporządzeniu lokalnej dokumentacji podatkowej.

Różnie określa się analizę porównawczą: „badanie porównawcze”, „studium porównywalności”, „benchmarking study / analiza benchmarkingowa” albo po prostu „benchmark”. Niegdyś była pomijana (prawdopodobnie dlatego, iż nie była obligatoryjnym elementem dokumentacji podatkowej), jednak obecnie ma niezwykle ważne znaczenie jako jeden z obowiązkowych elementów dokumentacji podatkowej cen transferowych i podstawa do potwierdzenia rynkowego poziomu cen stosowanych w analizowanej transakcji.

W czwartek 29 września na rządowym portalu podatkowym zostały opublikowane nowe, czwarte wersje formularzy TPR-C oraz TPR-P. Dotyczą one obowiązku przekazania informacji o cenach transferowych zarówno dla osób prawnych, jak i dla osób fizycznych. Bardzo istotną kwestią jest to, iż formularze obowiązują do transakcji dokumentowanych za 2021 rok, czyli w praktyce podatnicy już są zobowiązani do raportowania informacji o transakcjach z podmiotami powiązanymi na nowych formularzach, a w przypadku gdy już została przesłana informacja o cenach transferowych, należy przesłać formularz ponownie, w uaktualnionej wersji. 

Ministerstwo Finansów w dniu 25 sierpnia 2022 r. skierowało do Sejmu projekt  ustawy nowelizującej m.in. ustawę o podatku dochodowym od osób prawnych (dalej: „ustawa CIT”). Zgodnie z przesłanym do prac sejmowych projektem, wyłączone mają zostać obowiązki dokumentacyjne w zakresie tzw. pośrednich transakcji rajowych.

Nowelizacja Kodeksu spółek handlowych ma wejść w życie 13.10. b.r. (Dz.U. z 2022 r. poz. 807). Nowe przepisy kolidują z prawem dotyczącym cen transferowych.

Strona 1 z 9

Kariera

Chcesz rozpocząć karierę w dynamicznej międzynarodowej, prężnie rozwijającej się organizacji, stawiasz na rozwój zawodowy, sukces i karierę – prześlij do nas swoją aplikację, nie omijamy żadnego życiorysu!

Aktualne oferty pracy

Skontaktuj się z nami

Biuro prasowe

Prawo do publikacji możliwe jest po skontaktowaniu się z naszym działem PR.

Zapraszamy do zamawiania komentarzy. Nasi eksperci udzielają wypowiedzi m.in. dla magazynu Forbes, dla Pulsu Biznesu, dla Gazety Finansowej i Rzeczpospolitej. Pozostajemy do Waszej dyspozycji.

 

więcej

Kalendarz spotkań

calendar

Ruszamy z cyklem spotkań z przedsiębiorcami. Dzięki nim możemy wdrożyć optymalną pomoc dla naszych obecnych i przyszłych klientów. Tutaj możesz zobaczyć wszystkie przyszłe wydarzenia. Zapraszamy.

Zobacz terminy

Facebook

Twitter

RB__Poland Instytucja składu VAT w polskim porządku prawnym - trwają konsultacje - Russell Bedford https://t.co/YZRP1pvuhw
RB__Poland Pracownicze Plany Kapitałowe a opodatkowanie - Russell Bedford https://t.co/aM17HLTyst
RB__Poland Już niedługo należy zapłacić pierwszą ratę podatku od nieruchomości - Russell Bedford https://t.co/vovk0Y0iwX