wtorek, 08 listopad 2022 10:48

Jakie kary czekają przedsiębiorców za brak dokumentacji podatkowej?

Tematyka cen transferowych nierozłączna jest z obowiązkami nakładanymi na podatników, tzn. obowiązkiem dokumentacyjnym i obowiązkiem informacyjnym. Jeżeli podatnik nie wywiąże się z powyższych powinności, czekają na niego kary. Jak bardzo są dotkliwe i w jaki sposób zmieniały się przez lata? Odpowiedzi na te pytania przedstawi poniższy artykuł.

Obowiązek dokumentacyjny w uproszczeniu polega na zbadaniu, dla których transakcji powinna zostać sporządzona dokumentacja podatkowa cen transferowych wraz z analizą porównawczą lub analizą zgodności. Drugi obowiązek – informacyjny – polega na przesłaniu do urzędu w wyznaczonym terminie informacji o cenach transferowych, czyli odpowiednich formularzy.

Kary za niedopełnienie obowiązków TP w Ordynacji podatkowej

Obowiązujący do końca 2018 r. przepis (dokładnie art. 19 ust. 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych) nakładał na podatnika dość dotkliwą karę w przypadku nieprzedłożenia dokumentacji podatkowej cen transferowych. Zgodnie z powyższym przepisem, jeżeli organ podatkowy określił dochód podatnika w wysokości wyższej lub stratę w wysokości niższej, niż zadeklarowana przez podatnika w związku z dokonaniem transakcji lub ujęciem innych zdarzeń, o których była mowa w art. 9a ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, a podatnik nie przedłożył temu organowi dokumentacji podatkowej – różnicę między dochodem zadeklarowanym przez podatnika a określonym przez ten organ opodatkowywało się stawką 50%.

Wyspecjalizowany zespół cen transferowych Russell Bedford Poland Sp. z o.o. udziela profesjonalnego wsparcia nie tylko w zbadaniu zakresu obowiązku dokumentacyjnego, ale również w sporządzeniu dokumentacji podatkowych cen transferowych i wypełnieniu formularzy TPR. Zapraszamy do kontaktu.

Powyższa sankcja została uchylona wraz z nowelizacją przepisów o cenach transferowych obowiązujących od 1 stycznia 2019 r. Jednak to nie znaczy, że zrezygnowano z kary za niedopełnienie obowiązków związanych z tematyką cen transferowych.

O obecnie obowiązujących sankcjach można przeczytać w rozdziale 6a Ordynacji podatkowej. Zgodnie z art. 58a ust. 1 pkt 4 wyżej wymienionej ustawy, jeśli organ wyda decyzję z zastosowaniem przepisów rozdziału 4b oddziału 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych lub rozdziału 1a oddziału 2 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, jednocześnie ustali dodatkowe zobowiązanie podatkowe. Zgodnie z art. 58b par. 1 to dodatkowe zobowiązanie podatkowe wynosi 10% sumy nienależnie wykazanej lub zawyżonej straty podatkowej i niewykazanego w całości lub w części dochodu do opodatkowania w zakresie wynikającym z decyzji organu.

Jednak to nie wszystko. Powyższe dodatkowe zobowiązanie podatkowe może ulec podwojeniu po spełnieniu jednego z poniższych warunków:

  • gdy podstawa do ustalenia dodatkowego zobowiązania podatkowego przekracza 15 000 000 PLN – w zakresie nadwyżki ponad tę kwotę,
  • gdy strona nie przedłożyła organowi podatkowemu dokumentacji podatkowej – w zakresie tej części podstawy ustalenia dodatkowego zobowiązania podatkowego, która wynika z zastosowania przepisów wskazanych w art. 58a par. 1 pkt 4 Ordynacji podatkowej i dotyczy transakcji, dla której nie przedłożono dokumentacji podatkowej.

Jednocześnie, jeżeli powyższe warunki zostaną spełnione łącznie, dziesięcioprocentowa stawka dodatkowego zobowiązania podatkowego ulegnie potrojeniu.

Jednakże strona może uniknąć odpowiedzialności na powyższych warunkach dotyczących nieprzedłożenia dokumentacji podatkowej cen transferowych, a mianowicie w przypadku uzupełnienia brakującej dokumentacji w pełnym zakresie w terminie wskazanym przez organ podatkowy, nie dłuższym niż 14 dni.

Kary za niedopełnienie obowiązków TP w Kodeksie karnym skarbowym

Nie tylko Ordynacja podatkowa reguluje kary związane z nieprawidłowym wypełnieniem obowiązku dokumentacyjnego. Takie kary, także dotkliwe, można znaleźć również w Kodeksie karnym skarbowym. Tutaj przede wszystkim warto zwrócić uwagę na artykuły 56c oraz 80e.

Zgodnie z art. 56c par. 1 Kodeksu karnego skarbowego, kto wbrew obowiązkowi nie sporządza lokalnej dokumentacji cen transferowych, albo nie dołącza do lokalnej dokumentacji cen transferowych grupowej dokumentacji cen transferowych, podlega karze grzywny do 720 stawek dziennych. Co równie ważne, tej samej karze podlega także podmiot, który sporządzi powyższe dokumentacje podatkowe niezgodnie ze stanem rzeczywistym. Z kolei w par. 3 powyższego przepisu mowa jest o karze za sporządzenie dokumentacji podatkowym po terminie – tutaj kara grzywny może wynosić do 240 stawek dziennych.

Natomiast w art. 80e Kodeksu karnego skarbowego, mowa jest o karach za naruszenie obowiązku składania informacji o cenach transferowych, tj. formularzy TPR-C (dla osób prawnych) oraz TPR-P (dla osób fizycznych).

Zgodnie z par. 1, kto wbrew obowiązkowi nie składa właściwemu organowi podatkowemu informacji o cenach transferowych, albo składając ją podaje w niej dane niezgodne z lokalną dokumentacją cen transferowych lub ze stanem rzeczywistym, podlega karze grzywny do 720 stawek dziennych. Zgodnie z par. 2, karane jest również złożenie powyższego dokumentu po terminie - kara grzywny może wynosić do 240 stawek dziennych.

W jaki sposób uniknąć powyższych kar? Dość oczywistą odpowiedzią jest – wypełnić obowiązek dokumentacyjny. Jak jednak to zrobić? I jak sprawdzić, kogo dotyczy ten obowiązek? W tym zakresie służymy pomocą. Wyspecjalizowany zespół cen transferowych Russell Bedford Poland Sp. z o.o. udziela profesjonalnego wsparcia nie tylko w zbadaniu zakresu obowiązku dokumentacyjnego, ale również w sporządzeniu dokumentacji podatkowych cen transferowych i wypełnieniu formularzy TPR.

Zapraszamy do kontaktu.

Autor: Michał Zdanowski. Project manager.

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, Absolwent Podyplomowego Studium Podatków i Prawa Podatkowego Uniwersytetu Warszawskiego, Absolwent Podyplomowych Studiów Rachunkowość i Finanse Przedsiębiorstwa Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Od września 2013 r. związany jest z kancelarią Russell Bedford Poland. Specjalizuje się w tematyce cen transferowych. Wraz z doświadczonym zespołem wspiera wiodące firmy w wypełnianiu obowiązków podatkowych w zakresie cen transferowych.

 

Masz pytanie z zakresu cen transferowych?

rafal dabrowski1

Warszawa

Rafał Dąbrowski

Kierownik Deparamentu Podatków
tel: 22 276 61 84
email: rafal.dabrowski@russellbedford.pl

rafal dabrowski1

Katowice

Leszek Dukiewicz

Dyrektor biura w Katowicach
tel: 32 73 13 420
email: leszek.dutkiewicz@russellbedford.pl

Kariera

Chcesz rozpocząć karierę w dynamicznej międzynarodowej, prężnie rozwijającej się organizacji, stawiasz na rozwój zawodowy, sukces i karierę – prześlij do nas swoją aplikację, nie omijamy żadnego życiorysu!

Aktualne oferty pracy

Skontaktuj się z nami

Biuro prasowe

Prawo do publikacji możliwe jest po skontaktowaniu się z naszym działem PR.

Zapraszamy do zamawiania komentarzy. Nasi eksperci udzielają wypowiedzi m.in. dla magazynu Forbes, dla Pulsu Biznesu, dla Gazety Finansowej i Rzeczpospolitej. Pozostajemy do Waszej dyspozycji.

 

więcej

Kalendarz spotkań

calendar

Ruszamy z cyklem spotkań z przedsiębiorcami. Dzięki nim możemy wdrożyć optymalną pomoc dla naszych obecnych i przyszłych klientów. Tutaj możesz zobaczyć wszystkie przyszłe wydarzenia. Zapraszamy.

Zobacz terminy

Facebook

Twitter

RB__Poland Instytucja składu VAT w polskim porządku prawnym - trwają konsultacje - Russell Bedford https://t.co/YZRP1pvuhw
RB__Poland Pracownicze Plany Kapitałowe a opodatkowanie - Russell Bedford https://t.co/aM17HLTyst
RB__Poland Już niedługo należy zapłacić pierwszą ratę podatku od nieruchomości - Russell Bedford https://t.co/vovk0Y0iwX