languageRU      languageEN      internationalInternational        phoneZadzwoń do nas: 22 276 61 80

Jesteś tutaj:Start/Baza wiedzy/COVID19 - Russell Bedford

Rzecznik praw obywatelskich alarmuje o dużej liczbie osób, które zgłaszają do niego problem naruszania ich swobód obywatelskich z związku z noszeniem maseczki ochronnej czy wymogiem posiadania tzw. paszportu covidowego. Prawo w zakresie udzielania informacji o szczepieniu wymaga doprecyzowania ustawą.

Dział: Zmiany w prawie

Pracodawcy mogą wymagać od pracowników zaszczepienia się lub wykonania testu na koronawirusa przed przyjściem do pracy, nawet wbrew ich woli, zdecydował Regionalny Sąd Pracy w Tel Awiwie.

Dział: Zmiany w prawie

Projekt ustawy pozwalającej pracodawcom na sprawdzanie tego, którzy z ich pracowników się zaszczepili, był jednym z rozwiązań, nad którymi pracowało Ministerstwo Rozwoju Pracy i Technologii. Po zdymisjonowaniu wicepremiera, który zarządzał między innymi pracami nad tym projektem, przejmuje go Ministerstwo Zdrowia. Nowe prawo ma wejść w trybie przyspieszonym we wrześniu.

Dział: Zmiany w prawie

Już od jakiegoś czasu żyjemy w niesprzyjających okolicznościach pandemii COVID-19. Niektórzy twierdzą, że świat nigdy już nie będzie taki jak kiedyś i trzeba przyzwyczaić się do nowych warunków funkcjonowania. Z trudnościami zmagają się nie tylko medycy, ale też cały świat biznesu, finansiści, w tym oczywiście księgowi, którzy w sprawozdaniach finansowych są zobligowani jak najlepiej odzwierciedlić nową rzeczywistość swoich przedsiębiorstw. Jak zrobić to rzetelnie i z uwzględnieniem wszystkich koniecznych elementów, tak aby obraz firmy był właściwy w tych nietypowych pandemicznych warunkach? Problematykę tę porusza niniejszy artykuł. Zachęcamy do lektury i refleksji nad wyzwaniami, które pojawiły się wraz z pandemią i pozostają wciąż bardzo aktualne.

Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców zaapelował do Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej o zwrócenie się do samorządowych organów podatkowych o przychylne podejście do składanych przez mikroprzedsiębiorców, małych i średnich przedsiębiorców wniosków o udzielenie ulg podatkowych polegających na rozkładaniu na raty oraz umarzaniu zaległych zobowiązań w podatku od nieruchomości. Według oceny Rzecznika MŚP ulgi w spłacie zaległych zobowiązań publicznoprawnych powinny być udzielane przedsiębiorcom w jak najszerszym zakresie, bez zbędnych formalności i nadmiernego rygoryzmu.

Projekt nowelizacji ustawy o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi przewiduje widełki wypłat z nowego Funduszu Kompensacyjnego Szczepień Ochronnych (FKSO) za działania niepożądane wymienione w Charakterystyce Produktu Leczniczego. Świadczenie kompensacyjne ma przysługiwać osobom, które na skutek działań niepożądanych szczepionki będą wymagały hospitalizacji nie krótszej niż 14 dni. Inne zasady będą obowiązywały po wstrząsie anafilaktycznym, który, jak czytamy w uzasadnieniu, „choć jest stanem szybko pod wpływem leczenia ustępującym, stanowi poważne działanie niepożądane”.

Dział: Zmiany w prawie

Możliwość zamieszczenia kosztów zakupu testu na koronawirusa wynika z ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych i została potwierdzona dodatkowo w komunikatach Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej, a także w wydanych przez Ministerstwo Finansów objaśnieniach. Ponadto testowanie pracowników może być uznane za obowiązek pracodawcy, co znajduje potwierdzenie w prawie pracy.

W ramach prawa antykryzysowego niektórzy przedsiębiorcy będą mieli prawo wnioskować o odroczenie lub rozłożenie na raty spłaty podatków. Będzie to możliwe dzięki unijnemu programowi „Polskie środki antykryzysowe - COVID-19”.

środa, 02 grudzień 2020 14:13

Świadczenie pracy podczas izolacji domowej

W przeciwieństwie do osób odbywających kwarantannę, do dnia dzisiejszego sytuacja osób na izolacji domowej nie została uregulowana.

Dział: Zmiany w prawie

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 października 2020 r., zmieniające rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 października 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii, co do zasady, ustanowiło do odwołania zakaz prowadzenia przez przedsiębiorców działalności polegającej na prowadzeniu basenów, aquaparków, siłowni, klubów i centrów fitness, ale jak to w życiu bywa, od zasady zawsze znajdzie się wyjątek.

Dział: Zmiany w prawie

Nasze publikacje

rbmagazine

 

Luty 2023

RB Magazine numer 91

pobierz magazyn

rbiuletyn

 

Styczeń 2023

RB Biuletyn numer 42

pobierz magazyn

Nasze publikacje

rb restrukturyzacje             russellbedford             rbdombrokersi