Numer 12 - Doradztwo Prawne i Podatkowe RB Biuletyn

Pobierz RB Biuletyn numer 12 w PDF

Drodzy czytelnicy

Jest to dwunaste wydanie naszego miesięcznika „Doradztwo Prawne i Podatkowe - RB Biuletyn”, który ukazuje się w formie papierowej i elektronicznej.

andrzej dmowskiPrzepisy dotyczące preferencyjnego opodatkowania dochodu z kwalifikowanych praw własności intelektualnej (IP Box - qualified intellectual property) obowiązują wprawdzie od początku br., ale dopiero w lipcu 2019 r. Ministerstwo Finansów opublikowało objaśnienia w sprawie ich stosowania. Danina oddawana do fiskusa w przypadku tego dochodu jest niska i wynosi tylko 5 proc., ale warunków, jakie trzeba spełnić, aby skorzystać z takiej ulgi podatkowej jest bardzo wiele i są one rygorystyczne. Omawianymi prawami są między innymi: patent, prawo ochronne na wzór użytkowy, prawo z rejestracji wzoru przemysłowego i rejestracji topografii układu scalonego, autorskie prawo do programu komputerowego. Z pięcioprocentowej stawki będą mogli skorzystać wszyscy podatnicy podatku dochodowego od osób prawnych i fizycznych, jeśli prowadzą działalność badawczo-rozwojową, zaś ich dochody z kwalifikowanych IP są opodatkowane w Polsce.

Wymogi resortu finansów są w tym przypadku jednoznaczne – kwalifikowane IP musi być wytworzone, rozwinięte lub ulepszone w ramach prowadzonej przez podatnika działalności badawczo-rozwojowej, którą z kolei cechuje: twórczość, systematyczność (rozumiana jako działalność prowadzona w sposób uporządkowany, zaplanowany i metodyczny), zwiększenie zasobów wiedzy oraz ich wykorzystanie do tworzenia nowych zastosowań, przy czym te trzy kryteria powinny być spełnione łącznie. W świetle objaśnień podatkowych Ministerstwa Finansów wytworzenie przedmiotu ochrony oznacza wykreowanie nowego kwalifikowanego IP od podstaw, natomiast rozwinięcie i ulepszenie – działania polegające na zwiększeniu użyteczności bądź funkcjonalności kwalifikowanego IP, które już istnieje. Niskie opodatkowanie dochodów z praw własności intelektualnej jest kuszące. Ciekawe, ilu podatnikom uda się w praktyce sprostać wymogom resortu co do możliwości skorzystania z preferencji IP Box.

W dwunastym numerze Biuletynu poruszamy kwestie dotyczące: nowych obowiązków weryfikacyjnych związanych z wypłatą należności opodatkowanych podatkiem u źródła w 2020 r.; testamentu allograficznego w kontekście konwersji testamentowej; kontrowersji związanych z rozliczaniem podróży służbowej; upadłości konsumenckiej – nowych rozwiązań na gruncie ustawy - Prawo upadłościowe; instrukcji rozdzielania podatkowego źródeł przychodów; instrukcji zaliczania kosztów usług niematerialnych do kosztów uzyskania przychodów; zatrudniania pracowników młodocianych zgodnie z polskim prawem; postępowania egzekucyjnego w administracji.

Życzę Państwu pożytecznej lektury!

Dr Andrzej Dmowski
Redaktor naczelny miesięcznika „Doradztwo Prawne i Podatkowe - RB Biuletyn”

Zapraszamy do lektury

Kariera

Chcesz rozpocząć karierę w dynamicznej międzynarodowej, prężnie rozwijającej się organizacji, stawiasz na rozwój zawodowy, sukces i karierę – prześlij do nas swoją aplikację, nie omijamy żadnego życiorysu!

Aktualne oferty pracy

Skontaktuj się z nami

Wykorzystywanie treści

Wszelkie prawa do treści zawartych w magazynie są zastrzeżone, o ile nie zostało w sposób wyraźny zaznaczone inaczej. Użytkownik może korzystać z zasobów magazynu jedynie w zakresie dozwolonego użytku, wyznaczonego przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych. W szczególności zabronione jest dokonywane bez uprzedniej pisemnej zgody Russell Bedford, kopiowanie, modyfikowanie czy transmitowanie elektronicznie lub w inny sposób jakiejkolwiek części magazynu.

Rozliczanie środków z tarczy antykryzysowej

poradnik

Po ponad roku pandemii trwa już proces rozliczania środków pozyskanych między innymi z Polskiego Funduszu Rozwoju (PFR). Warto zabezpieczyć się na tę okoliczność i dowiedzieć na co zwrócić uwagę przy rozliczaniu subwencji i w jaki sposób przygotować dokumentację ujmującą jej wydatkowanie.

Pobierz poradnik

 

Facebook

Twitter

RB__Poland Co należy wiedzieć o prostej spółce akcyjnej oraz jakie są jej wady i zalety? - Russell Bedford https://t.co/0CxNXkMN1o
RB__Poland Przedsiębiorcy dyskutowali na temat zmian podatkowych Polskiego Ładu – nowe zasady rozliczania składki zdrowotnej w… https://t.co/ju5uHHU8AI
RB__Poland Nowe formy zwolnień z kas w związku pakietem e-commerce - Russell Bedford https://t.co/jmQrLTffGs