languageRU      languageEN      internationalInternational        phoneZadzwoń do nas: 22 276 61 80

Jesteś tutaj:Start/Baza wiedzy/Zmiany w prawie/ZUS - Russell Bedford
wtorek, 01 sierpień 2023 09:28

Niepewny ryczałt dla sektora IT

Branża IT wciąż nie może liczyć na jednolite stanowisko fiskusa w sprawie stawek ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych dla informatyków i programistów. W indywidualnych interpretacjach podatkowych Dyrektor KIS raz godzi się na zastosowanie opodatkowania stawką ryczałtu wynoszącą 8,5%, a innym razem stoi na stanowisku, że właściwa będzie stawka opodatkowania na poziomie 12%. To wszystko sprawia, że bezpieczne wybranie właściwej stawki dla konkretnego przypadku staje się możliwe jedynie po potwierdzeniu stanowiska podatnika indywidualną interpretacją podatkową. O ile w niektórych sprawach wydawane interpretacje pozwalają na wyodrębnienie jednej widocznej linii interpretacyjnej, która może być wskazówką dla podatników, to w przypadku informatyków i programistów zdaje się nie być jasnych i przejrzystych reguł określenia, kto może stosować stawkę ryczałtu 8,5%, a kto powinien być opodatkowany stawką 12%.

Do niedawna tylko płatnicy, którzy naliczali składki za więcej niż 5 osób mieli obowiązek posiadania profilu PUE ZUS. Od 1 stycznia 2023 roku obowiązywać będzie art. 47b i art. 47 c do Ustawy o Systemie Ubezpieczeń Społecznych, wprowadzający obowiązek dla wszystkich przedsiębiorców, również niezatrudniających pracowników, opłacających składki za samych siebie. mają czas na założenie profilu do 30 grudnia 2022 roku.

Liczba cudzoziemców pracujących legalnie w Polsce i podlegających ubezpieczeniom społecznym przekroczyła już milion. Największą grupę stanowią obywatele Ukrainy. Na koniec lipca do ubezpieczenia emerytalnego zgłoszonych było niemal 1 mln 25 tys. cudzoziemców.

Dział: Zmiany w prawie

Pomimo entuzjastycznego wydźwięku rządowych przekazów, Polski ład według przedsiębiorców nie spełnia wymogu rzetelnie przygotowanego prawa.

Polski Ład zwiększył atrakcyjność spółki komandytowo-akcyjnej. Coraz większa grupa podatników decyduje się właśnie na tę formę opodatkowania.

poniedziałek, 18 październik 2021 21:16

Zmiany w zasiłkach od 2022 roku

Od nowego roku opóźnienie w opłacaniu składek przez przedsiębiorcę nie będzie już przeszkodą w uzyskaniu zasiłku chorobowego. Zmieni się także m.in. wysokość świadczenia za czas pobytu w szpitalu oraz okres pobierania zasiłku po ustaniu ubezpieczenia.

Dział: Zmiany w prawie

Przedsiębiorcy i reprezentujące ich organizacje, jak Lewiatan czy Pracodawcy Rzeczpospolitej Polskiej, alarmują o nieociągnięciach w planach tzw. Polskiego ładu. Jednym z ważnych problemów okazują się daty rozliczeń, przez które składkowicze mogą łatwiej wypaść z systemu ubezpieczeń.

Wraz z początkiem nowego roku 2021 powstanie rejestr umów o dzieło w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych. Zgłaszane do niego mają być tylko umowy zawarte po tej dacie. Obowiązek ten wynika z Tarczy antykryzysowej, czyli ustawy z 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw.

Dział: Zmiany w prawie

Tarcza antykryzysowa wprowadza nowe obowiązki, w tym zgłaszanie do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych umów o dzieło. Prawo będzie obowiązywać od nowego roku.

Dział: Zmiany w prawie

Dla wielu przedsiębiorców zwolnienie z opłacania składek do ZUS-u było największym wsparciem w ramach prawa antykryzysowego. Sporo z nich jednak nie mogło z niego skorzystać, bo… mieli nadpłaty na koncie.

Nasze publikacje

rbiuletyn

 

lipiec-wrzesień 2023

RB Biuletyn numer 44

pobierz magazyn

Nasze publikacje

rb restrukturyzacje             russellbedford             rbdombrokersi