languageRU      languageEN      internationalInternational        phoneZadzwoń do nas: 22 276 61 80

Jesteś tutaj:Start/Baza wiedzy/Zmiany w podatkach/Niepewny ryczałt dla sektora IT
wtorek, 01 sierpień 2023 09:28

Niepewny ryczałt dla sektora IT

Branża IT wciąż nie może liczyć na jednolite stanowisko fiskusa w sprawie stawek ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych dla informatyków i programistów. W indywidualnych interpretacjach podatkowych Dyrektor KIS raz godzi się na zastosowanie opodatkowania stawką ryczałtu wynoszącą 8,5%, a innym razem stoi na stanowisku, że właściwa będzie stawka opodatkowania na poziomie 12%. To wszystko sprawia, że bezpieczne wybranie właściwej stawki dla konkretnego przypadku staje się możliwe jedynie po potwierdzeniu stanowiska podatnika indywidualną interpretacją podatkową. O ile w niektórych sprawach wydawane interpretacje pozwalają na wyodrębnienie jednej widocznej linii interpretacyjnej, która może być wskazówką dla podatników, to w przypadku informatyków i programistów zdaje się nie być jasnych i przejrzystych reguł określenia, kto może stosować stawkę ryczałtu 8,5%, a kto powinien być opodatkowany stawką 12%.

Zasadą jest, że 12-procentową stawkę ryczałtu stosuje się do usług:

 • związanych z doradztwem w zakresie sprzętu komputerowego (PKWiU 62.02.10.0),
 • objętych grupowaniem „Oryginały oprogramowania komputerowego” (PKWiU 62.01.2),
 • związanych z oprogramowaniem (PKWiU ex 62.01.1),
 • związanych z doradztwem w zakresie oprogramowania (PKWiU ex 62.02),
 • w zakresie instalowania oprogramowania (PKWiU ex 62.09.20.0),
 • związanych z zarządzaniem siecią i systemami informatycznymi (PKWiU 62.03.1).

Logicznie przyjmuje się zatem, że pozostałe usługi będą opodatkowane stawką 8,5%.

Problem polega na tym, że w praktyce organy podatkowe zwracają uwagę, iż możliwość stosowania ryczałtu oraz wysokość stawki ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych uzyskanych w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą zależy wyłącznie od faktycznego rodzaju świadczonych w ramach tej działalności usług. Konieczne jest więc każdorazowe przypisanie rodzaju wykonywanych czynności do określonego grupowania PKWiU. A to na podatniku każdorazowo spoczywa obowiązek dokonania klasyfikacji faktycznie świadczonych usług do określonego symbolu PKWiU.

Analizując wydawane interpretacje, można zauważyć, iż do końca 2022 r. dyrektor KIS akceptował stanowisko, że kryterium różnicującym, czy dana usługa jest związana z programowaniem, czy nie, jest okoliczność, czy specjalista IT pisze kody źródłowe lub ingeruje w ich treść. Z kolei w roku 2023 możemy już obserwować zmianę stanowiska i organy podatkowe zaznaczają, że wyższą stawką ryczałtu należy opodatkować nie tylko przychody z usług, których efektem jest tworzenie oprogramowania, ale jednak wszelkie usługi, które choćby pośrednio mają związek z programowaniem. Jako przykład można podać interpretację Dyrektora KIS z 5 lipca 2023 r. (nr 0114-KDIP3-2.4011.347.2023.2.JK2), gdzie za usługi związane z programowaniem uznano m.in. usługi polegające na:

 • projektowaniu i wdrażaniu infrastruktury w chmurze zgodnie z wymaganiami klienta,
 • tworzeniu dokumentacji technicznej systemów komputerowych,
 • konfiguracji narzędzi monitorujących dane systemy informatyczne,
 • automatyzacji procesów wdrożeń systemów informatycznych,
 • rozwoju istniejącej infrastruktury komputerowej klienta.

Należy zauważyć, że nie mamy tu do czynienia ze zmianą przepisów podatkowych, lecz ze zmianą interpretacyjną prezentowaną przez organy podatkowe, co zawsze budzi wątpliwości i wprowadza niepewność po stronie podatników.

Poza wskazanymi wątpliwościami w zakresie odpowiedniej kwalifikacji prowadzonej działalności, podatnicy działający w sektorze IT coraz częściej muszą się mierzyć również z kontrolami ze strony fiskusa (a także ZUS), który weryfikuje, czy dana osoba w ogóle prowadzi działalność gospodarczą, co jest warunkiem do stosowania ryczałtu. Organy sprawdzają, czy dana osoba zamiast opodatkowania ryczałtem może powinna stosować zasady opodatkowania właściwe dla umowy o pracę lub umów cywilnoprawnych. Warto pamiętać, że w razie ewentualnej kontroli to na podatniku będzie spoczywał ciężar wykazania, że spełnia on wszystkie warunki do stosowania ryczałtu oraz, że wybrał właściwą stawkę opodatkowania.

Aby uniknąć ryzyka ewentualnej reklasyfikacji zasad opodatkowania, osobom działającym w sektorze IT rekomendujemy rozważenie wystąpienia o indywidualną interpretację podatkową, która zabezpieczy ich interesy.

Służymy pełnym wsparciem na każdym etapie Państwa aktywności gospodarczej, w tym między innymi w zakresie uzyskania potwierdzenia prawidłowości Państwa rozliczeń i zabezpieczenia interesów poprzez uzyskanie indywidualnej interpretacji prawa podatkowego.

Zapraszamy do kontaktu z nami.

 

Rafał Dąbrowski

Rafał Dąbrowski

Dyrektor Działu Doradztwa Podatkowego w Russell Bedford Poland. Adwokat, Doradca podatkowy, Doradca restrukturyzacyjny. Nadzoruje pomoc w analizie, przygotowaniu i realizacji rozwiązań korzystnych dla klientów z perspektywy prawno-podatkowej i biznesowej. Od 2011 roku zajmuje się doradztwem dla wiodących firm z różnych sektorów gospodarki. W szczególności specjalizuje się w doradztwie dla branży stalowej, paliwowej, budowlanej, transportowej, nieruchomości oraz IT. Doradzając przy licznych transakcjach gospodarczych oraz przeprowadzając i nadzorując badania duediligence podatkowe zyskał wieloletnią praktykę z dziedziny prawa podatkowego i gospodarczego. Realizuje procesy restrukturyzacyjne oraz doradza przy transakcjach z zakresu fuzje i przejęcia (M&A). Posiada bogate doświadczenie w kompleksowym prowadzeniu projektów w oparciu o krajowe i międzynarodowe prawo podatkowe. Prelegent konferencji oraz szkoleń dotyczących prawa podatkowego. Autor licznych artykułów o tematyce podatkowej publikowanych w prasie branżowej.

Nasze publikacje

rbiuletyn

 

lipiec-wrzesień 2023

RB Biuletyn numer 44

pobierz magazyn

Nasze publikacje

rb restrukturyzacje             russellbedford             rbdombrokersi