languageRU      languageEN      internationalInternational        phoneZadzwoń do nas: 22 276 61 80

Jesteś tutaj:Start/Baza wiedzy/Zmiany w prawie/VAT - Russell Bedford
czwartek, 04 styczeń 2024 13:36

Zmiany w podatkach 2024

1 stycznia to chyba najchętniej wybierana przez ustawodawcę data określająca moment wejścia w życie nowego prawa. Jak co roku w przepisach podatkowych dochodzi do zmian, które dotykają podatników, niezależnie od tego czy są osobami fizycznymi, czy prawnymi, oraz zwykłych obywateli. Warto jednak podkreślić, że w tym roku brak jest „rewolucyjnych” zmian, a i ilościowo również nie występuje ich tak wiele jak w poprzednich latach. Chociaż obraduje już X kadencja Sejmu, to większość z wprowadzanych zmian została zapowiedziana jeszcze przez poprzedni rząd przed wyborami parlamentarnymi albo poprzez opóźnienie wprowadzenia kolejnych przepisów.

piątek, 20 październik 2023 09:55

Zmiana limitów podatkowych w 2024 r.

W 2024 roku mniejsza liczba przedsiębiorców skorzysta z uproszczeń podatkowych z powodu spadku średniego kursu euro. Wynika to z faktu, iż do obliczenia limitów podatkowych i rachunkowych na rok 2024, uwzględnia się kurs euro ogłoszony przez NBP pierwszego dnia roboczego października 2023 roku, który w dacie 2 października bieżącego roku wynosił 4,6091 zł za euro. Oznacza to, że jest on niższy niż ten obowiązujący rok temu (4,8272 zł).

4 lipca 2023 r. odbędzie się Ogólnopolska Konferencja Naukowa WPiA UW, podczas której dr Andrzej Dmowski będzie prelegentem. CEO Russell Bedford Poland znalazł się również w Radzie Naukowej Konferencji.

Dział: RB News

Ministerstwo Finansów rozpoczęło konsultacje podatkowe w sprawie koncepcji wdrożenia do polskiego porządku prawnego instytucji składu VAT. Celem konsultacji jest określenie branż, dla których składy VAT mogą okazać się interesującym rozwiązaniem. Opinie i uwagi wraz z uzasadnieniem można zgłaszać do 3 kwietnia 2023 r.

poniedziałek, 05 grudzień 2022 10:47

Stawka VAT dla grupowych zajęć fitness

Zagadnieniem wciąż budzącym spore wątpliwości wśród podatników prowadzących działalność w branży fitness jest przyporządkowanie właściwej stawki podatku VAT do usług polegających na prowadzeniu zajęć grupowych.

Niniejsze opracowanie ma za zadanie pokazanie różnych terminów oraz warunków w zakresie możliwości przyspieszenia zwrotu VAT. Zwrot nadwyżki podatku naliczonego nad należnym może odbywać się bowiem w terminie 180, 60, 40, 25 oraz 15 dni – zależnie od spełnienia kryteriów zawartych w ustawie o podatku od towarów i usług.  

Jednym z zagadnień niejednokrotnie występujących u podatników będących leasingodawcami jest stawka VAT, jaka powinna zostać uwzględniona przy refakturowaniu kosztów ubezpieczenia przedmiotu leasingu na leasingobiorcę. Kwestia ta wpisuje się w szersze zagadnienie refakturowania kosztów w przypadku tzw. usług kompleksowych, a polega na odpowiedzi na pytanie, czy refaktura dokumentująca koszty ubezpieczenia przedmiotu leasingu powinna zostać wystawiona ze stawką podstawową (23%), czy też tego rodzaju sprzedaż usług może korzystać ze zwolnienia przewidzianego w art. 43 ust. 1 pkt 37 ustawy o podatku od towarów i usług.

poniedziałek, 29 sierpień 2022 07:32

Odliczenia VAT przy wykupie samochodu z leasingu

Leasing samochodu wśród przedsiębiorców jest już zjawiskiem powszechnym. Po upływie podstawowego okresu umowy korzystający często decydują się na wykup leasingowanego samochodu w celu jego dalszej odsprzedaży. W zależności od zaistniałych okoliczności, skutki podatkowe w przypadku podatku od towarów i usług mogą być bardzo odmienne. Chodzi przede wszystkim o stopień prawa do odliczenia podatku naliczonego z tytułu wykupu samochodu osobowego.

Najpierw przeszło dwa lata pandemii Covid-19, następnie zaburzony cykl dostaw celulozy z Azji, a teraz pędząca inflacja i jeszcze trwająca od końca lutego wojna na Ukrainie. Wszystkie te czynniki wpływają na kryzys branży wydawniczo- księgarskiej. Ten z kolei pogłębia problem czytelnictwa.

Od 28 lat praktykowane jest doliczanie podatku od towarów i usług do taksy notarialnej. Tymczasem uzasadnione są wątpliwości, czy jest to zgodne z prawem i nie narusza praw obywateli – podkreśla Rzecznik Praw Obywatelskich, Marcin Wiącek. Według resortu finansów VAT nie powinien być doliczany do wynagrodzenia notariuszy, a zmiana tej praktyki zależy od resortu sprawiedliwości.

Nasze publikacje

rbiuletyn

 

lipiec-wrzesień 2023

RB Biuletyn numer 44

pobierz magazyn

Nasze publikacje

rb restrukturyzacje             russellbedford             rbdombrokersi