Numer 28 - Doradztwo Prawne i Podatkowe RB Biuletyn

Pobierz RB Biuletyn w PDF

Drodzy czytelnicy

Jest to dwudzieste ósme wydanie naszego miesięcznika „Doradztwo Prawne i Podatkowe - RB Biuletyn”, który ukazuje się w wersji papierowej i elektronicznej.

andrzej dmowskiPocząwszy od 1 stycznia 2021 r. wprowadzona zostanie w Polsce nowa, ryczałtowa forma opodatkowania osób prawnych – tzw. estoński CIT, którego sedno polega na poborze podatku dopiero w chwili wypłaty zysków z przedsiębiorstwa. Rozwiązanie to będzie dotyczyło spółek kapitałowych – z ograniczoną odpowiedzialnością i akcyjnych, w których udziałowcami są wyłącznie osoby fizyczne, przy czym spółki te będą musiały spełniać łącznie określone kryteria, jeśli zdecydują się wybrać ryczałt od dochodów. Mianowicie ich przychody nie mogą przekraczać w poprzednim roku podatkowym 100 mln zł z uwzględnieniem należnego VAT, zaś mniej niż 50% tych przychodów ma pochodzić m.in.: z wierzytelności, odsetek i pożytków od wszelkiego rodzaju pożyczek, praw autorskich lub praw własności przemysłowej, poręczeń i gwarancji, transakcji z podmiotami powiązanymi. Podatnik powinien również zatrudniać na podstawie umowy o pracę co najmniej 3 osoby w przeliczeniu na pełne etaty – niebędące udziałowcami ani akcjonariuszami tego podatnika – przez okres co najmniej 300 dni w roku podatkowym, a jeśli tym rokiem nie jest okres kolejnych dwunastu miesięcy kalendarzowych – przez co najmniej 82% dni przypadających w roku podatkowym; nie może też posiadać udziałów (akcji) w kapitale innej spółki, tytułów uczestnictwa w funduszu inwestycyjnym lub w instytucji wspólnego inwestowania.

Okres rozliczeń ryczałtem będzie wynosił cztery następujące po sobie lata podatkowe i zostanie przedłużony na kolejne cztery lata, jeżeli podatnik spełni ustawowe kryteria. Warto również zwrócić uwagę, że dana spółka będzie także zobligowana do ponoszenia, określonych procentowo i kwotowo w nowelizacji, nakładów na cele inwestycyjne. Według szacunków Ministerstwa Finansów z preferencyjnej formy opodatkowania będzie mogło skorzystać ok. 200 tys. podatników, a resort ma opublikować objaśnienia podatkowe w sprawie stosowania nowych przepisów.

W tym numerze Biuletynu poruszamy tematykę dotyczącą: zasady wyczerpania praw autorskich do cyfrowych egzemplarzy utworów w orzecznictwie Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej (cz. 1); opodatkowania zbycia nieruchomości podatkiem od czynności cywilnoprawnych; szkód majątkowych wynikających ze śmierci poszkodowanego; kwestii czy kolejne zawezwanie do próby ugodowej jest czynnością prowadzącą do przerwania biegu przedawnienia roszczenia; zakończenia działalności przedsiębiorcy; kosztów uzyskania przychodów w przypadku zarządzania nieruchomością.

Życzę Państwu spokojnych Świąt Bożego Narodzenia, dużo zdrowia oraz spełnienia planów osobistych i zawodowych w Nowym, 2021 Roku!

Dr Andrzej Dmowski
Redaktor naczelny miesięcznika „Doradztwo Prawne i Podatkowe - RB Biuletyn”

Zapraszamy do lektury

Kariera

Chcesz rozpocząć karierę w dynamicznej międzynarodowej, prężnie rozwijającej się organizacji, stawiasz na rozwój zawodowy, sukces i karierę – prześlij do nas swoją aplikację, nie omijamy żadnego życiorysu!

Aktualne oferty pracy

Skontaktuj się z nami

Wykorzystywanie treści

Wszelkie prawa do treści zawartych w magazynie są zastrzeżone, o ile nie zostało w sposób wyraźny zaznaczone inaczej. Użytkownik może korzystać z zasobów magazynu jedynie w zakresie dozwolonego użytku, wyznaczonego przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych. W szczególności zabronione jest dokonywane bez uprzedniej pisemnej zgody Russell Bedford, kopiowanie, modyfikowanie czy transmitowanie elektronicznie lub w inny sposób jakiejkolwiek części magazynu.

Rozliczanie środków z tarczy antykryzysowej

poradnik

Po ponad roku pandemii trwa już proces rozliczania środków pozyskanych między innymi z Polskiego Funduszu Rozwoju (PFR). Warto zabezpieczyć się na tę okoliczność i dowiedzieć na co zwrócić uwagę przy rozliczaniu subwencji i w jaki sposób przygotować dokumentację ujmującą jej wydatkowanie.

Pobierz poradnik

 

Facebook

Twitter

RB__Poland Co należy wiedzieć o prostej spółce akcyjnej oraz jakie są jej wady i zalety? - Russell Bedford https://t.co/0CxNXkMN1o
RB__Poland Przedsiębiorcy dyskutowali na temat zmian podatkowych Polskiego Ładu – nowe zasady rozliczania składki zdrowotnej w… https://t.co/ju5uHHU8AI
RB__Poland Nowe formy zwolnień z kas w związku pakietem e-commerce - Russell Bedford https://t.co/jmQrLTffGs