Numer 25 - Doradztwo Prawne i Podatkowe RB Biuletyn

Pobierz RB Biuletyn w PDF

Drodzy czytelnicy

Jest to dwudzieste piąte wydanie naszego miesięcznika „Doradztwo Prawne i Podatkowe - RB Biuletyn”, który ukazuje się w formie papierowej i elektronicznej.

andrzej dmowskiMinisterstwo Finansów przedstawiło projekt zmian w podatku od towarów i usług, które wejdą w życie 1 stycznia 2021 r. Pakiet Slim VAT (Simple Local And Modern VAT) ma służyć uproszczeniu przepisów dotyczących rozliczania tego podatku. W nowelizacji postanowiono m.in. zlikwidować wymóg potwierdzenia otrzymania faktury korygującej in minus przez nabywcę towarów bądź usługobiorcę. Podatnik będzie mógł zatem dokonać obniżenia podstawy opodatkowania w chwili wystawienia takiej faktury. Z posiadanej przez niego dokumentacji musi jednak wynikać, że uzgodnił z tym nabywcą warunki obniżenia podstawy opodatkowania dla dostawy tych towarów lub świadczenia tychże usług. Resort zwraca przy tym uwagę, że ważne znaczenie mają ustalenia między kontrahentami, a nie tylko samo wystawienie faktury; istotne są bowiem inne dowody świadczące o obniżeniu podstawy opodatkowania, np. takie jak aneksy do umów czy też korespondencja handlowa. Gdyby podatnik w danym okresie rozliczeniowym nie posiadał takiej dokumentacji, to obniżenia podstawy opodatkowania dokona za ten okres, w którym dokumentację tę uzyska.

Inna, praktyczna zmiana dotyczy dłuższego terminu odliczania VAT przez podatników na bieżąco. Zgodnie z dotychczasową regulacją, jeśli podatnik nie dokonał obniżenia kwoty podatku należnego w określonych terminach, może obniżyć tę kwotę w deklaracji podatkowej za jeden z dwóch następnych okresów rozliczeniowych. Jak zauważa ministerstwo, po tym terminie nie ma już możliwości odliczenia podatku naliczonego na bieżąco i potrzebna jest korekta deklaracji. W nowelizacji znalazł się zapis, w myśl którego, jeżeli podatnik nie obniżył powyższej kwoty w pierwszym okresie rozliczeniowym, w którym przysługiwało mu to prawo, może to zrobić za jeden z trzech następnych okresów rozliczeniowych. W ten sposób czas na odliczenie VAT wydłuży się do czterech miesięcy.

W tym numerze Biuletynu poruszamy kwestie dotyczące: zmiany przeznaczenia nieruchomości na cele nieleśne w konsekwencji zmiany granic i powierzchni lasów na etapie ustalania uproszczonego planu urządzenia lasu; ustanowienia pełnomocnikiem spółki z o.o. innego członka jej zarządu do zawarcia umowy między członkiem zarządu a spółką oraz w sporze z nim; świadczeń nieodpłatnych w PIT; ulgi IP Box; osoby fizycznej jako podatnika VAT przy zbywaniu nieruchomości – okoliczności świadczących o profesjonalnym charakterze podejmowanych działań w świetle najnowszych orzeczeń; instrukcji opodatkowania wygranych w konkursach – obowiązków po stronie płatnika i podatnika.

Życzę Państwu dużo zdrowia i pożytecznej lektury!

Dr Andrzej Dmowski
Redaktor naczelny miesięcznika „Doradztwo Prawne i Podatkowe - RB Biuletyn”

Zapraszamy do lektury

Kariera

Chcesz rozpocząć karierę w dynamicznej międzynarodowej, prężnie rozwijającej się organizacji, stawiasz na rozwój zawodowy, sukces i karierę – prześlij do nas swoją aplikację, nie omijamy żadnego życiorysu!

Aktualne oferty pracy

Skontaktuj się z nami

Wykorzystywanie treści

Wszelkie prawa do treści zawartych w magazynie są zastrzeżone, o ile nie zostało w sposób wyraźny zaznaczone inaczej. Użytkownik może korzystać z zasobów magazynu jedynie w zakresie dozwolonego użytku, wyznaczonego przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych. W szczególności zabronione jest dokonywane bez uprzedniej pisemnej zgody Russell Bedford, kopiowanie, modyfikowanie czy transmitowanie elektronicznie lub w inny sposób jakiejkolwiek części magazynu.

Rozliczanie środków z tarczy antykryzysowej

poradnik

Po ponad roku pandemii trwa już proces rozliczania środków pozyskanych między innymi z Polskiego Funduszu Rozwoju (PFR). Warto zabezpieczyć się na tę okoliczność i dowiedzieć na co zwrócić uwagę przy rozliczaniu subwencji i w jaki sposób przygotować dokumentację ujmującą jej wydatkowanie.

Pobierz poradnik

 

Facebook

Twitter

RB__Poland Co należy wiedzieć o prostej spółce akcyjnej oraz jakie są jej wady i zalety? - Russell Bedford https://t.co/0CxNXkMN1o
RB__Poland Przedsiębiorcy dyskutowali na temat zmian podatkowych Polskiego Ładu – nowe zasady rozliczania składki zdrowotnej w… https://t.co/ju5uHHU8AI
RB__Poland Nowe formy zwolnień z kas w związku pakietem e-commerce - Russell Bedford https://t.co/jmQrLTffGs