Numer 15 - Doradztwo Prawne i Podatkowe RB Biuletyn

Pobierz RB Biuletyn w PDF

Drodzy czytelnicy

Jest to piętnaste wydanie naszego miesięcznika „Doradztwo Prawne i Podatkowe - RB Biuletyn”, który ukazuje się w formie papierowej i elektronicznej.

andrzej dmowskiPocząwszy od 1 listopada 2019 r. podatnicy mogą zwracać się z wnioskiem do Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej o wydanie wiążącej informacji stawkowej (WIS), która ma zapewnić im zgodne z przepisami stosowanie konkretnych stawek VAT. Decyzja dotycząca opodatkowania dostawy towarów oraz importu towarów, wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów albo świadczenia usług będzie zawierała: stawkę podatku właściwą dla towaru albo usługi, opis towaru albo usługi, klasyfikację towaru według działu, pozycji, podpozycji lub kodu Nomenklatury scalonej albo według sekcji, działu, grupy lub klasy Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych albo usługi według działu, grupy, klasy, kategorii, podkategorii lub pozycji Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług. Przedmiotem wniosku mogą być towar albo usługa, albo też towary lub usługi, które wedle wnioskodawcy razem składają się na jedną czynność podlegającą opodatkowaniu.

Wiążąca informacja stawkowa jest wydawana bez zbędnej zwłoki, ale nie później niż w ciągu 3 miesięcy od dnia otrzymania wniosku. Warto zwrócić uwagę, że WIS wydane przed 1 kwietnia 2020 r. wiążą organy podatkowe wobec podatników w odniesieniu do towaru będącego przedmiotem dostawy, importu lub wewnątrzwspólnotowego nabycia dokonanych po 31 marca 2020 r., a także usługi wykonanej po tym dniu. Wyjątek stanowią – wymienione wprost w nowelizacji towary i usługi dotyczące głównie wydawnictw książkowych i prasowych (m.in. książki, gazety, obrazki i pozostałe wyroby przemysłu poligraficznego; dzienniki i czasopisma; dyski, taśmy i inne nośniki do rejestrowania dźwięku; nuty drukowane lub w rękopisie; dostarczanie drogą elektroniczną publikacji). W tym przypadku WIS wiąże organy podatkowe wobec podmiotów, w odniesieniu do towaru będącego przedmiotem dostawy, importu lub wewnątrzwspólnotowego nabycia dokonanych po dniu, w którym informacja została doręczona; tak samo jest, jeśli chodzi o usługi.

W piętnastym numerze Biuletynu omawiamy kwestie dotyczące: zobowiązań podatkowych – pojęcia, sposobów powstawania, form wygasania; reformy postępowania cywilnego – najważniejszych zmian; transgranicznego przekształcenia spółki w kontekście swobody przedsiębiorczości; rozwiązania stosunku pracy z pracownikiem przebywającym na urlopie wychowawczym; definicji budowli na gruncie prawa podatkowego. Przedstawiamy również trzy studia przypadku - kazusy podatkowe na temat: kwalifikacji do źródła przychodów – podwyższenia kapitału zakładowego spółki; uczestnictwa w spółce niebędącej osobą prawną – zmiany proporcji udziałów w zyskach spółki komandytowej; rozliczania strat podatkowych – straty zlikwidowanego zagranicznego zakładu podatkowego.

Życzę Państwu pożytecznej lektury!

Dr Andrzej Dmowski
Redaktor naczelny miesięcznika „Doradztwo Prawne i Podatkowe - RB Biuletyn”

Zapraszamy do lektury

Kariera

Chcesz rozpocząć karierę w dynamicznej międzynarodowej, prężnie rozwijającej się organizacji, stawiasz na rozwój zawodowy, sukces i karierę – prześlij do nas swoją aplikację, nie omijamy żadnego życiorysu!

Aktualne oferty pracy

Skontaktuj się z nami

Wykorzystywanie treści

Wszelkie prawa do treści zawartych w magazynie są zastrzeżone, o ile nie zostało w sposób wyraźny zaznaczone inaczej. Użytkownik może korzystać z zasobów magazynu jedynie w zakresie dozwolonego użytku, wyznaczonego przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych. W szczególności zabronione jest dokonywane bez uprzedniej pisemnej zgody Russell Bedford, kopiowanie, modyfikowanie czy transmitowanie elektronicznie lub w inny sposób jakiejkolwiek części magazynu.

Rozliczanie środków z tarczy antykryzysowej

poradnik

Po ponad roku pandemii trwa już proces rozliczania środków pozyskanych między innymi z Polskiego Funduszu Rozwoju (PFR). Warto zabezpieczyć się na tę okoliczność i dowiedzieć na co zwrócić uwagę przy rozliczaniu subwencji i w jaki sposób przygotować dokumentację ujmującą jej wydatkowanie.

Pobierz poradnik

 

Facebook

Twitter

RB__Poland Co należy wiedzieć o prostej spółce akcyjnej oraz jakie są jej wady i zalety? - Russell Bedford https://t.co/0CxNXkMN1o
RB__Poland Przedsiębiorcy dyskutowali na temat zmian podatkowych Polskiego Ładu – nowe zasady rozliczania składki zdrowotnej w… https://t.co/ju5uHHU8AI
RB__Poland Nowe formy zwolnień z kas w związku pakietem e-commerce - Russell Bedford https://t.co/jmQrLTffGs