Numer 15 - Doradztwo Prawne i Podatkowe RB Biuletyn

Pobierz RB Biuletyn w PDF

Drodzy czytelnicy

Jest to piętnaste wydanie naszego miesięcznika „Doradztwo Prawne i Podatkowe - RB Biuletyn”, który ukazuje się w formie papierowej i elektronicznej.

andrzej dmowskiPocząwszy od 1 listopada 2019 r. podatnicy mogą zwracać się z wnioskiem do Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej o wydanie wiążącej informacji stawkowej (WIS), która ma zapewnić im zgodne z przepisami stosowanie konkretnych stawek VAT. Decyzja dotycząca opodatkowania dostawy towarów oraz importu towarów, wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów albo świadczenia usług będzie zawierała: stawkę podatku właściwą dla towaru albo usługi, opis towaru albo usługi, klasyfikację towaru według działu, pozycji, podpozycji lub kodu Nomenklatury scalonej albo według sekcji, działu, grupy lub klasy Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych albo usługi według działu, grupy, klasy, kategorii, podkategorii lub pozycji Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług. Przedmiotem wniosku mogą być towar albo usługa, albo też towary lub usługi, które wedle wnioskodawcy razem składają się na jedną czynność podlegającą opodatkowaniu.

Wiążąca informacja stawkowa jest wydawana bez zbędnej zwłoki, ale nie później niż w ciągu 3 miesięcy od dnia otrzymania wniosku. Warto zwrócić uwagę, że WIS wydane przed 1 kwietnia 2020 r. wiążą organy podatkowe wobec podatników w odniesieniu do towaru będącego przedmiotem dostawy, importu lub wewnątrzwspólnotowego nabycia dokonanych po 31 marca 2020 r., a także usługi wykonanej po tym dniu. Wyjątek stanowią – wymienione wprost w nowelizacji towary i usługi dotyczące głównie wydawnictw książkowych i prasowych (m.in. książki, gazety, obrazki i pozostałe wyroby przemysłu poligraficznego; dzienniki i czasopisma; dyski, taśmy i inne nośniki do rejestrowania dźwięku; nuty drukowane lub w rękopisie; dostarczanie drogą elektroniczną publikacji). W tym przypadku WIS wiąże organy podatkowe wobec podmiotów, w odniesieniu do towaru będącego przedmiotem dostawy, importu lub wewnątrzwspólnotowego nabycia dokonanych po dniu, w którym informacja została doręczona; tak samo jest, jeśli chodzi o usługi.

W piętnastym numerze Biuletynu omawiamy kwestie dotyczące: zobowiązań podatkowych – pojęcia, sposobów powstawania, form wygasania; reformy postępowania cywilnego – najważniejszych zmian; transgranicznego przekształcenia spółki w kontekście swobody przedsiębiorczości; rozwiązania stosunku pracy z pracownikiem przebywającym na urlopie wychowawczym; definicji budowli na gruncie prawa podatkowego. Przedstawiamy również trzy studia przypadku - kazusy podatkowe na temat: kwalifikacji do źródła przychodów – podwyższenia kapitału zakładowego spółki; uczestnictwa w spółce niebędącej osobą prawną – zmiany proporcji udziałów w zyskach spółki komandytowej; rozliczania strat podatkowych – straty zlikwidowanego zagranicznego zakładu podatkowego.

Życzę Państwu pożytecznej lektury!

Dr Andrzej Dmowski
Redaktor naczelny miesięcznika „Doradztwo Prawne i Podatkowe - RB Biuletyn”

Zapraszamy do lektury

Kariera

Chcesz rozpocząć karierę w dynamicznej międzynarodowej, prężnie rozwijającej się organizacji, stawiasz na rozwój zawodowy, sukces i karierę – prześlij do nas swoją aplikację, nie omijamy żadnego życiorysu!

Aktualne oferty pracy

Skontaktuj się z nami

Wykorzystywanie treści

Wszelkie prawa do treści zawartych w magazynie są zastrzeżone, o ile nie zostało w sposób wyraźny zaznaczone inaczej. Użytkownik może korzystać z zasobów magazynu jedynie w zakresie dozwolonego użytku, wyznaczonego przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych. W szczególności zabronione jest dokonywane bez uprzedniej pisemnej zgody Russell Bedford, kopiowanie, modyfikowanie czy transmitowanie elektronicznie lub w inny sposób jakiejkolwiek części magazynu.

Poradnik antykryzysowy

broszura rb 2020

Specustawa w praktyce

Pandemia tzw. koronawirusa (SARS-CoV-2, COVID-19) zmienia bardzo wiele aspektów prawa. Przepisy mające dać wsparcie pracownikom, przedsiębiorcom, pracodawcom i innym podmiotom gospodarczym, wprowadzone specustawą z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

Pobierz poradnik

 

Facebook

Twitter

RB__Poland 01.07. – kolejna data wdrożenia elektronicznego systemu KRS - Russell Bedford https://t.co/SPTIrrGa2w
RB__Poland Zapotrzebowanie na specjalistów do spraw prawnych wzrosło w 2020 roku - Russell Bedford https://t.co/YF0Yq7ejVo
RB__Poland Dopuszczalność zatrudnienia członka zarządu na etacie - Russell Bedford https://t.co/IKNwxDHJCD
RB__Poland Projekt ustawy o fundacji rodzinnej w konsultacjach - Russell Bedford https://t.co/h1zruQaipT