Naczelny Sąd Administracyjny zauważył, że organ udzielający interpretacji indywidualnej zobowiązany jest w trakcie wydawania interpretacji do tego, aby dana norma prawa krajowego nie prowadziła do wydania indywidualnej interpretacji podatkowej niezgodnej z treścią norm prawa unijnego.

Dział: Zmiany w prawie

Prawa konsumenta to worek bez dna, jeśli chodzi o potrzebne zmiany. Producenci obchodzą je na przeróżne sposoby. Jednym z nich jest sprzedaż produktów różniących się składem i jakością pod tą samą nazwą i w tym samym opakowaniu.

Dział: Zmiany w prawie

Exit tax od osób fizycznych może naruszać art. 49 Traktatu o funkcjonowaniu UE. Wbrew twierdzeniom przedstawicieli Ministerstwa Finansów podatek tenw zakresie dotyczącym osób fizycznych nie stanowi choćby w najmniejszym stopniu implementacji do polskiego prawa krajowego postanowień dyrektywy 2016/1164/UE o przeciwdziałaniu unikania opodatkowania (dalej „dyrektywa ATAD”).

Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej orzekł, że odmowa zastosowania VAT marża do dostaw poprzedzonych transakcją wewnątrzwspólnotową może naruszać zasady, na których opiera się system podatku VAT.

O wyjątkowości wyroku, jaki wydał w październiku TSUE, świadczy fakt, że Trybunał uprzednio stał na stanowisku, że w sprawach ze skargi pauliańskiej należy stosować wyłącznie przepisy o właściwości ogólnej, wynikającej z przepisu art. 4 ust 1 rozporządzenia nr 1215/2012. Otwiera to nowe drzwi wierzycielom w dochodzeniu swych praw wobec niesolidnych dłużników.

Dział: Zmiany w prawie

 W ustawie z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług jedną z wprowadzonych zmian jest zastosowanie się do Dyrektywy 2016/1065. Ma ona na celu uproszczenie i ujednolicenie przepisów dotyczących VATodbonów na towary lub usługi.

3 grudnia tego roku zacznie obowiązywać Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/302 z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie nieuzasadnionego blokowania geograficznego oraz innych form dyskryminacji klientów ze względu na przynależność państwową, miejsce zamieszkania lub miejsce prowadzenia działalności na rynku wewnętrznym oraz w sprawie zmiany rozporządzeń (WE) nr 2006/2004 oraz (UE) 2017/2394 i dyrektywy 2009/22/WE.

Dział: Media

Rząd polski nadal stoi na stanowisku, że dyrektywa o prawach autorskich na jednolitym rynku cyfrowym nie może zostać przyjęta w obecnym kształcie. Wątpliwości budzą zapisy dotyczące ochrony publikacji prasowych w zakresie cyfrowych sposobów korzystania, a także zapisy określające korzystanie z treści chronionych przez dostawców usług społeczeństwa informacyjnego polegających na przechowywaniu i zapewnianiu publicznego dostępu do dużej liczby utworów i innych przedmiotów objętych ochroną zamieszczanych przez użytkowników.

Dział: Zmiany w prawie

Ministrowie finansów państw Unii Europejskiej planują koordynację działań w celu wspólnego zwalczania przestępstw podatkowych, zwłaszcza w kwestii tzw. karuzel podatkowych związanych z nadużyciami w podatku VAT. Pojawił się także postulat ujednolicenia stawek VAT w poszczególnych państwach Unii Europejskiej na rynku publikacji ( zarówno papierowych jak i elektronicznych). 

TSUE wypowiedział się w sprawie trójstronnych transakcji uproszczonych. W Polsce podstawą prawną transakcji łańcuchowych jest art. 7 ust. 8 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.

Strona 2 z 2

Kariera

Chcesz rozpocząć karierę w dynamicznej międzynarodowej, prężnie rozwijającej się organizacji, stawiasz na rozwój zawodowy, sukces i karierę – prześlij do nas swoją aplikację, nie omijamy żadnego życiorysu!

Aktualne oferty pracy

Skontaktuj się z nami

Biuro prasowe

Prawo do publikacji możliwe jest po skontaktowaniu się z naszym działem PR.

Zapraszamy do zamawiania komentarzy. Nasi eksperci udzielają wypowiedzi m.in. dla magazynu Forbes, dla Pulsu Biznesu, dla Gazety Finansowej i Rzeczpospolitej. Pozostajemy do Waszej dyspozycji.

 

więcej

Poradnik antykryzysowy

broszura rb 2020

Specustawa w praktyce

Pandemia tzw. koronawirusa (SARS-CoV-2, COVID-19) zmienia bardzo wiele aspektów prawa. Przepisy mające dać wsparcie pracownikom, przedsiębiorcom, pracodawcom i innym podmiotom gospodarczym, wprowadzone specustawą z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

Pobierz poradnik

 

Facebook

Twitter

RB__Poland Konkurs na najlepszą pracę w zakresie komunikacji strategicznej - Russell Bedford https://t.co/cC0qwQgmZS
RB__Poland Sprawdź, czy będziesz mógł skorzystać z estońskiego CIT-u - Russell Bedford https://t.co/OX7xDiLWD4
RB__Poland VAT na czasopisma specjalistyczne zostaje na poziomie 8% - Russell Bedford https://t.co/wKWLZbkdqR
RB__Poland Od 24 lipca br. obowiązywać będą wyższe opłaty za decyzje o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu. - Russell… https://t.co/LUwuVEeYZC