languageRU      languageEN      internationalInternational        phoneZadzwoń do nas: 22 276 61 80

Jesteś tutaj:Start/Baza wiedzy/Zmiany w prawie/Zmiany w prawie budowlanym – vol. 2. e.Budownictwo
wtorek, 20 grudzień 2022 08:13

Zmiany w prawie budowlanym – vol. 2. e.Budownictwo

Dalsza cyfryzacja procesu inwestycyjnego następuje na skutek zmian przewidzianych ustawą z dnia 7 lipca 2022 r. o zmianie ustawy – Prawo budowlane oraz niektórych innych ustaw. Jakie zmiany w prawie budowlanym w zakresie portalu e-Budownictwo przyniesie nowy akt prawny?

Na skutek ustawy nowelizującej używane dotychczas wielokrotnie w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane wyrazy „pod adresem elektronicznym określonym w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej obsługującego go urzędu" zastąpiono wyrazami „na portalu e-Budownictwo”. Sprawdzamy, w jaki sposób działa portal.

Rządowa aplikacja do składania wniosków w procesie budowlanym

e-Budownictwo umożliwia generowanie wniosków, zgłoszeń i zawiadomień w formie dokumentu elektronicznego za jego pośrednictwem, w związku z czym dotychczasowe przepisy, w których ustawa – Prawo budowlane posługiwała się sformułowaniem o składaniu dokumentu w formie dokumentu elektronicznego za pośrednictwem adresu elektronicznego, skreśla się, natomiast sprawy generowania wniosków, zgłoszeń i zawiadomień miały stać się przedmiotem osobnego rozdziału w ustawie.

Co załatwimy na portalu e-Budownictwo?

Dodany ustawą nowelizującą przepis art. 79a ustawy – Prawo budowlane przewiduje w konsekwencji, iż portal e-Budownictwo ma zapewniać możliwość wygenerowania następujących dokumentów:

 • wniosek o pozwolenie na budowę;
 • zgłoszenie budowy lub wykonywania innych robót budowlanych;
 • wniosek o pozwolenie na rozbiórkę;
 • zgłoszenie rozbiórki;
 • oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane;
 • wniosek o wydanie odrębnej decyzji o zatwierdzeniu projektu zagospodarowania działki lub terenu lub projektu architektoniczno-budowlanego;
 • wniosek o zmianę pozwolenia na budowę;
 • wniosek o wydanie pozwolenia na budowę tymczasowego obiektu budowlanego;
 • wniosek o przeniesienie decyzji o pozwoleniu na budowę;
 • wniosek o przeniesienie decyzji o pozwoleniu na wznowienie robót budowlanych, o której mowa w art. 51 ust. 4;
 • wniosek o przeniesienie praw i obowiązków wynikających ze zgłoszenia, wobec którego organ nie wniósł sprzeciwu;
 • zawiadomienie o zamierzonym terminie rozpoczęcia robót budowlanych;
 • wniosek o wydanie decyzji o wyłączeniu stosowania przepisów art. 45a ust. 1;
 • wniosek o wydanie decyzji o niezbędności wejścia do sąsiedniego budynku, lokalu lub na teren sąsiedniej nieruchomości;
 • wniosek o wszczęcie uproszczonego postępowania legalizacyjnego;
 • zawiadomienie o zakończeniu budowy;
 • wniosek o pozwolenie na użytkowanie;
 • zgłoszenie zmiany sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części.

Jak można skorzystać z e-Budownictwa?

Portal e-Budownictwo stanowi oficjalną rządową aplikację do składania wniosków w procesie budowlanym. Korzystanie z portalu uzależnione jest od założenia konta. Dostęp do konta odbywa się albo przez uwierzytelnienie albo – bez uwierzytelnienia – przez identyfikator użytkownika i hasło. Po zalogowaniu mamy dostęp do wniosków, a także podgląd na te, które już wygenerowaliśmy.

Z chwilą usunięcia konta w portalu e-Budownictwo wszystkie dane dotyczące tego konta, w tym dotyczące użytkownika konta, oraz dokumenty zapisane na koncie są usuwane automatycznie. Konto będzie mogło być usunięte przez użytkownika konta w każdym momencie lub automatycznie przez sam portal, jeżeli użytkownik konta nie będzie korzystał z tego konta przez okres 2 lat (liczonych od ostatniego logowania).

Na portalu znajdziemy też odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania, jak np.

Jak zapisać rysunki w projekcie budowlanym?

albo

Co dzieje się w przypadku, gdy inwestor wysyłając wniosek z projektem nie wyraził zgody na komunikację elektroniczną? Czy w urzędzie będzie drukowany projekt?

Autorka: Oliwia Wójcik

Radca prawny. Absolwentka kierunku Prawo na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie oraz Podyplomowych Studiów Podstawy Prawno-Ekonomiczne Procesu Inwestycyjnego organizowanych przez Szkołę Główną Handlową w Warszawie. Przedmiotem jej zainteresowań zawodowych jest prawo gospodarcze, ze szczególnym uwzględnieniem prawa zobowiązań. Posiada również praktyczne doświadczenie w prowadzeniu sporów sądowych.

 

Nasze publikacje

rbiuletyn

 

lipiec-wrzesień 2023

RB Biuletyn numer 44

pobierz magazyn

Nasze publikacje

rb restrukturyzacje             russellbedford             rbdombrokersi