languageRU      languageEN      internationalInternational        phoneZadzwoń do nas: 22 276 61 80

Jesteś tutaj:Start/Baza wiedzy/Instrukcje, czynności, poradniki/Czy to już koniec patodeweloperki?
poniedziałek, 11 grudzień 2023 11:22

Czy to już koniec patodeweloperki?

Minister Rozwoju i Technologii, Waldemar Buda w dniu 26 października 2023 r. podpisał  nowelizację Rozporządzenia w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Znowelizowane rozporządzenie wejdzie w życie 1 kwietnia 2024 r.

Założeniem wprowadzonych zmian jest przede wszystkim eliminacja w budownictwie praktyk odbiegających od obowiązujących standardów, w szczególności poprawę jakości budownictwa, sprzecznego niekiedy nie tylko z zasadami dobrej architektury ale i zdrowego rozsądku.

Zmiany przepisów obejmują przede wszystkim:

  • Określenie minimalnej powierzchni lokalu użytkowego na 25 m2 (z wyłączeniem lokali znajdujących się na parterze i pierwszym piętrze, dostępnymi bezpośrednio z zewnątrz budynku);
  • Zwiększenie odległości pomiędzy budynkami znajdującymi się na sąsiednich działkach i mającymi powyżej 4 kondygnacji naziemnych (z wyłączeniem działki sąsiedniej będącej publicznie dostępnym placem);
  • Zwiększenie odległości miedzy budynkami posadowionymi na sąsiednich działkach mającymi powyżej 4 kondygnacji naziemnych (minimum 5 metrów od granicy);
  • Zwiększenie odległości nowych budynków produkcyjnych i magazynowych od budynków mieszkalnych (minimum 30 m odległości dla budynków produkcyjnych i magazynowych od budynków mieszkalnych i zbiorowego zamieszkania);
  • Większy nacisk na odpowiednie wyciszenie mieszkania – podwyższone normy akustyczne dla drzwi wejściowych i przegród budowlanych;
  • Zapewnienie większej prywatności posiadaczom balkonów – wprowadzenie obligatoryjnych przegród balkonowych pionowych o wysokości co najmniej 2,2 m oraz szerokości nie mniejszej niż 2 m (lub co najmniej na szerokość balkonu z uwzględnieniem balustrady), o przepuszczalności światła w przedziale od 30% do 50%;
  • Konieczność zachowania minimum 20% terenu biologicznie czynnego na ogólnodostępnych placach i rynkach o powierzchni powyżej 1000 m²;
  • Racjonalizację planowania miejsc postojowych - maksymalnie 6% miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych usytuowanych bliżej okien w ramach inwestycji;
  • Konieczność zapewnienia w budynku mieszkalnym wielorodzinnym pomieszczenia gospodarczego o powierzchni co najmniej 15 m2 na potrzeby przechowywania rowerów i wózków dziecięcych (również w postaci budynku gospodarczego, altany lub wiaty)
  • Zwiększenie ilości placów zabaw dla dzieci w zależności od ilości mieszkań w budynku lub zespole budynków:

• 21-50 mieszkań – 1 m2 placu zabaw na każde mieszkanie,

• 51-100 mieszkań – plac zabaw o powierzchni minimum 50 m2,

• 101-300 mieszkań – 0,5 m2 placu zabaw na każde mieszkanie,

• powyżej 300 mieszkań – plac zabaw o powierzchni minimum 200 m2.

Wprowadzenie bardziej rygorystycznych warunków powinno odnieść pozytywny wpływ w zakresie nowopowstających inwestycji. Dzięki nowym regulacjom deweloperzy będą zobowiązani kłaść większy nacisk na jakość swoich realizacji, podczas gdy w ostatnich latach zauważalną tendencją było budownictwo masowe.

Autorka: Olga Skonieczna

Nasze publikacje

rbiuletyn

 

lipiec-wrzesień 2023

RB Biuletyn numer 44

pobierz magazyn

Nasze publikacje

rb restrukturyzacje             russellbedford             rbdombrokersi