poniedziałek, 18 lipiec 2022 06:31

Wakacje Kredytowe – jak i kiedy złożyć wniosek

Prezydent podpisał ustawę z dnia 7 lipca 2022 r. o finansowaniu społecznościowym dla przedsięwzięć gospodarczych i pomocy kredytobiorcom wprowadzającą tzw. wakacje kredytowe. Na podstawie przepisów ustawy możliwe będzie zawieszenie przez konsumenta spłaty kredytu hipotecznego udzielonego w walucie polskiej, z wyłączeniem kredytów indeksowanych lub denominowanych do waluty innej niż polska w wymiarze czterech rat rocznie w okresie od 1 sierpnia do 31 grudnia 2023 r.

Podwyżki stóp procentowych spowodowały znaczny wzrost rat kredytów, w tym hipotecznych. Obecnie referencyjna stopa procentowa NBP wynosi 6,5 procent. W wielu przypadkach ten wzrost spowodował niemal dwukrotny wzrost spłacanych rat kredytowych, co budziło ogromne niezadowolenie w społeczeństwie. Z tego względu w kwietniu b.r. rząd ogłosił plan pomocy dla kredytobiorców, a dnia 14 lipca 2022 r.

Aby zawiesić spłatę raty w sierpniu b.r. czasu nie zostało już wiele, ponieważ wówczas wniosek należy złożyć do końca lipca, o ile płatność raty przypada na pierwszego dnia sierpnia, co jest częstą praktyką. 

Ustawa ta budzi spore kontrowersje zarówno wśród samych kredytobiorców, jak i ekspertów. Nie ulega wątpliwościom, że regulacje w niej zawarte mocno uderzą w sektor bankowy. Z opinii analityków wynika, że banki najprawdopodobniej znajdą sposób, aby przynajmniej część kosztów przerzucić na klientów.

Przepisy ustawy wejdą w życie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Ustaw. Aby zawiesić spłatę raty w sierpniu b.r. czasu nie zostało już wiele, ponieważ wówczas wniosek należy złożyć do końca lipca, o ile płatność raty przypada na pierwszego dnia sierpnia, co jest częstą praktyką. Jeżeli ktoś nie zdąży złożyć wniosku o zawieszenie spłaty raty kredytu za sierpień b.r., to jeden z przysługujących łącznie ośmiu miesięcy zawieszenia spłaty kredytu może przepaść. Ustawa umożliwia skorzystanie z uprawnienia do zawieszenia spłaty kredytu w konkretnych i określonych przedziałach czasowych, a nie w wymiarze ośmiu miesięcy w okresie dwóch lat w dowolnym wybranym przez konsumenta momencie. Na wniosek konsumenta bank zawiesi spłatę kredytu hipotecznego udzielonego w walucie polskiej w okresie od 1 sierpnia 2022 r. do 30 września 2022 r. w wymiarze dwóch miesięcy i od 1 października 2022 r. do 31 grudnia 2022 r. również w wymiarze dwóch miesięcy. Natomiast w okresie od 1 stycznia 2023 r. w wymiarze miesiąca w każdym kwartale do 31 grudnia 2023 r.

Zawieszenie spłaty kredytu będzie przysługiwało konsumentowi tylko w stosunku do jednej umowy kredytowej zawartej w celu zaspokojenia własnych potrzeb mieszkaniowych. Aby skorzystać z dobrodziejstwa wakacji kredytowych, należy złożyć wniosek o zawieszenie spłaty kredytu w postaci papierowej lub elektronicznej, w tym za pośrednictwem systemu bankowości elektronicznej. Spłata kredytu zostanie zawieszona już z dniem doręczenia tego wniosku do banku, natomiast bank będzie zobowiązany do potwierdzenia w terminie 21 dni od dnia doręczenia przedmiotowego wniosku, jednak brak potwierdzenia nie wpłynie na rozpoczęcie zawieszenia spłaty kredytu.

Okres zawieszenia spłaty kredytu nie będzie wliczał się do okresu kredytowania. Okres kredytowania oraz terminy przewidziane w umowie kredytowej ulegną przedłużeniu o okres zawieszenia spłaty kredytu. W okresie zawieszenia spłaty kredytu nie będą naliczane odsetki ani pobierane żadne opłaty poza opłatami z tytułu ubezpieczeń powiązanych z umową.

Możliwość zawieszenia spłaty kredytu hipotecznego będzie miała zastosowanie do umów zawartych przed dniem 1 lipca 2022 r., w tym również do umów zawartych przed dniem wejścia w życie ustawy z dnia 23 marca 2017 r. o kredycie hipotecznym oraz o nadzorze nad pośrednikami kredytu hipotecznego i agentami, jeżeli termin zakończenia okresu kredytowania określony w tych umowach przypada po upływie 6 miesięcy od tej daty.

Poza wakacjami kredytowymi ustawa zakłada także wzrost środków przeznaczonych na dopłaty z Funduszu Wsparcia Kredytobiorców. Do końca roku banki mają wpłacić na ten fundusz 1,4 mld zł. Ponadto w przepisach ustawy przewidziane zostały prace nad wprowadzeniem zamiennika wskaźnika WIBOR. Zamiana wskaźnika WIBOR na inny ma zostać wypracowana w trybie konsultacji z bankami.

Rozwiązania zawarte w ustawie mają pomóc kredytobiorcom w spłacie kredytów, których raty ostatnio gwałtownie wzrosły. Koszt jednak będzie ogromny, a zapłacą za to wszyscy, nie tylko banki.\

Autor: Konstancja Sawecka, radca prawny

Masz pytanie z zakresu prawa?

andrzej dmowski1

Warszawa

Andrzej Dmowski

Partner Zarządzający
tel: 22 276 61 80
email: andrzej.dmowski@russellbedford.pl

rafal dabrowski1

Katowice

Leszek Dukiewicz

Dyrektor biura w Katowicach
tel: 32 73 13 420
email: leszek.dutkiewicz@russellbedford.pl

Kariera

Chcesz rozpocząć karierę w dynamicznej międzynarodowej, prężnie rozwijającej się organizacji, stawiasz na rozwój zawodowy, sukces i karierę – prześlij do nas swoją aplikację, nie omijamy żadnego życiorysu!

Aktualne oferty pracy

Skontaktuj się z nami

Biuro prasowe

Prawo do publikacji możliwe jest po skontaktowaniu się z naszym działem PR.

Zapraszamy do zamawiania komentarzy. Nasi eksperci udzielają wypowiedzi m.in. dla magazynu Forbes, dla Pulsu Biznesu, dla Gazety Finansowej i Rzeczpospolitej. Pozostajemy do Waszej dyspozycji.

 

więcej

Kalendarz spotkań

calendar

Ruszamy z cyklem spotkań z przedsiębiorcami. Dzięki nim możemy wdrożyć optymalną pomoc dla naszych obecnych i przyszłych klientów. Tutaj możesz zobaczyć wszystkie przyszłe wydarzenia. Zapraszamy.

Zobacz terminy

Facebook

Twitter

RB__Poland Umorzenie udziałów a konieczność obniżenia kapitału zakładowego - Russell Bedford https://t.co/AnnaFvqbmc
RB__Poland Nowelizacja projektu ustawy o fundacji rodzinnej – zmiany w zakresie opodatkowania fundacji oraz jej beneficjentów… https://t.co/2IhwjBL4N3
RB__Poland Kto ma obowiązek powołania inspektora ochrony danych - Russell Bedford https://t.co/3RxgyehGpF
RB__Poland Zmiany w Polskiej Spółce Holdingowej od 2023 roku - Russell Bedford https://t.co/aqYlWXWef4