piątek, 09 kwiecień 2021 07:04

01.07. – kolejna data wdrożenia elektronicznego systemu KRS

Już wkrótce, tzn. od 1 lipca 2021r., wejdzie w życie nowelizacja ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym, która zmieni na wyłącznie teleinformatyczny sposób obsługi  podmiotów podlegających wpisowi do KRS.

Zmiana ma powstać na mocy Ustawy z dnia 21 stycznia 2021 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania administracyjnego oraz niektórych innych ustaw; Dz.U. z 2021 r. poz. 187). W praktyce oznacza to ostanie miesiące możliwości złożenia wniosku do KRS w formie papierowej, gdyż od 1 lipca 2021 roku wnioski złożone w takiej formie nie będą wywoływały już żadnych skutków prawnych. W ramach modernizacji systemu obsługi Krajowego Rejestru Sądowego rejestracja nowych podmiotów oraz wszelkie zmiany w danych podmiotów podlegających wpisowi do KRS mają odbywać się wyłącznie w formie elektronicznej. 

W centralnym systemie będą się toczyć wszystkie postępowania sądowe, także za pośrednictwem tego systemu będą wnoszone wszelkie pisma. Pierwsza korespondencja w sprawie będzie zawierała pouczenie  o konieczności wnoszenia pism wyłącznie drogą elektroniczną, dotyczy to również wszelkich pism procesowych – apelacji, zażalenia, skargi na orzeczenie referendarza sądowego. Należy pamiętać, iż wszelkie dokumenty złożone za pośrednictwem systemu teleinformatycznego powinny być uprzednio podpisane elektronicznym podpisem kwalifikowanym bądź profilem ePuap. Jednocześnie z wejściem w życie zmian obsługi wniosków uruchomiony zostanie system formularzy, który na bieżąco będzie weryfikował poprawność składanych wniosków, co w praktyce ma usprawnić pracę sądów gospodarczych. Natomiast jeżeli podmiot wnioskuje o dokonanie zmian danych bądź wpisu do rejestru podmiotów na podstawie dokonanych czynności przed notariuszem nie będzie musiał już dostarczać odpisu aktu notarialnego w formie papierowej, podmiot wnioskujący  jedynie musi powołać się  na właściwy numer repozytorium. Dokumenty sporządzone przez notariusza będą przekazywane bezpośrednio z Centralnego Repozytorium Elektronicznych Aktów Notarialnych do systemu KRS.

Korzyści z nowelizacji

  • Ułatwienie oraz usprawnienie procesu realizacji wniosku przez sądy rejestrowe.
  • Redukcja błędów formalnych  poprzez podpowiedzi systemu co do wypełnionych pól.
  • Możliwość weryfikacji statusu sprawy poprzez system elektroniczny KRS.
  • Szybszy sposób kontaktu z organem rozpatrującym wniosek.
  • Usprawnienie postępowań zmianowych oraz rejestrowych wskutek czego przyśpieszą się procesy zarządzania przedsiębiorstwem (dotyczy przypadków wpisu o charakterze konstytutywnym, czyli otrzymującym moc prawną dopiero po ujawnieniu się w rejestrze sądowym).

Warto wspomnieć, że prace nad pełną elektronizacją Krajowego Rejestru Sądowego prowadzone są od dawna, kilkukrotnie przekładano decyzję o dacie wdrożenia odpowiednich regulacji, więc czy 1 lipca 2021 roku okaże się ostatecznym terminem wejścia w życie nowelizacji – zobaczymy.

W celu uzyskania dodatkowych informacji zapraszamy do kontaktu z nami.

Autor: Darya Bannaya

Młodszy konsultant podatkowy. Absolwent kierunku Prawo na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, absolwent kierunku Globalny Biznes, Finanse i Zarządzanie w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Laureatka konkursu Ministerstwa Finansów „Podatkowi Liderzy” 7. edycja. Prowadząca szkoleń oraz konferencji skierowanych dla cudzoziemców w tematyce podatkowych aspektów prowadzenia i założenia biznesu w Polsce. Specjalizuje się w prawie podatkowym, doradzając klientom w bieżących sprawach związanych przede wszystkim z podatkami dochodowymi. Autorka i współautorka publikacji o tematyce prawnopodatkowej.

 

Masz pytanie z zakresu prawa?

andrzej dmowski1

Warszawa

Andrzej Dmowski

Partner Zarządzający
tel: 22 276 61 80
email: andrzej.dmowski@russellbedford.pl

rafal dabrowski1

Katowice

Leszek Dukiewicz

Dyrektor biura w Katowicach
tel: 32 73 13 420
email: leszek.dutkiewicz@russellbedford.pl

Kariera

Chcesz rozpocząć karierę w dynamicznej międzynarodowej, prężnie rozwijającej się organizacji, stawiasz na rozwój zawodowy, sukces i karierę – prześlij do nas swoją aplikację, nie omijamy żadnego życiorysu!

Aktualne oferty pracy

Skontaktuj się z nami

Biuro prasowe

Prawo do publikacji możliwe jest po skontaktowaniu się z naszym działem PR.

Zapraszamy do zamawiania komentarzy. Nasi eksperci udzielają wypowiedzi m.in. dla magazynu Forbes, dla Pulsu Biznesu, dla Gazety Finansowej i Rzeczpospolitej. Pozostajemy do Waszej dyspozycji.

 

więcej

Poradnik antykryzysowy

broszura rb 2020

Specustawa w praktyce

Pandemia tzw. koronawirusa (SARS-CoV-2, COVID-19) zmienia bardzo wiele aspektów prawa. Przepisy mające dać wsparcie pracownikom, przedsiębiorcom, pracodawcom i innym podmiotom gospodarczym, wprowadzone specustawą z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

Pobierz poradnik

 

Facebook

Twitter

RB__Poland Parlament Europejski przyjął przepisy o usuwaniu treści terrorystycznych z Internetu - Russell Bedford https://t.co/VPoFBcQlCf
RB__Poland Ulga abolicyjna – pytania i odpowiedzi - Russell Bedford https://t.co/3rEiN6qEJq
RB__Poland Ponowna aktywacja łańcucha płatności po Covid-19 - Russell Bedford https://t.co/BpE43P0zWp
RB__Poland Procesowe aspekty pozyskiwania dowodów cyfrowych w postępowaniu karnym - Russell Bedford https://t.co/0nUWbFqMHd