languageRU      languageEN      internationalInternational        phoneZadzwoń do nas: 22 276 61 80

Jesteś tutaj:Start/Baza wiedzy/Zmiany w podatkach/Estoński CIT – problem związany z wymogiem zatrudniania pracowników w kontekście roku podatkowego innego niż rok kalendarzowy
czwartek, 03 listopad 2022 08:08

Estoński CIT – problem związany z wymogiem zatrudniania pracowników w kontekście roku podatkowego innego niż rok kalendarzowy

Jak się okazuje, zasady działania estońskiego CIT nie zawsze są przejrzyste. W przepisie art. 28j ust. 2 pkt 2 ustawy o CIT brakuje doprecyzowania, czy mowa jest o roku kalendarzowym, czy podatkowym. W konsekwencji nie jest jasne, czy obowiązek corocznego zatrudniania pracownika aktualizuje się wraz z końcem roku kalendarzowego, czy z końcem roku podatkowego – w przypadku gdy rok podatkowy spółki rozpoczynającej działalność nie pokrywa się z rokiem kalendarzowym.

Wydaje się, że ustawodawca miał na myśli rok podatkowy – nie zostało to jednak wprost wyrażone w przepisie.

Aby ograniczyć problemy związane ze stosowaniem estońskiego CIT-u opodatkowania, zachęcamy do skorzystania z naszych usług.

Zasada ogólna

Jednym z warunków do spełnienia żeby móc skorzystać z opodatkowania ryczałtem od dochodów spółek (tzw. estońskim CIT) jest konieczność zatrudniania określonej liczby pracowników. Zasada ogólna dotyczy wymogu zatrudniania 3 pracowników. Została ona określona w art. 28j ust. 1 pkt 3 lit. a) ustawy o CIT, który stanowi że opodatkowaniu ryczałtem może podlegać podatnik, jeżeli:

  • zatrudnia na podstawie umowy o pracę co najmniej 3 osoby w przeliczeniu na pełne etaty, niebędące udziałowcami, akcjonariuszami ani wspólnikami tego podatnika, przez okres co najmniej 300 dni w roku podatkowym, a w przypadku gdy rokiem podatkowym nie jest okres kolejnych dwunastu miesięcy kalendarzowych - przez co najmniej 82% dni przypadających w roku podatkowym.

Regulacja szczególna

Dla podatników rozpoczynających działalność ustawodawca przewidział natomiast reguły szczególne zawarte w art. 28j ust. 2 pkt 2 ustawy o CIT.

Zgodnie z tym przepisem, warunek, o którym mowa w ww. ust. 1 pkt 3, nie dotyczy roku rozpoczęcia tej działalności i 2 lat podatkowych bezpośrednio po nim następujących, z tym że począwszy od drugiego roku podatkowego podatnik jest obowiązany do corocznego zwiększenia zatrudnienia o co najmniej 1 etat w pełnym wymiarze czasu pracy aż do osiągnięcia wielkości zatrudnienia określonej w tym przepisie.

W związku z powyższym:

  • w pierwszym roku podatkowym spółka nie musi zatrudniać żadnego pracownika,
  • w drugim roku podatkowym spółka musi zatrudniać co najmniej 1 pracownika,
  • w trzecim roku podatkowym spółka musi zatrudniać co najmniej 2 pracowników,
  • w czwartym roku podatkowym spółka musi zatrudniać co najmniej 3 pracowników i liczbę tę utrzymywać w kolejnych latach (spełniając pozostałe warunki zawarte w art. 28j ust. 1 pkt 3 lit. a) ustawy o CIT).

Podobne stanowisko przedstawia również pogląd doktryny: 

"Uważam, że wskazana spółka – jako podatnik rozpoczynający działalność – w 2022 r. nie musi spełniać omawianego warunku, zaś w 2023 r. będzie musiała zatrudniać co najmniej 1 osobę w pełnym wymiarze pracy. Jeżeli w kolejnych latach spółka, o której mowa, będzie mały podatnikiem, nie będzie musiała zwiększać zatrudnienia. Jeżeli natomiast małym podatnikiem nie będzie, w 2024 r. obowiązana będzie zwiększyć zatrudnienie do co najmniej 2 osób w pełnym wymiarze pracy, zaś w 2025 r. do co najmniej 3 osób w pełnym wymiarze pracy" (T. Krywan, System Informacji Prawnej LEX, QA 1886597 z dnia 14 lutego 2022 r.). 

Nie ma więc wątpliwości w ww. zakresie w przypadkach gdyby rok podatkowy spółki od początku pokrywał się z rokiem kalendarzowym - tj. gdyby spółka rozpoczęła działalność od 1 stycznia w reżimie CIT estońskiego. 

Gdy rok podatkowy spółki rozpoczynającej działalność jest inny niż rok kalendarzowy

Wątpliwości pojawiają się natomiast w przypadku gdy rok podatkowy spółki nie pokrywa się z rokiem kalendarzowym, ponieważ art. 28j ust. 2 pkt 2 ustawy o CIT w wersie pierwszym nie doprecyzowuje czy mowa w nim o roku podatkowym. Należy założyć jednak że tak właśnie jest - czytając ten przepis łącznie z regulacją ogólną zawartą w art. 28j ust. 1 pkt 3 lit. a).

W konsekwencji, przykładowo gdyby spółka rozpoczęła działalność we wrześniu 2021 r. to jej rok podatkowy może trwać do sierpnia 2022 r. lub do grudnia 2022 r.

Zgodnie bowiem z art. 28e ust. 1 ustawy o CIT rokiem podatkowym podatnika opodatkowanego ryczałtem od dochodów spółek jest rok obrotowy w rozumieniu przepisów ustawy o rachunkowości.

W myśl art. 3 pkt 9 ustawy o rachunkowości przez rok obrotowym rozumie się rok kalendarzowy lub inny okres trwający 12 kolejnych pełnych miesięcy kalendarzowych, stosowany również do celów podatkowych. Rok obrotowy lub jego zmiany określa statut lub umowa, na podstawie której utworzono jednostkę. Jeżeli jednostka rozpoczęła działalność w drugiej połowie przyjętego roku obrotowego, to można księgi rachunkowe i sprawozdanie finansowe za ten okres połączyć z księgami rachunkowymi i sprawozdaniem finansowym za rok następny. W przypadku zmiany roku obrotowego pierwszy po zmianie rok obrotowy powinien być dłuższy niż 12 kolejnych miesięcy.

Aby ograniczyć problemy związane ze stosowaniem estońskiego CIT-u opodatkowania, zachęcamy do skorzystania z naszych usług.

Mateusz Krawczyński. O autorze: Konsultant podatkowy w Russell Bedford Poland. Absolwent studiów licencjackich na kierunku Logistyka oraz studiów magisterskich Szkoły Głównej Handlowej na kierunku Finanse i Rachunkowość. Obecnie studiuje Prawo na Uczelni Łazarskiego. Wcześniejsze doświadczenie zawodowe w zakresie podatków zdobywał w jednej z firm z tzw. Wielkiej Czwórki. Specjalizuje się w podatku od towarów i usług, w szczególności pod kątem rozliczeń VAT w jednostkach samorządu terytorialnego.

 

Russell  Bedford

Russell Bedford

W Russell Bedford Poland łączymy potencjał naszych ekspertów z wielu branż, oferując Państwu usługi w zakresie doradztwa prawnego, podatkowego, audytu, księgowości oraz doradztwa restrukturyzacyjnego i biznesowego.

Na polskim rynku usług profesjonalnych działamy od 2011 roku, nasze biura znajdują się w Warszawie, Katowicach i w Bydgoszczy. Pracuje w nich ponad 70-osobowy zespół zajmujący się kompleksową obsługą zarówno przedsiębiorstw, jak i podmiotów indywidualnych. Nasz zespół tworzą adwokaci, radcowie prawni, doradcy podatkowi, doradcy restrukturyzacyjni, księgowi, biegli rewidenci, biegli ds. wycen, analitycy finansowi i inni specjaliści.

Nasze publikacje

rbmagazine

 

Luty 2023

RB Magazine numer 91

pobierz magazyn

rbiuletyn

 

Styczeń 2023

RB Biuletyn numer 42

pobierz magazyn

Nasze publikacje

rb restrukturyzacje             russellbedford             rbdombrokersi