wtorek, 23 listopad 2021 22:43

Ministerstwo prowadzi konsultacje z estońskiego CIT-u

Ruszyły konsultacje podatkowych dotyczące stosowania przepisów ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1406 z późn. zm.) w zakresie Ryczałtu od dochodów spółek, wprowadzonych ustawą z dnia 28 listopada 2020 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 2122) oraz zmienionych ustawą z dnia 29 października 2021 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw.

Zmiany wprowadzane ustawą z dnia 29 października 2021 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw, wprowadzają istotne zmiany względem aktualnie obowiązujących przepisów Rozdziału 6b ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych

Ustawa z dnia 28 listopada 2020 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw, która weszła w życie z dniem 1 stycznia 2021r., wprowadziła do systemu opodatkowania osób prawnych nowy model opodatkowania dochodów z działalności, tj. Ryczałt od dochodów spółek kapitałowych. Następnie ustawą z dnia 29 października 2021 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw, która wejdzie w życie z dniem 1 stycznia 2022 r, Ryczałt od dochodów spółek kapitałowych został zastąpiony Ryczałtem od dochodów spółek. Zmiany w zakresie powyższego modelu opodatkowania dochodów z działalności, mają na celu uczynić go jeszcze bardziej atrakcyjnym i dostępnym. Ryczałt od dochodów spółek wiąże dochód do opodatkowania z kategoriami prawa bilansowego i polega na zmianie momentu powstania obowiązku podatkowego, stanowiąc tym samym odejście od dotychczasowych zasad podatkowych. Przyjęty ww. model opodatkowania jest dla podatnika fakultatywny, a pozostałe instrumenty podatkowe (np. w zakresie wspierania innowacyjności, czy możliwość skorzystania z opodatkowania obniżoną 9- procentową stawka podatkową) pozostają dostępne dla podmiotów nieobjętych Ryczałtem. Jednocześnie zmiany wprowadzane ustawą z dnia 29 października 2021 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw, wprowadzają istotne zmiany względem aktualnie obowiązujących przepisów Rozdziału 6b ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Mając powyższe na uwadze, Ministerstwo zdecydowało o potrzebie wydania objaśnień podatkowych dotyczących zasad stosowania Ryczałtu od dochodów spółek, w wersji obowiązującej od 1 stycznia 2022 roku.

Sposób prowadzenia konsultacji

Konsultacje podatkowe są otwarte dla wszystkich zainteresowanych, w szczególności spółek będących adresatami zmian wprowadzonych ustawą z dnia 28 listopada 2020 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw oraz wprowadzane ustawą z dnia 29 października 2021 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw, a także innych podmiotów zainteresowanych zakresem konsultowanego zagadnienia. Konsultacje podatkowe polegają na uzyskaniu uwag (opinii/stanowisk) dotyczących konsultowanego zagadnienia, poprzez ich przekazanie w terminie i na zasadach określonych w pkt 3. Analizie będą poddawane jedynie uwagi przekazane w terminie i na zasadach określonych w pkt 3, zawierające szczegółowe uzasadnienie przedstawianych propozycji. Ministerstwo Finansów zastrzega sobie prawo do opublikowania nadesłanych uwag na stronie www.gov.pl w zakładce „Ministerstwo Finansów" > „Co robimy" > „Konsultacje podatkowe". Przesłanie uwag oznacza zgodę na publikację zarówno ich treści, jak i danych podmiotu dokonującego zgłoszenia, za wyjątkiem danych osobowych. W przypadku osób fizycznych koniecznym warunkiem uwzględnienia zgłoszonych uwag w toku konsultacji podatkowych jest wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych. Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych zostały zamieszczone w dołączonej Klauzuli informacyjnej dotyczącej przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze. Konsultacje podatkowe mogą zostać odwołane w całości lub w części, w szczególności w przypadku gdy wydanie objaśnień podatkowych stanie się w całości lub w części bezprzedmiotowe.

Termin i sposób zgłaszania uwag

Uwagi można zgłaszać w terminie do 30 listopada 2021 r. Zgłoszone po tym terminie nie będą rozpatrywane. Uwagi zgłasza się mailem na adres estonskicitkonsultacje@mf. gov.pl . Do dokumentów przekazywanych w formatach nieedytowalnych (np. .jpg) należy dołączyć ich postać edytowalną.

 

Masz pytanie z zakresu podatków?

rafal dabrowski1

Warszawa

Rafał Dąbrowski

Kierownik Deparamentu Podatków
tel: 22 276 61 84
email: rafal.dabrowski@russellbedford.pl

rafal dabrowski1

Katowice

Leszek Dukiewicz

Dyrektor biura w Katowicach
tel: 32 73 13 420
email: leszek.dutkiewicz@russellbedford.pl

Kariera

Chcesz rozpocząć karierę w dynamicznej międzynarodowej, prężnie rozwijającej się organizacji, stawiasz na rozwój zawodowy, sukces i karierę – prześlij do nas swoją aplikację, nie omijamy żadnego życiorysu!

Aktualne oferty pracy

Skontaktuj się z nami

Biuro prasowe

Prawo do publikacji możliwe jest po skontaktowaniu się z naszym działem PR.

Zapraszamy do zamawiania komentarzy. Nasi eksperci udzielają wypowiedzi m.in. dla magazynu Forbes, dla Pulsu Biznesu, dla Gazety Finansowej i Rzeczpospolitej. Pozostajemy do Waszej dyspozycji.

 

więcej

Kalendarz spotkań

calendar

Ruszamy z cyklem spotkań z przedsiębiorcami. Dzięki nim możemy wdrożyć optymalną pomoc dla naszych obecnych i przyszłych klientów. Tutaj możesz zobaczyć wszystkie przyszłe wydarzenia. Zapraszamy.

Zobacz terminy

Facebook

Twitter

RB__Poland Instytucja składu VAT w polskim porządku prawnym - trwają konsultacje - Russell Bedford https://t.co/YZRP1pvuhw
RB__Poland Pracownicze Plany Kapitałowe a opodatkowanie - Russell Bedford https://t.co/aM17HLTyst
RB__Poland Już niedługo należy zapłacić pierwszą ratę podatku od nieruchomości - Russell Bedford https://t.co/vovk0Y0iwX