languageRU      languageEN      internationalInternational        phoneZadzwoń do nas: 22 276 61 80

Jesteś tutaj:Start/Baza wiedzy/Zmiany w podatkach/Prace nad REIT-ami mają zostać wznowione
piątek, 23 kwiecień 2021 07:04

Prace nad REIT-ami mają zostać wznowione

 photo created by freepik - www.freepik.com photo created by freepik - www.freepik.com photo created by freepik - www.freepik.com

Podczas poprzedniej kadencji Sejmu trwały prace nad projektem ustawy o firmach inwestujących w najem nieruchomości, przerwane przez zakończenie kadencji oraz porzucone zgodnie z zasadą dyskontynuacji. Teraz zostają one wznowione. Dyrektor departamentu mieszkalnictwa w Ministerstwie Rozwoju, Pracy i Technologii poinformował na spotkaniu z przedsiębiorcami zrzeszonymi w Konfederacji Lewiatan, że jest już przyjęty projekt zarządzenia w sprawie powołania międzyresortowego zespołu pracującego nad ustawą o REIT-ach.

REIT-y (ang. Real Estate Investment Trust) to typ funduszu inwestycyjnego, podmiot finansowy, który występuje w charakterze spółek albo funduszy notowanych na GPW, dzięki któremu mniejsi inwestorzy mogą lokować swoje środki w nieruchomości. W poszczególnych krajach REIT-y przyjmują różny status prawno-podatkowy. Cechy charakterystyczne tego typu instrumentu to:

  • specjalny status podatkowy – w Polsce przede wszystkim zwolnienie z podatku CIT,
  • inwestowanie w nieruchomości w sposób bezpośredni i pośredni (poprzez nabywanie akcji lub udziałów przedsiębiorstw posiadających w swoim majątku nieruchomości) [1].

Powyższe rozwiązania najdłużej funkcjonuje w USA – od 1960 roku. W Polsce zaproponowano projektem ustawy o spółkach rynku wynajmu nieruchomości z dnia 19 maja 2017, zasady funkcjonowania REIT-ów w formie Spółek Rynku Wynajmu Nieruchomości (SRWN). Zawieszone prace nad tym rozwiązaniem mają być kontynuowane.   

Po przyjrzeniu się projektowi ustawy można stwierdzić, że warto byłoby poszerzyć zakres nieruchomości, w których najem można inwestować. Jest on bowiem ograniczony do nieruchomości mieszkaniowych, gdy tymczasem nowy projekt mógłby obejmować również m.in. powierzchnie biurowe oraz magazynowe. W zakresie propozycji podatkowych obowiązkowym minimum powinno być wprowadzenie pozytywnych rozwiązań, które zakładał również poprzedni projekt, chociażby zastosowanie 8,5% nominalnej stawki podatku dochodowego od osób prawnych do dochodów firm inwestujących w nieruchomości, uzyskanych bezpośrednio lub pośrednio z wynajmu nieruchomości; odroczenie płatności podatku dochodowego od osób prawnych przez spółki inwestujące w nieruchomości; a przede wszystkim – zwolnienie z opodatkowania podatkiem dochodowym dochodów spółek zależnych firm inwestujących w nieruchomości, uzyskanych z wynajmu nieruchomości oraz ze zbycia takowych.

[1] The European Fund Classification, EFAMA, 200, s. 19.

Autor: Michał Zdanowski, konsultant podatkowy w Russell Bedford Poland. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, Absolwent Podyplomowego Studium Podatków i Prawa Podatkowego Uniwersytetu Warszawskiego, Absolwent Podyplomowych Studiów Rachunkowość i Finanse Przedsiębiorstwa Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Przez okres studiów zdobywał doświadczenie w kancelariach zajmujących się sprawami prawno-podatkowymi. Od września 2013 r. związany jest z kancelarią Russell Bedford Poland. Specjalizuje się w dokumentowaniu transakcji dokonywanych pomiędzy podmiotami powiązanymi.

 

Russell  Bedford

Russell Bedford

W Russell Bedford Poland łączymy potencjał naszych ekspertów z wielu branż, oferując Państwu usługi w zakresie doradztwa prawnego, podatkowego, audytu, księgowości oraz doradztwa restrukturyzacyjnego i biznesowego.

Na polskim rynku usług profesjonalnych działamy od 2011 roku, nasze biura znajdują się w Warszawie, Katowicach i w Bydgoszczy. Pracuje w nich ponad 70-osobowy zespół zajmujący się kompleksową obsługą zarówno przedsiębiorstw, jak i podmiotów indywidualnych. Nasz zespół tworzą adwokaci, radcowie prawni, doradcy podatkowi, doradcy restrukturyzacyjni, księgowi, biegli rewidenci, biegli ds. wycen, analitycy finansowi i inni specjaliści.

Nasze publikacje

rbmagazine

 

Luty 2023

RB Magazine numer 91

pobierz magazyn

rbiuletyn

 

Styczeń 2023

RB Biuletyn numer 42

pobierz magazyn

Nasze publikacje

rb restrukturyzacje             russellbedford             rbdombrokersi