czwartek, 03 grudzień 2020 08:32

CIT dla spółek komandytowych od 2021 roku przesądzony 

freepic freepic
Do uchwalonego przez Sejm projektu ustawy Senat wprowadził poprawki, które eliminowały wszelkie zapisy odnośnie obciążenia podatkiem dochodowym od osób prawnych (CIT) spółek komandytowych. 28 listopada 2020 r.  Sejm jednak odrzucił wprowadzone przez Senat poprawki, przywracając tym samym pierwotne brzmienie projektu, aby następnie przedstawić je Prezydentowi do podpisu. Podpis Prezydenta pojawił się w niedziele 29 listopada, a publikacja ustawy w Dzienniku Ustaw nastąpiła 30 listopada.

Z opublikowanej w Dzienniku Ustaw ustawy z dnia 28 listopada 2020r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne oraz niektórych innych ustaw dowiadujemy się, że wszystkie spółki komandytowe zostaną objęte podatkiem CIT i nie będzie tu miała znaczenia struktura właścicielska, rozmiar prowadzonej działalności oraz posiadanie kapitału zagranicznego. W tym miejscu warto wspomnieć, że ustawa przewiduje, iż niektóre spółki komandytowe będą mogły skorzystać z obniżonej stawki podatku CIT wynoszącej 9%, gdzie zgodnie z brzmieniem znowelizowanego przepisu, spółka komandytowa, której przychód nie przekroczy 2 mln EUR w roku podatkowym będzie mogła skorzystać z obniżonej stawki podatku CIT.

Przepisy przejściowe wskazują, że wypłata zysków spółki wypracowanych przed 2021 będzie opodatkowana na zasadach obowiązujących przed znowelizowaniem

Opodatkowanie podatkiem CIT nie ominie także spółek jawnych mających siedzibę lub zarząd na terytorium RP, jeżeli wspólnikami spółki jawnej nie będą wyłącznie osoby fizyczne oraz spółka jawna nie złoży:

a) przed rozpoczęciem roku obrotowego informacji, według ustalonego wzoru, o podatnikach podatku dochodowego od osób prawnych oraz o podatnikach podatku dochodowego od osób fizycznych, posiadających, bezpośrednio lub za pośrednictwem podmiotów niebędących podatnikami podatku dochodowego, prawa do udziału w zysku tej spółki, o którym mowa odpowiednio w art.5 ust.1 powyższej ustawy albo o którym mowa w art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 26lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z2020r. poz.1426, z późn. zm.2), lub

b) aktualizacji informacji, o której mowa w lit. a, w terminie 14 dni, licząc od dnia zaistnienia zmian w składzie podatników

Wspomnieć należy, iż w ustawie pojawia się także możliwość opóźnienia w objęciu podatkiem CIT spółki komandytowej. Okazuje się bowiem, że spółka komandytowa może postanowić, że przepisy ustaw stosowane będą do tej spółki dopiero od dnia 1 maja 2021r.

Na koniec warto podkreślić, iż przepisy przejściowe wskazują, że wypłata zysków spółki wypracowanych przed 2021 będzie opodatkowana na zasadach obowiązujących przed znowelizowaniem.

Mimo, iż zakładano, że przepisów opodatkowujących podatkiem CIT spółki komandytowe nie uda się wprowadzić w 2021 r., tak aby cała procedura była zgodna z podatkowo-konstytucyjnym kalendarzem to okazało się, że wszystkie terminy zostały zachowane, a ustawa wejdzie w życie w dniu 1 stycznia 2021 roku. Zatem od przyszłego roku spółka komandytowa zostanie objęta podatkiem CIT, a spółka jawna, w skład której wchodzą inne podmioty niż osoby fizyczne będzie musiała złożyć odpowiednią informację, aby uniknąć płacenia tego podatku.

Autor: Paweł Boś

Młodszy Konsultant Podatkowy, związany z Russell Bedford Poland od 2018 roku. Autor licznych artykułów o tematyce prawno-podatkowej, publikowanych w prasie branżowej.  Student Prawa na Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie

 

 

Masz pytanie z zakresu podatków?

rafal dabrowski1

Warszawa

Rafał Dąbrowski

Kierownik Deparamentu Podatków
tel: 22 276 61 84
email: rafal.dabrowski@russellbedford.pl

rafal dabrowski1

Katowice

Leszek Dukiewicz

Dyrektor biura w Katowicach
tel: 32 73 13 420
email: leszek.dutkiewicz@russellbedford.pl

Kariera

Chcesz rozpocząć karierę w dynamicznej międzynarodowej, prężnie rozwijającej się organizacji, stawiasz na rozwój zawodowy, sukces i karierę – prześlij do nas swoją aplikację, nie omijamy żadnego życiorysu!

Aktualne oferty pracy

Skontaktuj się z nami

Biuro prasowe

Prawo do publikacji możliwe jest po skontaktowaniu się z naszym działem PR.

Zapraszamy do zamawiania komentarzy. Nasi eksperci udzielają wypowiedzi m.in. dla magazynu Forbes, dla Pulsu Biznesu, dla Gazety Finansowej i Rzeczpospolitej. Pozostajemy do Waszej dyspozycji.

 

więcej

Kalendarz spotkań

calendar

Ruszamy z cyklem spotkań z przedsiębiorcami. Dzięki nim możemy wdrożyć optymalną pomoc dla naszych obecnych i przyszłych klientów. Tutaj możesz zobaczyć wszystkie przyszłe wydarzenia. Zapraszamy.

Zobacz terminy

Facebook

Twitter

RB__Poland Umorzenie udziałów a konieczność obniżenia kapitału zakładowego - Russell Bedford https://t.co/AnnaFvqbmc
RB__Poland Nowelizacja projektu ustawy o fundacji rodzinnej – zmiany w zakresie opodatkowania fundacji oraz jej beneficjentów… https://t.co/2IhwjBL4N3
RB__Poland Kto ma obowiązek powołania inspektora ochrony danych - Russell Bedford https://t.co/3RxgyehGpF
RB__Poland Zmiany w Polskiej Spółce Holdingowej od 2023 roku - Russell Bedford https://t.co/aqYlWXWef4