languageRU      languageEN      internationalInternational        phoneZadzwoń do nas: 22 276 61 80

Jesteś tutaj:Start/Baza wiedzy/Zmiany w podatkach/Od 2021 roku spółki komandytowe mogą stać się podatnikami podatku CIT
wtorek, 08 wrzesień 2020 06:42

Od 2021 roku spółki komandytowe mogą stać się podatnikami podatku CIT

Na stronie BIP właśnie ukazała się informacja na temat planowanej nowelizacji min. ustawy o podatku CIT. Istotną nowością jest objecie podatkiem CIT spółki komandytowej.

Intensywny proces uszczelniania polskiego systemu podatkowego wprowadza w życie coraz to nowe rozwiązania, których podstawowym celem jest doprowadzenie do zwiększenia dochodów budżetowych. Jednym z nich jest objęcie podatkiem dochodowym spółek komandytowych, dotychczas uprzywilejowanych na tym polu. Nowelizacja ustawy pojawiła się na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Rady Ministrów w wykazie prac legislacyjnych i programowych. Celem projektu ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne oraz niektórych innych ustaw ma być uszczelnienie systemu podatkowego poprzez objęcie zakresem podmiotowym w ustawie o CIT m.in. spółek komandytowych mających siedzibę lub zarząd na terytorium Polski.

Zakładać można, że w sytuacji, w której omawiany projekt ustawy zostanie wprowadzony do polskiego prawa podatkowego może okazać się, iż spółka komandytowa straci miano tej podatkowo korzystniejszej (np. w stosunku do spółki z ograniczoną odpowiedzialnością). Na dzień dzisiejszy spółka komandytowa, w odróżnieniu od spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, nie jest podatnikiem podatku CIT, a wspólnicy spółki komandytowej płacą podatek na bieżąco jedynie od wygenerowanych w ramach spółki dochodów.  

Szczegóły dotyczące projektu ustawy zmieniającej ustawę o podatku CIT nie są jeszcze znane, lecz w środowisku prawniczym uważa się, iż ujawniona zapowiedź zmian może okazać się ogromną, a zarazem niemiłą niespodzianką, dla okazałego grona wspólników spółek komandytowych, które do tej pory nie były transparentne podatkowo.

Kierunek zmian przyjęty w projekcie wpisuje się w realizację Strategii na Rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju do roku 2020 (z perspektywą do 2030 r.), przyjętej przez Radę Ministrów w dniu 14 lutego 2017 r. (M.P. poz. 260).

Autor: Paweł Boś

Młodszy Konsultant Podatkowy, związany z Russell Bedford Poland od 2018 roku. Autor licznych artykułów o tematyce prawno-podatkowej, publikowanych w prasie branżowej.  Student Prawa na Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie

Russell  Bedford

Russell Bedford

W Russell Bedford Poland łączymy potencjał naszych ekspertów z wielu branż, oferując Państwu usługi w zakresie doradztwa prawnego, podatkowego, audytu, księgowości oraz doradztwa restrukturyzacyjnego i biznesowego.

Na polskim rynku usług profesjonalnych działamy od 2011 roku, nasze biura znajdują się w Warszawie, Katowicach i w Bydgoszczy. Pracuje w nich ponad 70-osobowy zespół zajmujący się kompleksową obsługą zarówno przedsiębiorstw, jak i podmiotów indywidualnych. Nasz zespół tworzą adwokaci, radcowie prawni, doradcy podatkowi, doradcy restrukturyzacyjni, księgowi, biegli rewidenci, biegli ds. wycen, analitycy finansowi i inni specjaliści.

Nasze publikacje

rbiuletyn

 

lipiec-wrzesień 2023

RB Biuletyn numer 44

pobierz magazyn

Nasze publikacje

rb restrukturyzacje             russellbedford             rbdombrokersi