languageRU      languageEN      internationalInternational        phoneZadzwoń do nas: 22 276 61 80

Jesteś tutaj:Start/Baza wiedzy/Zmiany w podatkach/Podatki zagraniczne: Inwestowanie w Rumunii – kwestie podatkowe
wtorek, 07 lipiec 2020 06:25

Podatki zagraniczne: Inwestowanie w Rumunii – kwestie podatkowe

Arvid Olson Pixabay Arvid Olson Pixabay

Rumunia znajduje się w Europie Południowo-Wschodniej, idealnie położonej pod względem dostępu do rynków w UE, Wspólnoty Niepodległych Państw i Bliskiego Wschodu. Licząca około 20 milionów mieszkańców Rumunia jest szóstym co do wielkości krajem UE.

Istnieje kilka powodów, które sprawiają, że inwestowanie w Rumunii jest atrakcyjną propozycją. To zwłaszcza sam kraj i jakość jego wykwalifikowanych i dobrze wykształconych ludzi, a także ugruntowana sieć prawników, księgowych i konsultantów.

W tym artykule przyjrzymy się niektórym kwestiom podatkowym, które należy wziąć pod uwagę, jeśli zastanawiasz się nad inwestowaniem w Rumunii.

Opodatkowanie osób prawnych

Prawo rumuńskie stanowi, że spółka z siedzibą w Rumunii, niezależnie od tego, czy jest to rezydent, czy obywatel zagraniczny, jest uważana za osobę prawną. Podatek dochodowy od osób prawnych jest należny w wysokości 16% zysków. Zagraniczne firmy prowadzące działalność za pośrednictwem rumuńskiej spółki płacą podatek w wysokości 10% zysków pochodzących z rumuńskiej działalności gospodarczej. Zyski te są ustalane w oparciu o przychody i wydatki wynikające z biznesu.

Podatek od mikroprzedsiębiorstw

Firmy o obrotach poniżej 1 miliona euro (około 4,5 miliona lei) płacą podatek od mikroprzedsiębiorstw na podstawie obrotu, a nie zysku. Podatek jest należny w wysokości 1% obrotu dla firm zatrudniających jednego lub więcej pracowników lub 3% dla firm bez pracowników. Gdy firma wyemituje kapitał zakładowy w wysokości 10 000 EUR lub 45 000 lei i ma co najmniej dwóch pracowników, może zamiast tego wybrać podatek dochodowy od osób prawnych, oparty na zyskach.

Wynagrodzenia i powiązane podatki

Rumunia przewiduje minimalne wynagrodzenie miesięczne w wysokości 2230 lei (około 465 €) lub 2350 lei (około 490 €) dla osób z wykształceniem wyższym. Pracownicy płacą podatek dochodowy w wysokości 10% wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne w wysokości 35% (25% ubezpieczenia społecznego i 10% ubezpieczenia zdrowotnego). Pracodawcy płacą również składkę ubezpieczeniową w wysokości 2,25% wynagrodzeń.

W budownictwie obowiązuje wyższa płaca minimalna – w wysokości 3000 lei (około 625 EUR). Po spełnieniu określonych warunków pracownicy budowlani są zwolnieni z podatku dochodowego i płacą składki na ubezpieczenia społeczne według niższej stawki 21,25%. Pracodawcy płacą również niższą składkę ubezpieczeniową w wysokości 0,3375%. Inne kategorie pracowników uprawnionych do preferencyjnego traktowania w zakresie podatku dochodowego obejmują osoby:

  • z niepełnosprawnościami,
  • zatrudnione w sektorze IT,
  • zatrudnione w badaniach i rozwoju.

Dywidendy

Pozostały zysk netto po zapłaceniu podatku dochodowego od osób prawnych lub podatku od mikroprzedsiębiorstw jest dostępny do wypłaty jako dywidenda. Od 2018 r. możliwa jest wypłata dywidendy na podstawie kwartalnego sprawozdania finansowego.

Dywidendy wypłacane przez jedną spółkę rumuńską innej spółce rumuńskiej podlegają zwykle 5% podatkowi u źródła; dywidendy mogą być jednak zwolnione, jeżeli odbiorca posiadał co najmniej 10% wyemitowanego kapitału zakładowego przez co najmniej 12 miesięcy.

Dywidendy wypłacane przez spółkę rumuńską spółce niebędącej rezydentem podlegają również 5% podatkowi u źródła. Jednakże w przypadku gdy odbiorca ma miejsce zamieszkania w państwie członkowskim UE, dywidendy mogą być zwolnione, jeżeli odbiorca posiadał co najmniej 10% wyemitowanego kapitału zakładowego przez co najmniej 12 miesięcy.

Zyski kapitałowe

Zyski kapitałowe osiągnięte przez spółkę rumuńską są uwzględniane w zyskach i odpowiednio opodatkowane. Obejmuje to zyski wynikające z przeniesienia, wynajmu lub zbycia nieruchomości położonej w Rumunii, chyba że jest to zwolnione na mocy umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania. Zyski kapitałowe osiągnięte przez udziałowców niebędących rezydentami rumuńskiej spółki podlegają również opodatkowaniu, chyba że są zwolnione na mocy umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania.

Patrząc w przyszłość

Chociaż nie jest możliwe wskazanie przyszłych zmian w podatkach - rząd rumuński nie ogłasza tego z dużym wyprzedzeniem - lobbing sektora prywatnego zawsze wywierał wystarczającą presję na rządy, aby utrzymać niskie podatki. I chociaż zachęty podatkowe, które kiedyś istniały w celu zachęcenia do inwestowania w obszarach bezrobocia, nie są obecnie dostępne, wciąż istnieje wiele powodów, aby inwestować w Rumunii.

O autorze, Andrei Badiu, Bukareszt, Rumunia

Andrei jest partnerem rumuńskiej firmy Russell Bedford, 3B Expert Audit, gdzie odpowiada za specjalne audyty.

 

Russell  Bedford

Russell Bedford

W Russell Bedford Poland łączymy potencjał naszych ekspertów z wielu branż, oferując Państwu usługi w zakresie doradztwa prawnego, podatkowego, audytu, księgowości oraz doradztwa restrukturyzacyjnego i biznesowego.

Na polskim rynku usług profesjonalnych działamy od 2011 roku, nasze biura znajdują się w Warszawie, Katowicach i w Bydgoszczy. Pracuje w nich ponad 70-osobowy zespół zajmujący się kompleksową obsługą zarówno przedsiębiorstw, jak i podmiotów indywidualnych. Nasz zespół tworzą adwokaci, radcowie prawni, doradcy podatkowi, doradcy restrukturyzacyjni, księgowi, biegli rewidenci, biegli ds. wycen, analitycy finansowi i inni specjaliści.

Nasze publikacje

rbiuletyn

 

lipiec-wrzesień 2023

RB Biuletyn numer 44

pobierz magazyn

Nasze publikacje

rb restrukturyzacje             russellbedford             rbdombrokersi