piątek, 31 styczeń 2020 11:33

Czy przedsiębiorca może zaliczyć wydatki na studia doktoranckie do kosztów uzyskania przychodu?

Powszechna dziś w wielu branżach presja konkurencji i wzrastające wymagania klientów powodują, że wielu przedsiębiorców nieustannie musi pogłębiać wiedzę z zakresu swojej specjalizacji zawodowej. Jest wiele branż, gdzie uzyskanie tytułu naukowego wyróżnia przedsiębiorcę na rynku i przyciąga klientów (np. branża medyczna, branża usług prawnych). Jedną z możliwości pogłębienia wiedzy jest odbywanie studiów, np. podyplomowych czy doktoranckich.

Na pytanie czy przedsiębiorca może zaliczyć związane z tym wydatki do kosztów uzyskania przychodu nie ma jednoznacznej odpowiedzi. Wszystko zależy od tego jakie to studia i w jakim celu zostają podjęte.

Co stanowi koszt uzyskania przychodu?

Zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów. Zatem kosztem uzyskania przychodów są wyłącznie te wydatki, których poniesienie pozostaje w związku przyczynowo-skutkowym z uzyskaniem przychodu z danego źródła, a także jego zachowaniem lub zabezpieczeniem źródła przychodów. Związek przyczynowo-skutkowy należy rozumieć jako racjonalnie i gospodarczo uzasadnione związanie wydatku z prowadzoną działalnością. Co ważne, kosztami uzyskania przychodu, będą zarówno wydatki pozostające w bezpośrednim związku z uzyskanymi przychodami, jak i pozostające w związku pośrednim, jeżeli zostały w sposób racjonalny poniesione w celu uzyskania przychodów. Wydatki mogą stanowić koszt uzyskania przychodu nawet wówczas, gdyby z obiektywnych powodów przychód nie został osiągnięty. Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych nie zawiera katalogu wydatków, które mogą stanowić koszt uzyskania przychodu. Zawiera jednak katalog wydatków, który kosztów uzyskania przychodu stanowić nie może (wymieniony w art. 23 ustawy).

 Odpisanie studiów od podatku możliwe pod pewnymi warunkami

Wydatki związane ze studiami doktoranckimi nie zostały ujęte w katalogu wydatków nieuznawanych za koszt uzyskania przychodów, zawartym w art. 23 ustawy. Zatem, aby udzielić odpowiedzi na zadane pytanie należy przeanalizować, czy podnoszenie kwalifikacji, doskonalenie zawodowe faktycznie wpłynie na konkurencyjność przedsiębiorcy i prowadzonej przez niego działalności oraz czy rozszerzy krąg klientów, a w konsekwencji przełoży się na zwiększenie przychodów. Obecna w większości branż silna konkurencja powoduje, że w niemal każdym przypadku rozwijanie specjalizacji i uzyskiwanie dodatkowych kompetencji jest niezbędne i zapewnia atrakcyjność wizerunkową przedsiębiorcy, a tym samym przyciąga klientów, pozwalając świadczyć usługi o wyższym standardzie i jakości. Tym samym wydatki na studia doktoranckie (np. tytułem czesnego za odbywane studia) mogą stanowić koszt uzyskania przychodu w rozumieniu art. 22 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Studia muszą być jednak wybrane zgodnie z zakresem posiadanego PKD i zgodnie z realizowaną działalnością. Zatem np. przedsiębiorca wpisany do rejestru jako dostawca usług reklamowych, z tą jedynie klasyfikacją zgłoszoną do PKD i nie realizujący innego zakresu, nie będzie mógł odpisać od podatku studiów np. weterynaryjnych.

Przykład

Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie w interpretacji indywidualnej z dnia 19.09.2016 r. (sygnatura: IPPB1/4511-854/16-3/AM) badał wniosek radcy prawnego, który mając na uwadze korporacyjny obowiązek dokształcania (zgodnie z art. 14 Kodeksu Etyki Radcy Prawnego), potrzebę podnoszenia swoich umiejętności oraz presję konkurencyjną na rynku usług prawnych i wymagania klientów, a także chęć pogłębiania specjalizacji zawodowej, podjął starania o uzyskanie tytułu doktora nauk prawnych. Organ wskazał, że ogromna konkurencja na rynku usług prawniczych powoduje, że rozwijanie specjalizacji i uzyskiwanie dodatkowych kompetencji jest niezbędne i wyróżnia radcę prawnego na tym rynku, zapewniając atrakcyjność wizerunkową przyciągając klientów, pozwalając świadczyć usługi o wyższym standardzie i jakości.

Autor: Przemysław Lach, aplikant radcowski Russell Bedford  

 

Masz pytanie z zakresu podatków?

rafal dabrowski1

Warszawa

Rafał Dąbrowski

Kierownik Deparamentu Podatków
tel: 22 276 61 84
email: rafal.dabrowski@russellbedford.pl

rafal dabrowski1

Katowice

Leszek Dukiewicz

Dyrektor biura w Katowicach
tel: 32 73 13 420
email: leszek.dutkiewicz@russellbedford.pl

Kariera

Chcesz rozpocząć karierę w dynamicznej międzynarodowej, prężnie rozwijającej się organizacji, stawiasz na rozwój zawodowy, sukces i karierę – prześlij do nas swoją aplikację, nie omijamy żadnego życiorysu!

Aktualne oferty pracy

Skontaktuj się z nami

Biuro prasowe

Prawo do publikacji możliwe jest po skontaktowaniu się z naszym działem PR.

Zapraszamy do zamawiania komentarzy. Nasi eksperci udzielają wypowiedzi m.in. dla magazynu Forbes, dla Pulsu Biznesu, dla Gazety Finansowej i Rzeczpospolitej. Pozostajemy do Waszej dyspozycji.

 

więcej

Poradnik antykryzysowy

broszura rb 2020

Specustawa w praktyce

Pandemia tzw. koronawirusa (SARS-CoV-2, COVID-19) zmienia bardzo wiele aspektów prawa. Przepisy mające dać wsparcie pracownikom, przedsiębiorcom, pracodawcom i innym podmiotom gospodarczym, wprowadzone specustawą z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

Pobierz poradnik

 

Facebook

Twitter

RB__Poland PFR dofinansuje restrukturyzowane spółki komandytowe - Russell Bedford https://t.co/JlvBXRkk0N
RB__Poland Mocna pozycja Russell Bedford wśród światowych sieci - Russell Bedford https://t.co/10NokoVSrU
RB__Poland Sprawozdanie z działalności według Krajowego Standardu Rachunkowości nr 9. - Russell Bedford https://t.co/ktCHi9ZfK5
RB__Poland Siłownia i sport w czasach zarazy – możliwe, ale pod pewnymi warunkami - Russell Bedford https://t.co/8giojcfbm0