czwartek, 15 listopad 2018 14:06

Kogo obejmie obniżona stawka podatku CIT 

Zgodnie z opublikowanym komunikatem Prezydent podpisał ustawę z dnia 23 października 2018 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw. Z uzasadnienia projektu tego aktu normatywnego wynika, że podstawowym jego celem jest uproszczenie prawa w obszarze podatków dochodowych. Rząd wyjaśnia dodatkowo, że wejście w życie przedmiotowej ustawy stanowi przejście od procesu intensywnego uszczelniania prawa podatkowego do jego upraszczania i racjonalizacji.

Jedną z wprowadzanych zmian jest obniżenie stawki CIT dla małych podatników ze stawki 15%, która została wprowadzona na początku 2017 r., do wysokości 9%. Pomimo, iż przedmiotowa zmiana wydaje się rewolucyjna, należy mieć na uwadze, że będą mogli z niej skorzystać tylko niektórzy podatnicy, bowiem nie jest ona kierowana do wszystkich, którzy podlegają opodatkowaniu CIT. Obniżona stawka ma mieć zastosowanie do małych podatników, a także podatników rozpoczynających prowadzenie działalności gospodarczej, którzy nie muszą mieć statusu małego podatnika. 

Podatnicy opłacający 9% CIT będą mogli wpłacać zaliczki przy uwzględnieniu tej stawki tylko do momentu, w którym ich przychody w roku podatkowym nie przekroczą kwoty równowartości 1,2 mln euro. Po przekroczeniu tego progu dalsze zaliczki powinny być obliczane przy zastosowaniu stawki 19%

Należy wyjaśnić, że ilekroć ustawodawca posługuje się pojęciem małego podatnika, ma tu na myśli podatnika, u którego wartość przychodu ze sprzedaży (wraz z kwotą należnego podatku od towarów i usług) nie przekroczyła w poprzednim roku podatkowym wyrażonej w złotych kwoty odpowiadającej równowartości 1.200.000 euro. Przeliczenia kwot wyrażonych w euro dokonuje się według średniego kursu euro ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski na pierwszy dzień roboczy października poprzedniego roku podatkowego, w zaokrągleniu do 1000 zł. Oznacza to, że limit, do którego podmiot jest uznawany za małego podatnika w 2019 r. wyniesie 5.135.000 PLN (w 2018 r. było to 5.176.000 PLN).

Z uwagi na obowiązujący w ustawie o CIT podział na źródła przychodów należy wskazać, że podatek będzie wynosił 9% podstawy opodatkowania od przychodów (dochodów) innych niż z zysków kapitałowych. Oznacza to, że podatnicy osiągający przychody np. z dywidend lub inne przychody z udziału w zyskach osób prawnych nie będą mogli skorzystać z obniżonej stawki opodatkowania, co do tych przychodów.

Ze stawki 9% nie skorzystają również podatnicy, do których w roku podatkowym, w którym podatnik został utworzony, oraz w roku podatkowym bezpośrednio po nim następującym, zostało wniesione na poczet kapitału uprzednio prowadzone przedsiębiorstwo, zorganizowana część przedsiębiorstwa albo składniki majątku tego przedsiębiorstwa o wartości przekraczającej łącznie równowartość w złotych kwotę 10 tys. euro. 

Kolejnym ograniczeniem jest fakt, że stawki 9% nie stosuje się do spółki dzielonej, podatnika, który wniósł tytułem wkładu do innego podmiotu, w tym na poczet kapitału uprzednio prowadzone przedsiębiorstwo, zorganizowaną część przedsiębiorstwa albo składniki majątku tego przedsiębiorstwa o wartości przekraczającej łącznie równowartość w złotych kwotę 10 tys. euro lub składniki majątku uzyskane przez tego podatnika w wyniku likwidacji innych podatników, jeżeli ten podatnik posiadał udziały (akcje) tych innych likwidowanych podatników – w roku podatkowym, w którym dokonano podziału albo wniesiono wkład, oraz w roku podatkowym bezpośrednio po nim następującym. 

Powyższe ma na celu ograniczenie korzystania ze stawki obniżonej przez podmioty nieuprawnione, które będą chciały zmniejszyć skalę rzeczywiście prowadzonej działalności do ustawowego limitu małego podatnika poprzez jej podział na kilka mniejszych działalności.

Podatnicy opłacający 9% CIT będą mogli wpłacać zaliczki przy uwzględnieniu tej stawki tylko do momentu, w którym ich przychody w roku podatkowym nie przekroczą kwoty równowartości 1,2 mln euro. Po przekroczeniu tego progu dalsze zaliczki powinny być obliczane przy zastosowaniu stawki 19%.

Autor: 

Rafał Dąbrowski

Prawnik, Doradca podatkowy wpisany na listę Krajowej Rady Doradców Podatkowych i licencjonowany Doradca restrukturyzacyjny. W Russell Bedford odpowiedzialny za Departament Doradztwa Podatkowego. Autor licznych artykułów o tematyce podatkowej publikowanych w prasie branżowej.

 

Masz pytanie z zakresu podatków?

rafal dabrowski1

Warszawa

Rafał Dąbrowski

Kierownik Deparamentu Podatków
tel: 22 276 61 84
email: rafal.dabrowski@russellbedford.pl

rafal dabrowski1

Katowice

Leszek Dukiewicz

Dyrektor biura w Katowicach
tel: 32 73 13 420
email: leszek.dutkiewicz@russellbedford.pl

Kariera

Chcesz rozpocząć karierę w dynamicznej międzynarodowej, prężnie rozwijającej się organizacji, stawiasz na rozwój zawodowy, sukces i karierę – prześlij do nas swoją aplikację, nie omijamy żadnego życiorysu!

Aktualne oferty pracy

Skontaktuj się z nami

Biuro prasowe

Prawo do publikacji możliwe jest po skontaktowaniu się z naszym działem PR.

Zapraszamy do zamawiania komentarzy. Nasi eksperci udzielają wypowiedzi m.in. dla magazynu Forbes, dla Pulsu Biznesu, dla Gazety Finansowej i Rzeczpospolitej. Pozostajemy do Waszej dyspozycji.

 

więcej

Rozliczanie środków z tarczy antykryzysowej

poradnik

Po ponad roku pandemii trwa już proces rozliczania środków pozyskanych między innymi z Polskiego Funduszu Rozwoju (PFR). Warto zabezpieczyć się na tę okoliczność i dowiedzieć na co zwrócić uwagę przy rozliczaniu subwencji i w jaki sposób przygotować dokumentację ujmującą jej wydatkowanie.

Pobierz poradnik

 

Facebook

Twitter

RB__Poland Co należy wiedzieć o prostej spółce akcyjnej oraz jakie są jej wady i zalety? - Russell Bedford https://t.co/0CxNXkMN1o
RB__Poland Przedsiębiorcy dyskutowali na temat zmian podatkowych Polskiego Ładu – nowe zasady rozliczania składki zdrowotnej w… https://t.co/ju5uHHU8AI
RB__Poland Nowe formy zwolnień z kas w związku pakietem e-commerce - Russell Bedford https://t.co/jmQrLTffGs