Numer 31 - Doradztwo Prawne i Podatkowe RB Biuletyn

Pobierz RB Biuletyn w PDF

Drodzy czytelnicy

Jest to trzydzieste pierwsze wydanie naszego miesięcznika „Doradztwo Prawne i Podatkowe - RB Biuletyn”, który ukazuje się w formie papierowej i elektronicznej.

andrzej dmowskiPodatnicy CIT będą mieli nieco więcej czasu na roczne rozliczenie z fiskusem podatku dochodowego. Z uwagi na negatywne skutki pandemii koronawirusa dla podatników podatku dochodowego od osób prawnych przedłużony zostanie do 30 czerwca 2021 r. termin na złożenie zeznania o wysokości uzyskanego dochodu (poniesionej straty) w roku podatkowym, który zakończył się w okresie od 1 grudnia 2020 r. do 28 lutego 2021 r, oraz termin wpłaty wykazanego w zeznaniu podatku należnego albo różnicy między podatkiem należnym od dochodu podanego w tym zeznaniu a sumą należnych zaliczek za okres od początku roku. Przedłużenie terminu złożenia zeznania podatkowego do 30 czerwca br. będzie dotyczyło także podatników uiszczających ryczałt od dochodów spółek kapitałowych, których pierwszy rok opodatkowania tymże ryczałtem rozpoczął się w okresie od 1 stycznia 2021 r. do 1 marca 2021 r. Dotychczas podatnicy podatku dochodowego od osób prawnych byli zobowiązani składać urzędom skarbowym zeznanie o wysokości dochodu osiągniętego (straty poniesionej) w roku podatkowym do końca trzeciego miesiąca roku następnego i w tym terminie wpłacić należny podatek albo różnicę między podatkiem należnym od dochodu wykazanego w zeznaniu a sumą zaliczek za okres od początku roku.

Sytuacja epidemiczna wymusza nie tylko doraźne zmiany związane z obowiązkami podatkowymi właścicieli firm, w niezwykle istotny, niekiedy dramatyczny sposób wpływając na funkcjonowanie przedsiębiorców, lecz także gruntownie zmienia otoczenie biznesowe, w jakim muszą oni działać, aby przetrwać na rynku. . W nowych warunkach niewystarczające okazują się dotychczasowe regulacje prawne. Coraz częściej aspekty podatkowe związane z pracą zdalną, np. wyposażeniem zatrudnionych osób w sprzęt do pracy, stają się tematem indywidualnych interpretacji podatkowych i wyjaśnień organów podatkowych, zwłaszcza przy rozliczaniu różnego rodzaju wsparcia finansowego. Potrzebne zmiany legislacyjne w prawie pracy będą miały swoje przełożenie w stosowaniu prawa podatkowego, z czym będą musieli się zmierzyć zarówno pracodawcy, jak i pracownicy.

W tym numerze Biuletynu omawiamy tematykę dotyczącą: wybranych problemów opodatkowania akcyzą energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych; rozszerzonego obowiązku podatkowego – odpowiedzialności osób trzecich; nowych zasad opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych spółek komandytowych; manipulacji na rynku finansowym ze szczególnym uwzględnieniem handlu algorytmicznego; sprawozdania o realizacji uprzedniego porozumienia cenowego dla celów podatku dochodowego od osób prawnych (APA-C); dofinansowania w czasie pandemii koronawirusa wynagrodzeń pracowników ze środków FGŚP w kontekście zwolnienia z opodatkowania.

Dr Andrzej Dmowski
Redaktor naczelny miesięcznika „Doradztwo Prawne i Podatkowe - RB Biuletyn”

nekrolog

 

Zapraszamy do lektury

Kariera

Chcesz rozpocząć karierę w dynamicznej międzynarodowej, prężnie rozwijającej się organizacji, stawiasz na rozwój zawodowy, sukces i karierę – prześlij do nas swoją aplikację, nie omijamy żadnego życiorysu!

Aktualne oferty pracy

Skontaktuj się z nami

Wykorzystywanie treści

Wszelkie prawa do treści zawartych w magazynie są zastrzeżone, o ile nie zostało w sposób wyraźny zaznaczone inaczej. Użytkownik może korzystać z zasobów magazynu jedynie w zakresie dozwolonego użytku, wyznaczonego przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych. W szczególności zabronione jest dokonywane bez uprzedniej pisemnej zgody Russell Bedford, kopiowanie, modyfikowanie czy transmitowanie elektronicznie lub w inny sposób jakiejkolwiek części magazynu.

Poradnik antykryzysowy

broszura rb 2020

Specustawa w praktyce

Pandemia tzw. koronawirusa (SARS-CoV-2, COVID-19) zmienia bardzo wiele aspektów prawa. Przepisy mające dać wsparcie pracownikom, przedsiębiorcom, pracodawcom i innym podmiotom gospodarczym, wprowadzone specustawą z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

Pobierz poradnik

 

Facebook

Twitter

RB__Poland 01.07. – kolejna data wdrożenia elektronicznego systemu KRS - Russell Bedford https://t.co/SPTIrrGa2w
RB__Poland Zapotrzebowanie na specjalistów do spraw prawnych wzrosło w 2020 roku - Russell Bedford https://t.co/YF0Yq7ejVo
RB__Poland Dopuszczalność zatrudnienia członka zarządu na etacie - Russell Bedford https://t.co/IKNwxDHJCD
RB__Poland Projekt ustawy o fundacji rodzinnej w konsultacjach - Russell Bedford https://t.co/h1zruQaipT