Numer 29 - Doradztwo Prawne i Podatkowe RB Biuletyn

Pobierz RB Biuletyn w PDF

Drodzy czytelnicy

Jest to dwudzieste dziewiąte wydanie naszego miesięcznika „Doradztwo Prawne i Podatkowe - RB Biuletyn”, który ukazuje się w formie papierowej i elektronicznej.

andrzej dmowskiOd 1 stycznia 2021 r. wprowadzonych zostało nie tylko wiele zmian podatkowych, ale też nowych obowiązków informacyjnych. Jednym z istotniejszych jest zgłaszanie zawieranych umów o dzieło do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Wymóg dotyczy płatników składek lub osób fizycznych, które zlecają wykonanie dzieła. Warto zwrócić uwagę na to, że dana osoba fizyczna, która zawarła umowę o dzieło, jest zobligowana do zgłoszenia jej w ZUS niezależnie od tego, czy jest zarejestrowana w tej instytucji jako płatnik składek czy też nie. Nowy obowiązek nie będzie konieczny w przypadku umów o dzieło zawieranych z własnym pracownikiem; wykonywanych dla własnego pracodawcy, lecz zawartych z innym podmiotem, a także zawieranych z osobami prowadzącymi działalność gospodarczą na wykonanie przez nie usług, które wchodzą w zakres prowadzonej działalności. O umowach o dzieło nie będą również musiały powiadamiać ZUS podmioty lub jednostki organizacyjne – takie jak fundacje, spółki prawa handlowego czy stowarzyszenia, które nie są płatnikami składek, ponieważ nie zgłaszają do ubezpieczeń społecznych co najmniej jednej osoby ubezpieczonej. Termin zgłaszania do ZUS umów o dzieło jest bardzo krótki i wynosi tylko siedem dni od dnia ich zawarcia, a na stosownym formularzu trzeba będzie m.in. podać dane dotyczące zamawiającego wykonanie umowy o dzieło i jej wykonawcy, daty zawarcia i realizacji określonej umowy.

Skutki zmian podatkowych w 2021 r. niewątpliwie odczują spółki komandytowe, które muszą płacić CIT i podatnicy, którzy uzyskiwali dochód z pracy za granicą i korzystali dotąd z ulgi abolicyjnej. Jeśli chodzi o nowe daniny, to właściciele gospodarstw domowych oraz inni odbiorcy energii będą musieli natomiast uiszczać opłatę mocową, której celem jest zachowanie bezpieczeństwa energetycznego, czyli dostaw energii elektrycznej. Wydatki w gospodarstwach domowych zużywających przez 12 miesięcy ponad 2,8 MWh wzrosną w skali roku o ok. 125 zł. Paradoksalnie, nuta goryczy pojawiła się od początku roku w napojach słodzonych i energetycznych, a to za sprawą tzw. podatku cukrowego.

W tym numerze Biuletynu omawiamy tematykę dotyczącą: zasady wyczerpania praw autorskich do cyfrowych egzemplarzy utworów w orzecznictwie Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej (cz. 2); ujmowania faktur wystawianych do paragonów w Jednolitym Pliku Kontrolnym – „prawa broszurowego” i przepisów rozporządzenia JPK_V7; materialnoprawnych podstaw orzeczenia rozwodu; samochodu firmowego wykorzystywanego dla celów prywatnych przez pracownika i używania samochodu niewprowadzonego do ewidencji środków trwałych; interpretacji podatkowych i orzecznictwa w związku z możliwością stosowania podwyższonych kosztów uzyskania przychodów z tytułu działalności twórczej; skutków podatkowych zbycia przedsiębiorstwa; zwolnienia z podatku dochodowego przy sprzedaży lokalu mieszkalnego.

Życzę Państwu spokojnych Świąt Bożego Narodzenia, dużo zdrowia oraz spełnienia planów osobistych i zawodowych w Nowym, 2021 Roku!

Dr Andrzej Dmowski
Redaktor naczelny miesięcznika „Doradztwo Prawne i Podatkowe - RB Biuletyn”

Zapraszamy do lektury

Kariera

Chcesz rozpocząć karierę w dynamicznej międzynarodowej, prężnie rozwijającej się organizacji, stawiasz na rozwój zawodowy, sukces i karierę – prześlij do nas swoją aplikację, nie omijamy żadnego życiorysu!

Aktualne oferty pracy

Skontaktuj się z nami

Wykorzystywanie treści

Wszelkie prawa do treści zawartych w magazynie są zastrzeżone, o ile nie zostało w sposób wyraźny zaznaczone inaczej. Użytkownik może korzystać z zasobów magazynu jedynie w zakresie dozwolonego użytku, wyznaczonego przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych. W szczególności zabronione jest dokonywane bez uprzedniej pisemnej zgody Russell Bedford, kopiowanie, modyfikowanie czy transmitowanie elektronicznie lub w inny sposób jakiejkolwiek części magazynu.

Poradnik antykryzysowy

broszura rb 2020

Specustawa w praktyce

Pandemia tzw. koronawirusa (SARS-CoV-2, COVID-19) zmienia bardzo wiele aspektów prawa. Przepisy mające dać wsparcie pracownikom, przedsiębiorcom, pracodawcom i innym podmiotom gospodarczym, wprowadzone specustawą z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

Pobierz poradnik

 

Facebook

Twitter

RB__Poland 01.07. – kolejna data wdrożenia elektronicznego systemu KRS - Russell Bedford https://t.co/SPTIrrGa2w
RB__Poland Zapotrzebowanie na specjalistów do spraw prawnych wzrosło w 2020 roku - Russell Bedford https://t.co/YF0Yq7ejVo
RB__Poland Dopuszczalność zatrudnienia członka zarządu na etacie - Russell Bedford https://t.co/IKNwxDHJCD
RB__Poland Projekt ustawy o fundacji rodzinnej w konsultacjach - Russell Bedford https://t.co/h1zruQaipT