Numer 11 - Doradztwo Prawne i Podatkowe RB Biuletyn

Pobierz RB Biuletyn numer 11 w PDF

Drodzy czytelnicy

Jest to jedenaste wydanie naszego miesięcznika „Doradztwo Prawne i Podatkowe - RB Biuletyn”, który ukazuje się w wersji papierowej i elektronicznej.

andrzej dmowskiPoważne zmiany nastąpią w procedurach spraw cywilnych, które jak wiadomo potrafią się ślimaczyć latami. Zgodnie z dużą nowelizacją Kodeksu postępowania cywilnego oraz innych ustaw, procesowym obowiązkiem strony pozwanej ma być udzielenie odpowiedzi na pozew w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż dwa tygodnie – tak, aby sędzia mógł poznać stanowiska obu stron jeszcze przed pierwszym terminem rozprawy. Strony zostaną przy tym pouczone m.in. o możliwości rozwiązania sporu w formie ugody zawartej przed sądem lub mediatorem, a także o obowiązku udziału w posiedzeniu przygotowawczym i przedstawieniu na nim wszystkich twierdzeń i dowodów. Sędzia, który przewodniczy rozprawie, będzie mógł zobowiązać stronę, by w piśmie przygotowawczym podała wszystkie twierdzenia i dowody ważne dla rozstrzygnięcia sprawy pod rygorem utraty prawa do ich powoływania w dalszym postępowaniu – chyba że dana strona uprawdopodobni, iż ich powołanie w tym piśmie nie było możliwe albo że potrzeba ich powołania wynikła później.

Skróceniu czasu trwania postępowań przed sądami cywilnymi i niedopuszczeniu do ich przewlekłości mają służyć także przepisy zapobiegające nadużyciu prawa procesowego przez stronę, do jakiego dochodzi np. wskutek składania w określonej sprawie kolejnych zażaleń; wnoszenia wielu wniosków o wyłączenie sędziego lub dotyczących uzupełnienia, sprostowania bądź wykładni wyroku. W przypadku takiego nadużycia sąd będzie mógł skazać daną stronę na grzywnę, zobowiązać ją do zwrotu kosztów w części większej, niż wskazywałby wynik sprawy, a nawet zwrotu kosztów w całości. Wyższe mają być stawki opłat sądowych. W sprawach o prawa majątkowe zostanie np. pobrana opłata stosunkowa od pisma, obliczona od wartości przedmiotu sporu lub wartości przedmiotu zaskarżenia: ponad 20 tys. zł do 4 mln zł – w wysokości 5%; ponad 4 mln zł – w kwocie 200 tys. zł i 0,5% od nadwyżki ponad 4 mln zł, nie więcej jednak niż 500 tys. zł. Projekt zmian był rozpatrywany przez Senat pod koniec czerwca 2019 r., ustawa wejdzie w życie po 3 miesiącach od ogłoszenia.

W jedenastym numerze Biuletynu omawiamy tematykę dotyczącą skutków implementacji Dyrektywy ATAD do polskiego systemu prawnego; kasacji nadzwyczajnej jako instytucji zaskarżania postanowień wydanych w postępowaniu przygotowawczym; świadczeń złożonych w VAT; instrukcji zaliczania w koszty wydatków przy działalności twórczej; nowelizacji przepisów regulujących mobbing w polskim prawie; instrukcji rozliczania strat z lat ubiegłych; ograniczania zwolnień podmiotowych w VAT.

Życzę Państwu pożytecznej lektury!

Dr Andrzej Dmowski
Redaktor naczelny miesięcznika „Doradztwo Prawne i Podatkowe - RB Biuletyn”

Zapraszamy do lektury

Kariera

Chcesz rozpocząć karierę w dynamicznej międzynarodowej, prężnie rozwijającej się organizacji, stawiasz na rozwój zawodowy, sukces i karierę – prześlij do nas swoją aplikację, nie omijamy żadnego życiorysu!

Aktualne oferty pracy

Skontaktuj się z nami

Wykorzystywanie treści

Wszelkie prawa do treści zawartych w magazynie są zastrzeżone, o ile nie zostało w sposób wyraźny zaznaczone inaczej. Użytkownik może korzystać z zasobów magazynu jedynie w zakresie dozwolonego użytku, wyznaczonego przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych. W szczególności zabronione jest dokonywane bez uprzedniej pisemnej zgody Russell Bedford, kopiowanie, modyfikowanie czy transmitowanie elektronicznie lub w inny sposób jakiejkolwiek części magazynu.

Rozliczanie środków z tarczy antykryzysowej

poradnik

Po ponad roku pandemii trwa już proces rozliczania środków pozyskanych między innymi z Polskiego Funduszu Rozwoju (PFR). Warto zabezpieczyć się na tę okoliczność i dowiedzieć na co zwrócić uwagę przy rozliczaniu subwencji i w jaki sposób przygotować dokumentację ujmującą jej wydatkowanie.

Pobierz poradnik

 

Facebook

Twitter

RB__Poland Co należy wiedzieć o prostej spółce akcyjnej oraz jakie są jej wady i zalety? - Russell Bedford https://t.co/0CxNXkMN1o
RB__Poland Przedsiębiorcy dyskutowali na temat zmian podatkowych Polskiego Ładu – nowe zasady rozliczania składki zdrowotnej w… https://t.co/ju5uHHU8AI
RB__Poland Nowe formy zwolnień z kas w związku pakietem e-commerce - Russell Bedford https://t.co/jmQrLTffGs