Numer 9 - Doradztwo Prawne i Podatkowe RB Biuletyn

Pobierz RB Biuletyn numer 8 w PDF

Drodzy czytelnicy

Jest to dziewiąte wydanie naszego miesięcznika „Doradztwo Prawne i Podatkowe - RB Biuletyn”, który ukazuje się w wersji papierowej i elektronicznej.

andrzej dmowskiRząd przedstawił w kwietniu 2019 r. kluczowe działania dotyczące podatków na lata 2019-20, które są częścią zaktualizowanego Programu konwergencji, zawierającego prognozę finansów publicznych i sytuacji gospodarczej do 2022 r. Generalnie cel tych zamierzeń jest wciąż ten sam – dalsze uszczelnienie systemu dochodów podatkowych, ograniczenie luki podatkowej w VAT, podniesienie podatków na niektóre wyroby, opodatkowanie kolejnych grup podmiotów świadczących określone usługi w Polsce. Wiele kontrowersji wywołał w tym planie pomysł z zastosowaniem od 1 stycznia 2020 r. tzw. testu przedsiębiorcy. W ocenie resortu finansów kontrola osób pracujących na własny rachunek miałaby ograniczyć nieuprawnione kwalifikowanie przez część z nich swoich przychodów do źródła, jakim jest pozarolnicza działalność gospodarcza, i korzystanie z podatku liniowego. Test miałby zatem wyłowić wśród przedsiębiorców prowadzących jednoosobową działalność tych, którzy się samozatrudnili w sposób fikcyjny, aby – pracując dla jednej firmy – stosować preferencyjne opodatkowanie. Pod koniec kwietnia 2019 r. minister przedsiębiorczości i technologii Jadwiga Emilewicz stwierdziła, że test nie zostanie jednak wprowadzony i powinno się skuteczniej egzekwować dotychczasowe przepisy, a nie je zaostrzać.

Od 1 stycznia 2020 r. ma jednak wzrosnąć o 3 proc. akcyza na takie używki jak wino, piwo, wyroby winiarskie, wyroby pośrednie, wyroby tytoniowe, susz tytoniowy i alkohol etylowy. W tym samym terminie mają być opodatkowane przychody przedsiębiorstw cyfrowych, które świadczą usługi na terytorium RP – konkretnie chodzi o wprowadzenie podatku dotyczącego cyfrowych modeli biznesowych. Obligatoryjne będzie, od 1 stycznia 2020 r., stosowanie mechanizmu podzielonej płatności w VAT nie tylko wobec towarów i usług, które już obecnie podlegają procedurze odwrotnego obciążenia, ale także w przypadku transakcji dotyczących m.in. części i akcesoriów do pojazdów silnikowych, węgla i produktów węglowych, maszyn i urządzeń elektrycznych.

W dziewiątym numerze Biuletynu omawiamy kwestie związane z opodatkowaniem samochodów osobowych używanych przez przedsiębiorców; rozstrzyganiem sporów dotyczących podwójnego opodatkowania i zawieraniem uprzednich porozumień cenowych; zakresem tajemnicy adwokackiej w przypadku osób współpracujących z adwokatem; podatkiem od przychodów z budynków; aspektem podatkowym pracowniczych planów kapitałowych; kasami rejestrującymi online; przejściem zakładu pracy na innego pracodawcę; ZUS-em dla drobnych przedsiębiorców.

Życzę Państwu pożytecznej lektury!

Dr Andrzej Dmowski
Redaktor naczelny miesięcznika „Doradztwo Prawne i Podatkowe - RB Biuletyn”

Zapraszamy do lektury

Kariera

Chcesz rozpocząć karierę w dynamicznej międzynarodowej, prężnie rozwijającej się organizacji, stawiasz na rozwój zawodowy, sukces i karierę – prześlij do nas swoją aplikację, nie omijamy żadnego życiorysu!

Aktualne oferty pracy

Skontaktuj się z nami

Wykorzystywanie treści

Wszelkie prawa do treści zawartych w magazynie są zastrzeżone, o ile nie zostało w sposób wyraźny zaznaczone inaczej. Użytkownik może korzystać z zasobów magazynu jedynie w zakresie dozwolonego użytku, wyznaczonego przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych. W szczególności zabronione jest dokonywane bez uprzedniej pisemnej zgody Russell Bedford, kopiowanie, modyfikowanie czy transmitowanie elektronicznie lub w inny sposób jakiejkolwiek części magazynu.

Poradnik antykryzysowy

broszura rb 2020

Specustawa w praktyce

Pandemia tzw. koronawirusa (SARS-CoV-2, COVID-19) zmienia bardzo wiele aspektów prawa. Przepisy mające dać wsparcie pracownikom, przedsiębiorcom, pracodawcom i innym podmiotom gospodarczym, wprowadzone specustawą z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

Pobierz poradnik

 

Facebook

Twitter

RB__Poland 01.07. – kolejna data wdrożenia elektronicznego systemu KRS - Russell Bedford https://t.co/SPTIrrGa2w
RB__Poland Zapotrzebowanie na specjalistów do spraw prawnych wzrosło w 2020 roku - Russell Bedford https://t.co/YF0Yq7ejVo
RB__Poland Dopuszczalność zatrudnienia członka zarządu na etacie - Russell Bedford https://t.co/IKNwxDHJCD
RB__Poland Projekt ustawy o fundacji rodzinnej w konsultacjach - Russell Bedford https://t.co/h1zruQaipT