czwartek, 04 marzec 2021 13:12

Jeszcze w tym roku ma ruszyć Krajowy System e-Faktur (KSeF)

Projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw zakłada wprowadzenie eFaktury. Minister Jan Sarnowski, odpowiedzialny za opracowanie projektu, patrzy na jego realizację optymistycznie. Nowy system zacznie zapewne obowiązywać od nowego roku początkowo jako rozwiązanie dobrowolne, zaś od 2023 będzie obowiązkowy.

- Pliki JPK_VAT wysyła co m-c 1,7 mln podatników, wkrótce dzięki efaktura otrzymamy dane o transakcji praktycznie w czasie rzeczywistym – twierdzi Sarnowski. – Takie dane otrzymujemy już teraz z kas online i wirtualnych. Dzięki STIR na bieżąco analizujemy przepływy finansowe. To cyfrowa rewolucja.

Krajowy System e-Faktury to faktury ustrukturyzowane, wystawiane i otrzymywane za pośrednictwem rządowego systemu teleinformatycznego. Jest to co innego, niż obowiązujące już faktury elektroniczne, generowane wewnętrznie w systemie księgowym przedsiębiorcy i wysyłane e-mailem.

Założenia projektu

Jak czytamy w projekcie  przewiduje on zmianę ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2020 r. poz.106, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą o VAT”, przez wprowadzenie możliwości wystawiania faktur ustrukturyzowanych, jako jednej z dopuszczanych form dokumentowania sprzedaży, obok faktur papierowych i obecnie występujących w obrocie gospodarczym faktur elektronicznych. W odniesieniu do faktur ustrukturyzowanych, występujących jako rodzaj faktur elektronicznych, będzie istniała możliwość ich wystawiania i otrzymywania za pośrednictwem systemu teleinformatycznego, tj. Krajowego Systemu e-Faktur (KSeF).

Zakłada się, że projektowane rozwiązanie przyczyni się nie tylko do wzmocnienia kontroli prawidłowości rozliczania podatku VAT, ale także do uproszczenia samego procesu kontroli rozliczeń u przedsiębiorców z uwagi na możliwość zdalnego monitorowania przez organy podatkowe obrotu dokumentowanego fakturami. Zakłada się, że proponowane rozwiązanie umożliwi także zwiększenie dochodów budżetu państwa w wyniku zakładanego zwiększenia poboru podatku VAT na każdym etapie obrotu towarami i usługami. Projektowane rozwiązanie pozwoli podatnikom upowszechnić jednolity format faktury elektronicznej, w postaci faktury ustrukturyzowanej, co pozwoli na dalszą elektronizację i automatyzację procesów fakturowania i księgowania transakcji handlowych dokonywanych między podatnikami.

Korzyści dla podatników

W KSeF to administracja podatkowa zapewnia przechowywanie wystawionych za jego pośrednictwem faktur. Ponadto dla podatników wystawiających w całym okresie rozliczeniowym wyłącznie faktury ustrukturyzowane oraz spełniających warunki m.in. w zakresie zarejestrowania jako podatnik VAT czynny oraz składania deklaracji za każdy okres rozliczeniowy, projektowana ustawa wprowadza preferencję w postaci skróconego z 60 dni do 45 dni terminu zwrotu podatku VAT.

Obawy przedsiębiorców

Nowy system podatnicy traktują jako kolejne narzędzie kontroli, ułatwiający inwigilowanie ich działalności w cyfrowej rzeczywistości. Będzie to też dodatkowe obciążenie dla tych przedsiębiorców, którzy wraz z fakturą muszą dostarczać inne dokumenty. „Jeśli faktycznie system e-faktura będzie obligatoryjny dla wszystkich podatników VAT, przedsiębiorcy będą musieli zapewnić również inne kanały/ warunki przesyłania takich informacji, tak aby spełnić wymogi ustawowe – alarmuje Konfederacja Lewiatan. – Może to również dotyczyć przedsiębiorców, którzy kontraktowo zobowiązani są do przesyłania wraz z fakturą dodatkowych specyfikacji, protokołów odbioru dokumentów. Wprowadzenie obligatoryjnego obiegu faktur poprzez e-fakturę będzie oznaczało poważną dolegliwość zarówno po stronie nabywcy usługi jak i sprzedawcy (różne kanały przesyłania i archiwizowania dokumentów).

 

Masz pytanie z zakresu rachunkowości?

grzegorz blaszkowski

Audyt i usługi poświadczające

Grzegorz Błaszkowski

Partner Zarządzający
tel: 22 276 61 80
email: grzegorz.blaszkowskii@russellbedford.pl

grazyna zaremba1

Outsourcing księgowości

Grażyna Zaremba

Partner Zarządzający
tel: 22 276 61 80
email: grazyna.zaremba@russellbedford.pl

Kariera

Chcesz rozpocząć karierę w dynamicznej międzynarodowej, prężnie rozwijającej się organizacji, stawiasz na rozwój zawodowy, sukces i karierę – prześlij do nas swoją aplikację, nie omijamy żadnego życiorysu!

Aktualne oferty pracy

Skontaktuj się z nami

Biuro prasowe

Prawo do publikacji możliwe jest po skontaktowaniu się z naszym działem PR.

Zapraszamy do zamawiania komentarzy. Nasi eksperci udzielają wypowiedzi m.in. dla magazynu Forbes, dla Pulsu Biznesu, dla Gazety Finansowej i Rzeczpospolitej. Pozostajemy do Waszej dyspozycji.

 

więcej

Poradnik antykryzysowy

broszura rb 2020

Specustawa w praktyce

Pandemia tzw. koronawirusa (SARS-CoV-2, COVID-19) zmienia bardzo wiele aspektów prawa. Przepisy mające dać wsparcie pracownikom, przedsiębiorcom, pracodawcom i innym podmiotom gospodarczym, wprowadzone specustawą z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

Pobierz poradnik

 

Facebook

Twitter

RB__Poland Parlament Europejski przyjął przepisy o usuwaniu treści terrorystycznych z Internetu - Russell Bedford https://t.co/VPoFBcQlCf
RB__Poland Ulga abolicyjna – pytania i odpowiedzi - Russell Bedford https://t.co/3rEiN6qEJq
RB__Poland Ponowna aktywacja łańcucha płatności po Covid-19 - Russell Bedford https://t.co/BpE43P0zWp
RB__Poland Procesowe aspekty pozyskiwania dowodów cyfrowych w postępowaniu karnym - Russell Bedford https://t.co/0nUWbFqMHd