languageRU      languageEN      internationalInternational        phoneZadzwoń do nas: 22 276 61 80

Jesteś tutaj:Start/Baza wiedzy/Zmiany w podatkach/Rzecznik MŚP apeluje o rozłożenie w czasie wejścia w życie KSeF
środa, 27 grudzień 2023 15:16

Rzecznik MŚP apeluje o rozłożenie w czasie wejścia w życie KSeF

Obraz autorstwa Freepik Obraz autorstwa Freepik

Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców Adam Abramowicz zaapelował do ministra finansów Andrzeja Domańskiego o rozłożenie w czasie wejścia w życie Krajowego Systemu e-Faktur.

Przedsiębiorcy za pośrednictwem Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców przedstawili uwagi i zastrzeżenia pod adresem obligatoryjnego wdrożenia KSe-F, jak również do projektu korzystania z KSe-F. Zauważone problemy dotyczą m.in.:

  1. Odnośnie sposobów nadawania, zmiany lub odbierania uprawnień do korzystania z KSe-F (regulacje § 4 i § 5 projektu korzystania z KSe-F) zauważono, że próżno szukać rozwiązań prawnych w zakresie przypadków losowych np. porzucenie pracy, wypadek, śmierć księgowego, posiadającego uprawnienia tzw. kierownicze do nadawania i odbierania uprawnień do korzystania z KSe-F. Zdaniem przedsiębiorców we wskazanych (przykładowych, losowych okolicznościach) z mocy prawa (automatycznie) powinny wygasać uprawnienia nadane danej osobie i przedsiębiorca powinien móc nadać je niezwłocznie innej osobie;

W kwestii treści regulacji§ 4 projektu korzystania z KSe-F podniesiono, że  w ust. 1 określenie sposobu nadawania, zmiany lub odbierania uprawnień wyłącznie w specyfikacji oprogramowania interfejsowego przy braku sprecyzowania co do zakresu, jaki może być ujęty w specyfikacji, oznaczać może zbyt daleko idącą dowolność co do określanych w specyfikacji warunków nadawania, zmiany lub odbierania uprawnień. Zdaniem autorów powyższej oceny zapis rozporządzenia z 2021 r. był bardziej precyzyjny poprzez zawarte sformułowanie, że nadawanie zmiana lub odbieranie uprawnień następuje „z zastosowaniem specyfikacji";

  1. 2 pkt 2 lit ei f oznacza, że podmiot, któremu jest nadawane, zmieniane lub odbierane uprawnienie musi posiadać jednocześnie pieczęć kwalifikowaną i podpis kwalifikowany. Takie same warunki zostały określone w ust. 3 pkt 2 i 3, ale ujęte już z alternatywą (,,lub");
  2. w ust. 3, ust. 4 i ust. 5 powinno zostać rozważone dodanie możliwości użycia numeru PESEL w sytuacji gdy brak jest możliwości podania numeru NIP;

Przedsiębiorcy zwrócili uwagę na brak możliwości wystawiania not korygujących, która ma odnosić się zarówno do faktur ustrukturyzowanych, jak i wystawianych poza KSe-F. Dla autorów wskazanego problemu oznacza to, że w przypadku wystąpienia na fakturze pomyłek (również takich, które nie dotyczą danych w postaci m.in. wartości netto faktury i kwoty podatku), które dotychczas można było skorygować za pomocą noty korygującej, konieczne będzie uzyskanie od dostawcy faktury korygującej. Jako przykład wskazali pomyłkę w przypadku numeru rejestracyjnego na fakturze paliwowej, który stanowi bardzo istotną informację, jeżeli chodzi o wysokość podatku do odliczenia. Zdaniem przedsiębiorców, jeżeli opisywane zmiany wejdą w życie, w przypadku stwierdzenia wskazanych błędów nabywca będzie musiał skontaktować się ze dostawcą w celu uzyskania od niego faktury korygującej oraz przewidują, że takie wymuszenie na wystawcy, aby skorygował fakturę będzie bardzo trudne. Wystąpili z propozycją rozważenia pomysłu, aby za pośrednictwem KSe-F była możliwość wysyłania do kontrahenta „propozycji faktury korygującej", co na pewno bardzo ułatwiłoby postępowanie w przypadku poprawy stwierdzonego błędu.

Ministerstwo Finansów poinformowało, że obecnie nie planuje przesunięcia terminu wdrożenia Krajowego Systemu e-Faktur ( KSeF).

Zgodnie z przepisami obligatoryjny KSeF ma wejść w życie 1 lipca 2024 r. dla czynnych podatników VAT, a od 1 stycznia 2025 r. - dla podatników zwolnionych z VAT.

Nasze publikacje

rbiuletyn

 

lipiec-wrzesień 2023

RB Biuletyn numer 44

pobierz magazyn

Nasze publikacje

rb restrukturyzacje             russellbedford             rbdombrokersi