poniedziałek, 06 kwiecień 2020 11:32

Ulga w PIT na smart zegarek dla dziecka

Koszty związane z zakupem komputera, tabletu czy smartwatcha na potrzeby niepełnosprawnego dziecka można zaliczyć do wydatków na cele rehabilitacyjne i odliczyć je od podatku dochodowego od osób fizycznych. Z ulgi tej skorzystać mogą rodzice, którzy wykażą, że zakup ww. urządzeń przyczynia się do ułatwienia wykonywania czynności życiowych ich niepełnosprawnego dziecka. Dowiadujemy się o tym z jednej z najnowszych interpretacji prawa podatkowego.

Do Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej wpłynął wniosek o wydanie indywidualnej interpretacji prawa podatkowego dotyczący podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie ulgi rehabilitacyjnej. Podatniczka, która wystąpiła z powyższym wnioskiem ma syna, który został uznany za osobę niepełnosprawną na podstawie orzeczenia o niepełnosprawności. Podstawą do wydania orzeczenia o niepełnosprawności dla syna miało być zachorowanie przez niego na cukrzycę insulinozależną (typ 1). Kobieta wskazała we wniosku, że syn jest osobą niepełnoletnią pozostającą na utrzymaniu rodziców. Wnioskodawczyni podkreśliła, iż cukrzycę syna cechuje bardzo duża zmienność glikemii, która prowadzi do szybko postępującej hiper-i hipoglikemii, co jest szczególnie niebezpieczne, gdyż uszkadza układ nerwowy, a w skrajnych przypadkach prowadzić może nawet do śmierci.

W związku z powyższym kobieta dokonała zakupu trzech urządzeń elektronicznych tj. komputera, tableta oraz smart zegarka. Zakupione urządzenia dzięki specjalnemu oprogramowaniu oraz aplikacjom na nich zainstalowanych miałyby ułatwiać kontrolowanie choroby dziecka oraz ułatwiać mu wykonywanie czynności życiowych. Podatniczka wspomniała, że udokumentowała zakupy fakturami wystawionymi na jednego z rodziców. Wskazać należy również, iż wydatki te nie były refundowane przez Narodowy Fundusz Zdrowia oraz inne fundusze przewidziane dla osób niepełnosprawnych.

Kobieta uzasadniła zakup komputera m.in. tym, iż zainstalowano na nim oprogramowanie służące do obsługi pompy insulinowej oraz obsługi systemu ciągłego monitorowania glikemii, które to urządzenia medyczne stosuje jej syn w leczeniu cukrzycy. Tablet zaś dzięki kalkulatorowi wymienników oraz dziennikowi kontrolującemu cukrzycę, dietę i aktywność fizyczną miałby przyczynić się do uzyskania dobrych wyników terapeutycznych w leczeniu cukrzycy, co jest możliwe jedynie w przypadku prawidłowej kalkulacji dawki insuliny, która z kolei zależy od precyzyjnego wyliczenia liczby wymienników. Natomiast zegarek będzie stanowił odbiornik dla transmitera zakładanego na sensor pomiaru glikemii. W efekcie syn podatniczki otrzyma bezpośrednio na zegarku pomiar glikemii z częstotliwością 5-ciu minut, które następnie udostępniane będą również na telefony rodziców. Stosowanie zegarka umożliwi w każdym momencie monitorowanie poziomu glikemii, dzięki czemu możliwa będzie szybka reakcja. Zdaniem wnioskodawczyni, zakup ww. urządzeń elektronicznych można będzie odliczyć od dochodu, jako wydatki poniesione na cele rehabilitacyjne oraz związane z ułatwieniem czynności życiowych, gdyż te sprzęty z zainstalowanym oprogramowaniem oraz aplikacjami wyróżniają się indywidualnymi cechami i w sposób szczególny zostaną przystosowane do niepełnosprawności związanej z zachorowaniem na cukrzycę typu 1.

Zgodził się z tym Dyrektor KIS, wskazując, że każdy wydatek musi być rozpatrywany indywidualnie i w odniesieniu do konkretnego podatnika, który zamierza skorzystać z odliczenia. Według Dyrektora KIS zaakcentować należy, że określenie „indywidualny sprzęt, urządzenia i narzędzia techniczne niezbędne w rehabilitacji” oznacza, że ustawodawca zalicza do nich wyłącznie sprzęt, urządzenia i narzędzia techniczne mające cechy sprzętu, urządzeń i narzędzi indywidualnych, niezbędnych w rehabilitacji osoby niepełnosprawnej i ułatwiającej tej osobie wykonywanie czynności życiowych, których utrudnienie wykonywania wynika z niepełnosprawności. Oznacza to, że taki sprzęt musi posiadać określone właściwości. Dyrektor KIS podkreślił, że do oceny przydatności tego sprzętu w rehabilitacji pomocne będzie oparcie się na zaświadczeniu lekarskim wystawionym przez lekarza specjalistę stosownie do stanu zdrowia konkretnej osoby niepełnosprawnej i potrzeb indywidualnej rehabilitacji. Natomiast jak to wynika z wniosku, syn wnioskodawczyni został uznany za osobę niepełnosprawną w związku z zachorowaniem na cukrzycę insulinozależną. Jest on osobą niepełnoletnią i pozostaje na utrzymaniu rodziców i nie uzyskuje dochodów podlegających opodatkowaniu. Dlatego Dyrektor KIS wskazał, iż mając powyższe na uwadze stwierdzić należy, że zakupiony sprzęt stanowił będzie narzędzia pomocne i ułatwiające życie choremu dziecku.

Według Dyrektora KIS wydatki poniesione na zakup komputera, tabletu i smartwatcha na potrzeby niepełnosprawnego dziecka można zaliczyć do wydatków na cele rehabilitacyjne, a więc można odliczyć je od podatku dochodowego od osób fizycznych. Pamiętać należy jednak, iż ulga ma charakter indywidualny i uzależniona jest od stanu zdrowia konkretnej osoby niepełnosprawnej oraz jej potrzeb rehabilitacyjnych.

Na podstawie interpretacji indywidualnej Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej , sygn. 0112-KDIL2-1.4011.161.2019.1.AK

Autor: Paweł Boś

Młodszy Konsultant Podatkowy, związany z Russell Bedford Poland od 2018 roku. Autor licznych artykułów o tematyce prawno-podatkowej, publikowanych w prasie branżowej.  Student Prawa na Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie.

 
 
 

 

Masz pytanie z zakresu podatków?

rafal dabrowski1

Warszawa

Rafał Dąbrowski

Kierownik Deparamentu Podatków
tel: 22 276 61 84
email: rafal.dabrowski@russellbedford.pl

rafal dabrowski1

Katowice

Leszek Dukiewicz

Dyrektor biura w Katowicach
tel: 32 73 13 420
email: leszek.dutkiewicz@russellbedford.pl

Kariera

Chcesz rozpocząć karierę w dynamicznej międzynarodowej, prężnie rozwijającej się organizacji, stawiasz na rozwój zawodowy, sukces i karierę – prześlij do nas swoją aplikację, nie omijamy żadnego życiorysu!

Aktualne oferty pracy

Skontaktuj się z nami

Biuro prasowe

Prawo do publikacji możliwe jest po skontaktowaniu się z naszym działem PR.

Zapraszamy do zamawiania komentarzy. Nasi eksperci udzielają wypowiedzi m.in. dla magazynu Forbes, dla Pulsu Biznesu, dla Gazety Finansowej i Rzeczpospolitej. Pozostajemy do Waszej dyspozycji.

 

więcej

Poradnik antykryzysowy

broszura rb 2020

Specustawa w praktyce

Pandemia tzw. koronawirusa (SARS-CoV-2, COVID-19) zmienia bardzo wiele aspektów prawa. Przepisy mające dać wsparcie pracownikom, przedsiębiorcom, pracodawcom i innym podmiotom gospodarczym, wprowadzone specustawą z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

Pobierz poradnik

 

Facebook

Twitter

RB__Poland Nowy podatek handlowy podniesie między innymi ceny paliw - Russell Bedford https://t.co/dYFX94BcgC
RB__Poland Ministerstwo Sprawiedliwości chce utworzyć Sąd Ochrony Wolności Słowa - Russell Bedford https://t.co/W6ffkXdBOu
RB__Poland Nowe prawo zamówień publicznych – najważniejsze zmiany - Russell Bedford https://t.co/s7GH7V8PSw
RB__Poland Rozszerzenie elementów w lokalnej dokumentacji oraz aktualizacja TPR, czyli kolejne zmiany w cenach transferowych -… https://t.co/2VJMk0zRDg