languageRU      languageEN      internationalInternational        phoneZadzwoń do nas: 22 276 61 80

Jesteś tutaj:Start/Baza wiedzy/Zmiany w prawie/Zakres uprawnień legalnego użytkownika oprogramowania według wyroku TSUE
środa, 13 październik 2021 11:59

Zakres uprawnień legalnego użytkownika oprogramowania według wyroku TSUE

Przed Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej trafiła rok temu sprawa zakresu dozwolonej legalnej dekompilacji programu komputerowego, regulowana między innymi przepisami unijnej dyrektywy ws. programów komputerowych („dyrektywa 2009/24/WE”).

Rozstrzygnięcie, które przyjął Trybunał w sprawie dotyczącej tego zagadnienia, w dniu 06.10.2021 roku, stwierdza, że dekompilowanie programu bez zgody twórcy jest możliwe, jeśli program nie działa. Dekompilacja nie jest równoznaczna z naruszeniem praw autorskich, o ile jest wykonywana w celu naprawienia błędu, którego nie chce bądź nie może naprawić twórca programu.

W sprawie c-13/20 swoich praw dochodziła belgijska spółka Top System. Firma  przez wiele lat dostarczała oprogramowanie szyte na potrzeby klienta – publicznej spółki Selorem. Nie było one jednak zadowalające i zawierało liczne błędy, których Top System nie naprawiał. W związku z tym Selorem zaczęła wprowadzać poprawki samodzielnie.  Z analizy powołanego w sprawie biegłego wynika, że Selor dokonał dekompilacji bibliotek wynikowych Top System, zmierzając do odtworzenia ich kodów źródłowych. Selor przyznaje, że dokonał dekompilacji części TSF, której funkcje zostały zintegrowane z aplikacjami Seloru, aby wyłączyć jedną z jego funkcji, która okazała się wadliwa. Top System zażądał w związku z tym rozstrzygnięcia  w zakresie tego czy dokonana przez Selor dekompilacja TSF wiąże się z naruszeniem przysługujących Top System praw wyłącznych do utworu, a także wyprowadził wniosek o zobowiązanie Królestwa Belgii do naprawienia szkody poniesionej przez Top System w wyniku dekompilacji i powielenia kodów źródłowych TSF.

Według TSUE żądania te nie mogą zostać spełnione w tej konkretnej sprawie, ponieważ dyrektywa 2009/24/WE w art. 6 wspomina o możliwości dekompilacji programu bez zgody jego autorów, gdy jest to niezbędne do osiągnięcia interoperacyjności z innym oprogramowaniem i po spełnieniu dodatkowych warunków.  Z kolei art. 5 wspomnianej dyrektywy mówi o prawie do naprawienia błędu, przy czym nie można go naprawiać bez zgody twórcy między innymi w przypadku powielania kodu czy jego translacji – przypadki konieczności uzyskiwania zgody od twórcy opisuje art. 4 lit. a i b, w którym to nie ma wymienionej dekompilacji.

 

Nasze publikacje

rbiuletyn

 

lipiec-wrzesień 2023

RB Biuletyn numer 44

pobierz magazyn

Nasze publikacje

rb restrukturyzacje             russellbedford             rbdombrokersi