languageRU      languageEN      internationalInternational        phoneZadzwoń do nas: 22 276 61 80

Jesteś tutaj:Start/Baza wiedzy/Zmiany w prawie/Rejestracja w Centralnym Rejestrze Podmiotów Akcyzowych (CRPA) upływa 30 czerwca
wtorek, 22 czerwiec 2021 20:15

Rejestracja w Centralnym Rejestrze Podmiotów Akcyzowych (CRPA) upływa 30 czerwca

Od 1 lutego 2021 r. dotychczasowe rejestry podmiotów akcyzowych prowadzone przez naczelników urzędów skarbowych zastąpił Centralny Rejestr Podmiotów Akcyzowych. Termin zgłoszenia do tego rejestru upływa już 30 czerwca br.

Nowe zasady rejestracji w podatku akcyzowym wprowadziła ustawa z 10 grudnia 2020 r. o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw. Na jej podstawie, prowadzenie CRPA przypadło Dyrektorowi Izby Administracji Skarbowej w Poznaniu. Wcześniej takie zadanie należało do lokalnych rejestrów prowadzonych przez naczelników urzędów skarbowych. Nowy system ma na celu pozycie się papierowych zgłoszeń rejestracyjnych i zwiększenie bezpieczeństwa w obrocie gospodarczym wyrobami akcyzowymi. Rejestr ma służyć również podmiotom gospodarczym, które będą mogły sprawdzić w nim, czy ich kontrahenci, którzy uczestniczą w wysyłce i odbiorze towarów akcyzowych, są zarejestrowani. Tym sposobem zmniejsza się ryzyko współpracy z nieuczciwym partnerem biznesowym.

Podmioty mające obowiązek rejestracji w CRPA

Obowiązkiem tym zostały objęte przede wszystkim wszystkie podmioty prowadzące działalność gospodarczą w obszarze podatku akcyzowego. Zaliczają się do nich Ci, którzy:

  • dokonują czynności opodatkowanych akcyzą oraz są zwolnieni od akcyzy,
  • nabywają skażony alkohol etylowy,
  • reprezentują przedsiębiorcę zagranicznego nabywające energię elektryczną, gaz oraz susz tytoniowy,
  • niszczą wyroby akcyzowe nieprzydatne do spożycia, zużycia czy przerobu,
  • są pośredniczącymi podmiotami węglowymi i gazowymi.

W rejestrze znaleźć również można podmioty nieprowadzące działalności gospodarczej niebędące osobami fizycznymi (np. wojsko, policja, szkoły, przedszkola, Straż Graniczna, GOPR) zużywające zwolnione od akcyzy: paliwa lotnicze, paliwa żeglugowe, gaz LPG.

Ostatni dzień aktualizacji zgłoszeń i okresu przejściowego nastąpi 30 czerwca!

Jak przebiega rejestracja?

Aby dokonać rejestracji, należy najpierw założyć konto na Platformie Usług Elektronicznych Skarbowo-Celnych (PUESC). Można w ten sposób uzyskać niezbędny, indywidualny numer ID SISC. Zgłoszenie rejestracyjne musi zostać uwierzytelnione podpisem elektronicznym.

Wszyscy, którzy przed 1 lutego 2021 r. widnieli już lokalnych bazach prowadzonych przez naczelników urzędów skarbowych, nie muszą dokonywać ponownej rejestracji. Ich obowiązkiem jest jednak elektroniczne potwierdzenie dotychczasowych danych i uzupełnienie zgłoszenia rejestracyjnego do 30 czerwca 2021 r. W CRPA musi pojawić się informacja o właściwym dla danego podmiotu organu podatkowego.

Do 30 czerwca br. obowiązuje okres przejściowy na dokonanie rejestracji dla podmiotów dotychczas niepodlegających obowiązkowi rejestracyjnemu. Są to podmioty prowadzące miejsce niszczenia wyrobów akcyzowych oraz podmioty nieprowadzące działalności gospodarczej zużywające zwolnione od akcyzy paliwa lotnicze, paliwa żeglugowe i gaz przeznaczony do celów opałowych. Okres przejściowy dotyczy także pośredniczących podmiotów węglowych i gazowych, które przed 1 lutego 2021 r. zamiast zgłoszenia rejestracyjnego złożyły powiadomienia o rozpoczęciu działalności.

Autor: Marta Wójcicka

 

Russell  Bedford Poland

Russell Bedford Poland

W Russell Bedford Poland łączymy potencjał naszych ekspertów z wielu branż, oferując Państwu usługi w zakresie doradztwa prawnego, podatkowego, audytu, księgowości oraz doradztwa restrukturyzacyjnego i biznesowego.

Na polskim rynku usług profesjonalnych działamy od 2011 roku, nasze biura znajdują się w Warszawie, Katowicach i w Bydgoszczy. Pracuje w nich ponad 70-osobowy zespół zajmujący się kompleksową obsługą zarówno przedsiębiorstw, jak i podmiotów indywidualnych. Nasz zespół tworzą adwokaci, radcowie prawni, doradcy podatkowi, doradcy restrukturyzacyjni, księgowi, biegli rewidenci, biegli ds. wycen, analitycy finansowi i inni specjaliści.

Nasze publikacje

rbmagazine

 

Luty 2023

RB Magazine numer 91

pobierz magazyn

rbiuletyn

 

Styczeń 2023

RB Biuletyn numer 42

pobierz magazyn

Nasze publikacje

rb restrukturyzacje             russellbedford             rbdombrokersi