languageRU      languageEN      internationalInternational        phoneZadzwoń do nas: 22 276 61 80

Jesteś tutaj:Start/Baza wiedzy/Zmiany w prawie/Katowicki sąd skierował do TSUE pytanie o legalność nominowania sędziów sądów powszechnych
wtorek, 23 marzec 2021 05:38

Katowicki sąd skierował do TSUE pytanie o legalność nominowania sędziów sądów powszechnych

Sędzia Krystian Markiewicz, orzekający w sądzie okręgowym w Katowicach, jednocześnie prezes Stowarzyszenia Sędziów Polskich Iustitia, skierował do TSUE zapytanie o legalność wyboru sędziów do sądów powszechnych przez upolitycznioną jego zdaniem  Krajową Radę Sądownictwa. Sprawa dotyczy około 1000 sędziów.

Wybór członków KRS budzi spory wśród konstytucjonalistów, bo też faktycznie nie jest precyzyjnie określony w Ustawie Zasadniczej. Utarło się, że wyboru piętnastu członków spośród sędziów Sądu Najwyższego, sądów powszechnych, sądów administracyjnych i sądów wojskowych, dokonują sami sędziowie, natomiast obecny Sejm, bazując na wykładni językowej artykułu 187 Konstytucji, uznał, że może to robić rząd i faktycznie to on dokonuje wyboru. Wybór przez Sejm nie musi oznaczać braku niezależności i niezawisłości Krajowej Rady Sądownictwa, jednak tryb wyboru przez Radę sędziów powszechnych może już na te braki wskazywać.

Stowarzyszenie Sędziów Polskich Iustitia stoi na stanowisku, że obecny tryb wyboru KRS łamie art. 173. Konstytucji, który mówi, że „Sądy i Trybunały są władzą odrębną i niezależną od innych władz”. W dokumencie przesłanym do TSUE czytamy: „obecna KRS wybrana sprzecznie z polskimi przepisami konstytucyjnymi i ustawowymi nie jest organem niezależnym i nie zasiadają w niej przedstawiciele środowiska sędziowskiego powołani w jej skład niezależnie od władzy wykonawczej i ustawodawczej (...)”. Ponadto prezes Iustici wskazuje, że Krajowa Rada Sądownictwa działa z pominięciem opinii środowiska prawniczego. Tak wyglądał wybór sędzi Agnieszki Zachariasz-Kawaler, która wystartowała w konkursie do sądu okręgowego i otrzymała pozytywną rekomendację nowej KRS. Nie miała jednak rekomendacji sędziów katowickich, która jest zdaniem Stowarzyszenia Sędziów Polskich Iustitia niezbędna do rozpatrzenia kandydatury.  

Sędzia Krystian Markiewicz Iustitia wraz z pytaniami do TSUE przesłał też wniosek o rozpatrzenie sprawy w trybie pilnym.

 

Russell  Bedford Poland

Russell Bedford Poland

W Russell Bedford Poland łączymy potencjał naszych ekspertów z wielu branż, oferując Państwu usługi w zakresie doradztwa prawnego, podatkowego, audytu, księgowości oraz doradztwa restrukturyzacyjnego i biznesowego.

Na polskim rynku usług profesjonalnych działamy od 2011 roku, nasze biura znajdują się w Warszawie, Katowicach i w Bydgoszczy. Pracuje w nich ponad 70-osobowy zespół zajmujący się kompleksową obsługą zarówno przedsiębiorstw, jak i podmiotów indywidualnych. Nasz zespół tworzą adwokaci, radcowie prawni, doradcy podatkowi, doradcy restrukturyzacyjni, księgowi, biegli rewidenci, biegli ds. wycen, analitycy finansowi i inni specjaliści.

Nasze publikacje

rbiuletyn

 

lipiec-wrzesień 2023

RB Biuletyn numer 44

pobierz magazyn

Nasze publikacje

rb restrukturyzacje             russellbedford             rbdombrokersi