środa, 02 wrzesień 2020 20:10

Przedsiębiorcy chcą dłuższego vacatio legis dla  ustawy Prawo komunikacji elektronicznej

„Takiego projektu jeszcze nie było. Reguluje cały polski sektor łączności elektronicznej, zastępuje obowiązujące obecnie Prawo telekomunikacyjne” – czytamy na stronie Ministerstw Cyfryzacji. „Przedsiębiorcy nie zdążą dostosować się do nowych przepisów do 21 grudnia br. Trudno robić to w oparciu o projekt ustawy” – ripostuje Konfederacja Lewiatan. Na co powinniśmy być przygotowani?

Implementacja przepisów nowego prawa telekomunikacyjnego nie będzie łatwa, ale też jest konieczna, bo Polska musi się dostosować dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającej Europejski kodeks łączności elektronicznej (EKŁE), podpisanej do 20.12.2018 r. Pod tym kątem zaproponowano projekt ustawy Prawo komunikacji elektronicznej oraz projekt ustawy wprowadzającej.

Implementacja EŁKE

EKŁE zawiera cały pakiet przepisów kompleksowo regulujących sektor łączności elektronicznej w Unii Europejskiej i zastępuje aż cztery dotychczas obowiązujące dyrektywy łączności elektronicznej – ramową, dostępową, o usłudze powszechnej oraz o zezwoleniach. Nowe Prawo komunikacji elektronicznej będzie kompleksowo regulować m.in. kwestie wykonywania działalności polegającej na świadczeniu usług komunikacji elektronicznej, regulowania rynków komunikacji elektronicznej, zapewniania dostępu, warunki gospodarowania częstotliwościami, zasobami orbitalnymi oraz zasobami numeracji, a także prawa i obowiązki użytkowników, zasady przetwarzania danych telekomunikacyjnych i ochrony tajemnicy komunikacji elektronicznej. Dotychczas te kwestie były regulowane w ustawie z 16 lipca 2004 r. – Prawo telekomunikacyjne, która zostanie zastąpiona nową. W projekcie po raz pierwszy uregulowane zostaną m.in. zagadnienia związane z usługami OTT (Over-the-top), czyli komunikacji interpersonalnej niewykorzystującej numerów; transmisję stosowaną na potrzeby świadczenia usług komunikacji maszyna – maszyna lub usługę direct billing (usługa dodatkowego obciążenia rachunku).

Nowa ustawa reguluje też m.in.:

  • kwestie obejmujące wpis do rejestru przedsiębiorców telekomunikacyjnych i rejestru jednostek samorządu terytorialnego, obowiązki informacyjne podmiotów funkcjonujących na rynku komunikacji elektronicznej, obowiązki przedsiębiorców związane z bezpieczeństwem sieci i usług, obowiązki na rzecz bezpieczeństwa państwa oraz opłaty związane z funkcjonowaniem na rynku komunikacji elektronicznej;
  • gospodarowanie częstotliwościami oraz zasobami numeracji, w tym warunki uzyskania, zmiany czy odnowienia rezerwacji częstotliwości, kwestie związane z pozwoleniem radiowym, procedury związane z prowadzonymi przez Prezesa UKE postępowaniami selekcyjnymi;
  • kwestie zapewnienia dostępu do sieci telekomunikacyjnych, w tym wprowadzenie uprawnienia Prezesa UKE do wydawania decyzji generalnych, które w kompleksowy sposób będą mogły regulować kwestie dostępowe;
  • regulację rynku komunikacji elektronicznej, w tym m.in. procedurę analizy rynków właściwych, nakładanie obowiązków regulacyjnych, obowiązki na rynkach hurtowych, ograniczenia na rynkach detalicznych, szczegółowe warunki inwestowania oraz rachunkowość regulacyjna i kalkulacja kosztów;
  • funkcjonowanie multipleksów;
  • prawa użytkowników końcowych, w tym m.in. kwestie dotyczące zawierania i rozwiązywania umów, reklamacji usługi, zakres dokumentów składających się na umowę o świadczenie usług komunikacji elektronicznej, dostęp do niezależnego narzędzia porównawczego ofert usług komunikacji elektronicznej, regulacja usług tzw. direct billing (usługa dodatkowego obciążenia rachunku);
  • funkcjonowanie usługi powszechnej, w tym tryb powoływania operatora wyznaczonego;
  • funkcjonowanie organów właściwych w sprawach telekomunikacji oraz komunikacji elektronicznej.

Głos biznesu w sprawie polskiego kodeksu łączności elektronicznej

Przedsiębiorcy zrzeszeni w Konfederacji Lewiatan zwracają uwagę na to, że firmy nie zdążą spełnić wymogów nowego prawa w ciągu standardowych 9 miesięcy od wejścia ustawy.

Zmiany mają dotyczyć obsługi klienta, zawierania umów i ofert – mówi dr Aleksandra Musielak, ekspertka ds. cyfryzacji Konfederacji Lewiatan. – Przedsiębiorcy będą mogli realnie ocenić jakie zmiany muszą wprowadzić oraz zlecić rozpoczęcie prac wdrożeniowych dopiero jak przepisy zostaną opublikowane w Dzienniku Ustaw. Ministerstwo powinno brać tę kwestię pod uwagę i nie zmuszać firm do rozpoczynania wielomilionowych projektów implementacyjnych wyłącznie w oparciu o projektowaną treść ustawy, która na kolejnych etapach prac legislacyjnych będzie ulegała zmianom.

Lewiatan zwraca też uwagę na inne kwestie, nieprawidłowo według nich ujęte w projekcie bądź mogące w przyszłości zaszkodzić polskiemu biznesowi. Niepokoją przepisy przewidujące ingerencję w trwające umowy pomiędzy przedsiębiorcami a klientami. Łamią one zasadę, że prawo nie działa wstecz. Zastosowanie przepisów Prawa komunikacji elektronicznej do umów zawartych przed dniem wejścia w życie nowej ustawy doprowadzi do naruszenia standardów i zasad wynikających z Konstytucji RP oraz Karty Praw Podstawowych Unii Europejskiej. Taki przepis naruszy prawa nabyte przedsiębiorców telekomunikacyjnych, ograniczy swobodę działalności gospodarczej.

Zdaniem Konfederacji Lewiatan nie powinno dojść do automatycznego skracania do 24 miesięcy umów zawartych z klientami przed wejściem w życie zmian w Prawie komunikacji elektronicznej. Biorąc pod uwagę to, że zmianie miałaby ulec treść umów i wzorców w postaci regulaminów i cenników (cenniki i regulaminy przestaną być stosowane), w praktyce będzie to niemożliwe do zrobienia. Mamy bowiem do czynienia z rynkiem masowym.

Zaproponowana przez Ministerstwo Cyfryzacji restrykcyjna i nadmierna regulacja dotycząca usługi dodatkowego obciążania rachunku doprowadzić może do zamknięcia prowadzenia usług tzw. direct billing. Jest to propozycja wykraczająca poza regulacje unijne, wobec czego jej przyjęcie spowoduje nieuzasadnione różnicowanie sytuacji przedsiębiorców polskich względem firm funkcjonujących w innych krajach UE. W ustawie powinna zostać przewidziana jedynie regulacja nakładająca obowiązek prawny co do możliwości zgłoszenia przez abonentów blokady usług dodatkowego obciążenia rachunku.

Autor: Katarzyna Kołbuś. Redaktor prowadząca RB Magazine. Od ponad 10 lat związana z prasą branżową, m.in. Gazetą Finansową i portalem ipip.com.pl, który poświęcony jest finansom, podatkom, prawu, polityce i gospodarce

Masz pytanie z zakresu prawa?

andrzej dmowski1

Warszawa

Andrzej Dmowski

Partner Zarządzający
tel: 22 276 61 80
email: andrzej.dmowski@russellbedford.pl

rafal dabrowski1

Katowice

Leszek Dukiewicz

Dyrektor biura w Katowicach
tel: 32 73 13 420
email: leszek.dutkiewicz@russellbedford.pl

Kariera

Chcesz rozpocząć karierę w dynamicznej międzynarodowej, prężnie rozwijającej się organizacji, stawiasz na rozwój zawodowy, sukces i karierę – prześlij do nas swoją aplikację, nie omijamy żadnego życiorysu!

Aktualne oferty pracy

Skontaktuj się z nami

Biuro prasowe

Prawo do publikacji możliwe jest po skontaktowaniu się z naszym działem PR.

Zapraszamy do zamawiania komentarzy. Nasi eksperci udzielają wypowiedzi m.in. dla magazynu Forbes, dla Pulsu Biznesu, dla Gazety Finansowej i Rzeczpospolitej. Pozostajemy do Waszej dyspozycji.

 

więcej

Poradnik antykryzysowy

broszura rb 2020

Specustawa w praktyce

Pandemia tzw. koronawirusa (SARS-CoV-2, COVID-19) zmienia bardzo wiele aspektów prawa. Przepisy mające dać wsparcie pracownikom, przedsiębiorcom, pracodawcom i innym podmiotom gospodarczym, wprowadzone specustawą z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

Pobierz poradnik

 

Facebook

Twitter

RB__Poland Russell Bedford z 6% wzrostem! - Russell Bedford https://t.co/CCiYOadd53
8hreply
RB__Poland PFR dofinansuje restrukturyzowane spółki komandytowe - Russell Bedford https://t.co/JlvBXRkk0N
RB__Poland Mocna pozycja Russell Bedford wśród światowych sieci - Russell Bedford https://t.co/10NokoVSrU
RB__Poland Sprawozdanie z działalności według Krajowego Standardu Rachunkowości nr 9. - Russell Bedford https://t.co/ktCHi9ZfK5