languageRU      languageEN      internationalInternational        phoneZadzwoń do nas: 22 276 61 80

Jesteś tutaj:Start/Baza wiedzy/Instrukcje, czynności, poradniki/Kolejny etap cyfryzacji gospodarki kraju - Ustawa o centralnej informacji emerytalnej
środa, 11 październik 2023 10:40

Kolejny etap cyfryzacji gospodarki kraju - Ustawa o centralnej informacji emerytalnej

Obraz autorstwa rawpixel.com na Freepik Obraz autorstwa rawpixel.com na Freepik

19 października 2023 r. zaczną obowiązywać przepisy ustawy z 7 lipca 2023 r. o Centralnej Informacji Emerytalnej. Rozwiązanie ma zapewnić zainteresowanym dostęp do informacji o stanie oszczędności emerytalnych i wysokości przyszłych świadczeń.

Istotnym rozwiązaniem będzie usługa elektroniczna zapewniająca dostęp do informacji emerytalnej, w tym do informacji o posiadanych produktach emerytalnych, aktualnym stanie zgromadzonych środków emerytalnych oraz ich szacowanym wpływie na wysokość przyszłych świadczeń emerytalnych. Portal będzie prowadzony przez spółkę PFR Portal, to jest spółkę, o której mowa w art. 77 ust. 2 ustawy z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych (art. 2 punkt 6 ustawy z 7 lipca 2023 r. o Centralnej Informacji Emerytalnej).

PFR Portal[1], w celu weryfikacji zgodności danych posiadaczy produktów emerytalnych oraz świadczenia usług elektronicznych za pomocą systemu CIE, przetwarza w systemie CIE następujące dane dotyczące zainteresowanych:

1) imię (imiona) i nazwisko;

2) numer PESEL;

3) serię, numer i datę ważności ostatniego wydanego dowodu osobistego obywatela polskiego;

4) serię, numer i datę ważności ostatniego wydanego paszportu obywatela polskiego;

5) serię, numer i datę ważności ważnego dokumentu potwierdzającego tożsamość i obywatelstwo cudzoziemca;

6) serię, numer i datę ważności dowodu osobistego obywatela polskiego, innego niż określony w pkt 3;

7) serię, numer i datę ważności paszportu obywatela polskiego, innego niż określony w pkt 4;

8) serię, numer i datę ważności dokumentu potwierdzającego tożsamość i obywatelstwo cudzoziemca, innego niż określony w pkt 5.

Należy mieć jednak na uwadze to, że aby skorzystać z ww. danych trzeba będzie założyć profil CIE tj. wydzieloną część systemu CIE zawierającą zbiór danych identyfikujących zainteresowanego oraz informacje emerytalne, wraz z przyporządkowanymi temu zainteresowanemu zasobami systemu CIE (art. 2 punkt 12 ustawy z 7 lipca 2023 r. o Centralnej Informacji Emerytalnej). Korzystanie z portalu będzie dobrowolne i nieodpłatne.

W perspektywie kilku następnych miesięcy będzie można ocenić funkcjonalność systemu lecz już teraz regulację należy ocenić pozytywie, gdyż zapewni zainteresowanym dostęp do aktualnych informacji co do zgromadzonych środków emerytalnych oraz informacji o posiadanych produktach emerytalnych.

 

[1] Art. 6 ustawy z 7 lipca 2023 r. o Centralnej Informacji Emerytalnej.

Nasze publikacje

rbiuletyn

 

lipiec-wrzesień 2023

RB Biuletyn numer 44

pobierz magazyn

Nasze publikacje

rb restrukturyzacje             russellbedford             rbdombrokersi