wtorek, 05 maj 2020 07:21

Polityka nowej szansy – pomoc państwa na ratowanie i restrukturyzację przedsiębiorstw

pch.vector - pl.freepik.com pch.vector - pl.freepik.com

W minioną środę 29 marca 2020 r. w sejmie odbyło się pierwsze czytanie projektu ustawy o  udzielaniu  pomocy  publicznej  w  celu ratowania lub restrukturyzacji przedsiębiorców (druk 300). Teraz projektem zajmie się Sejmowa Komisja Gospodarki i Rozwoju.

Celem procedowanej ustawy jest udzielenie pomocy przedsiębiorcom znajdującym się w trudnej sytuacji finansowej. Projekt przewiduje narzędzia umożliwiające utrzymanie płynności finansowej w czasie niezbędnym do opracowania stosownych działań naprawczych jak również umożliwiające sfinansowanie tych działań w ramach planu restrukturyzacyjnego. W projekcie przewidziano m.in. możliwość uzyskania krótkookresowych pożyczek (na okres 6 miesięcy) przeznaczonych na ratowanie przedsiębiorstwa. Wysokość pożyczki uzależniona będzie od sytuacji finansowej danej firmy.

Formą pomocy oferowaną w ramach omawianego projektu jest tymczasowe wsparcie restrukturyzacyjne przyznawane na okres do 18 miesięcy

Kolejną formą pomocy oferowaną w ramach omawianego projektu jest tymczasowe wsparcie restrukturyzacyjne przyznawane na okres do 18 miesięcy. Wysokość przyznanej pomocy uzależniona będzie od indywidualnej sytuacji przedsiębiorstwa. Ten rodzaj pomocy dedykowany jest dla przedsiębiorstw które mają możliwość samodzielnego przeprowadzenia restrukturyzacji, natomiast potrzebują wsparcia aby móc skutecznie przeprowadzić i zakończyć postępowanie restrukturyzacyjne.

Projekt przewiduje również tzn. pomoc na restrukturyzację. Jak tłumaczy resort rozwoju, "będzie ona przeznaczona dla przedsiębiorców, którzy samodzielnie nie udźwignęliby restrukturyzacji, ale opracowali jej plan, obejmujący wszelkie działania, których realizacja zmierza do przywrócenia przedsiębiorcy rentowności". Pomoc na restrukturyzację będzie służyć sfinansowaniu tego planu. Warunkiem uzyskania tej formy pomocy jest posiadanie wkładu własnego na restrukturyzację. Celem  pomocy na restrukturyzację jest usunięcie przyczyn trudności, a nie samo wyrównanie strat.

Ponadto, projektowana regulacja wprowadza nową formę pomocy na restrukturyzację w postaci ulgi w wykonaniu administracyjnej kary pieniężnej.

Rząd przeznaczył na wsparcie 120 mln zł rocznie przez okres 10 lat. Pieniądze pochodzą z budżetu Skarbu Państwa. Przewidziana została również możliwość ulgi na restrukturyzację niektórych należności publiczno-prawnych o łącznej wartości 50 mln zł rocznie. Z oferowanych w ramach ww. projektu rozwiązań mogą skorzystać zarówno małe, średnie jak i duże przedsiębiorstwa, które znalazły się w trudnej sytuacji, są w trakcie postępowania upadłościowego lub zachodzi wobec nich groźba likwidacji. Przy czym nie każda forma pomocy przeznaczona jest dla wszystkich rodzajów przedsiębiorstw. Natomiast bez znaczenia jest branża, czy lokalizacje w jakiej funkcjonuje dana firma.

Aby otrzymać pomoc, przedsiębiorca znajdujący się w trudnej sytuacji będzie musiał złożyć pisemny wniosek. Organem odpowiedzialnym za udzielenie pomocy będzie minister właściwy do spraw gospodarki. Natomiast pomocy publicznej w formie ulg w wykonaniu administracyjnej kary pieniężnej udzieli organ, który nałożył tę karę. Na stronach Biuletynu Informacji Publicznej ministerstwa minister właściwy do spraw gospodarki będzie informował o dacie dostępności albo wyczerpania środków przeznaczonych na udzielenie pomocy. Minister właściwy do spraw gospodarki będzie mógł powierzyć udzielanie pomocy Agencji Rozwoju Przemysłu w drodze umowy.

Z niecierpliwością czekamy na dalsze prace nad projektem. Miejmy nadzieję, że niebawem wejdzie w życie. Sytuacja wywołana pandemią sprawia, iż wiele przedsiębiorstw chciałoby skorzystać z tej pomocy jak najszybciej.

Autor: Wioletta Kajda, konsultant podatkowy, aplikant adwokacki

 

Masz pytanie z zakresu restrukturyzacji?

andrzej dmowski1

Warszawa

dr Andrzej Dmowski

Partner Zarządzający
tel: 22 276 61 80
email: andrzej,dmowski@russellbedford.pl

michal zawila

Katowice

Michał Zawila

Partner
tel: 32 73 13 420
email: michal.zawila@russellbedford.pl

Kariera

Chcesz rozpocząć karierę w dynamicznej międzynarodowej, prężnie rozwijającej się organizacji, stawiasz na rozwój zawodowy, sukces i karierę – prześlij do nas swoją aplikację, nie omijamy żadnego życiorysu!

Aktualne oferty pracy

Skontaktuj się z nami

Biuro prasowe

Prawo do publikacji możliwe jest po skontaktowaniu się z naszym działem PR.

Zapraszamy do zamawiania komentarzy. Nasi eksperci udzielają wypowiedzi m.in. dla magazynu Forbes, dla Pulsu Biznesu, dla Gazety Finansowej i Rzeczpospolitej. Pozostajemy do Waszej dyspozycji.

 

więcej

Poradnik antykryzysowy

broszura rb 2020

Specustawa w praktyce

Pandemia tzw. koronawirusa (SARS-CoV-2, COVID-19) zmienia bardzo wiele aspektów prawa. Przepisy mające dać wsparcie pracownikom, przedsiębiorcom, pracodawcom i innym podmiotom gospodarczym, wprowadzone specustawą z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

Pobierz poradnik

 

Facebook

Twitter

RB__Poland Ministerstwo Sprawiedliwości chce utworzyć Sąd Ochrony Wolności Słowa - Russell Bedford https://t.co/W6ffkXdBOu
RB__Poland Nowe prawo zamówień publicznych – najważniejsze zmiany - Russell Bedford https://t.co/s7GH7V8PSw
RB__Poland Rozszerzenie elementów w lokalnej dokumentacji oraz aktualizacja TPR, czyli kolejne zmiany w cenach transferowych -… https://t.co/2VJMk0zRDg
RB__Poland Nowelizacja ustawy o własności lokali - dłużnicy stracą dach nad głową - Russell Bedford https://t.co/Wh3Gngc88v