czwartek, 17 październik 2019 06:35

Ruszył Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych – nowy obowiązek dla przedsiębiorców

13 października otworzony został Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych (CRBR). Będzie on obejmował dane o beneficjentach rzeczywistych, czyli osobach fizycznych, które sprawują kontrolę nad spółką. W założeniu rejestr ma pomóc w przeciwdziałaniu praniu brudnych pieniędzy i finansowaniu terroryzmu. Za niewywiązanie się z obowiązku dokonania wpisu, będzie grozić kara finansowa nawet miliona złotych.

Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych został wprowadzony do przepisów ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, jako implementacja przepisów dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/849 z 20 maja 2015 r. w sprawie zapobiegania wykorzystywaniu systemu finansowego do prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu (tzw. IV dyrektywa AML). Jest systemem teleinformatycznym służącym przetwarzaniu informacji o beneficjentach rzeczywistych spółek jawnych, komandytowych, komandytowo-akcyjnych, spółek z ograniczoną odpowiedzialnością, spółek akcyjnych (z wyjątkiem spółek publicznych), a od 1 marca 2020 r., także prostych spółek akcyjnych.

Problematyczny okazuje się brak specjalnej akcji informacyjnej. Eksperci podkreślają, że trudności mogą dotyczyć przede wszystkim małych i średnich przedsiębiorców

Broń w walce z praniem pieniędzy

Ministerstwo finansów wskazuje, że rejestr ma na celu zbieranie dokładnych i aktualnych danych o beneficjentach rzeczywistych. Ma to kluczowe znaczenie dla zwalczania zjawisk brania brudnych pieniędzy i finansowania terroryzmu, ponieważ uniemożliwia przestępcom ukrycie swojej tożsamości w strukturze korporacyjnej spółek. Ministerstwo dodaje, że CRBR umożliwi każdemu dostęp do informacji o beneficjentach rzeczywistych, a tym samym przyczyni się do zwiększenia zaufania do rynku finansowego i uczestników obrotu gospodarczego.

Trudności z ustaleniem tożsamości beneficjenta rzeczywistego

Zgodnie z ustawową definicją beneficjentem rzeczywistym jest osoba fizyczna lub osoby fizyczne: (1) sprawujące bezpośrednio lub pośrednio kontrolę nad spółką poprzez posiadane uprawnienia, które wynikają z okoliczności prawnych lub faktycznych, umożliwiające wywieranie decydującego wpływu na czynności lub działania podejmowane przez spółkę, lub (2) w imieniu których są nawiązywane stosunki gospodarcze lub jest przeprowadzana transakcja okazjonalna. Mimo, że ustawa zawiera bardzo szczegółowe postanowienia w tym zakresie, to eksperci wskazują, że w niektórych sytuacjach ustalenie beneficjenta rzeczywistego i tak może okazać się niezwykle skomplikowane. Chodzi tu przede wszystkim o przypadki spółek, w których udziały mają osoby z zagranicy lub spółki, gdzie występuje kilku właścicieli posiadających równe udziały.

Brak informacji może uderzyć w MŚP

Problematyczny okazuje się brak specjalnej akcji informacyjnej. Eksperci podkreślają, że trudności mogą dotyczyć przede wszystkim małych i średnich przedsiębiorców, którzy dotychczas uważali, że przepisy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu ich nie dotyczą, gdy tymczasem często są elementem tzw. karuzeli podatkowej. Ustawodawca przewidział wysokie kary za naruszenie przepisów – nawet to do 1 mln zł, więc powinien również przeprowadzić szeroką akcję informacyjną. 

Spółki mają obowiązek zgłosić informacje o beneficjentach rzeczywistych w terminie 6 miesięcy od dnia wejścia w życie przepisów o Centralnym Rejestrze Beneficjentów Rzeczywistych – to jest do dnia 13 kwietnia 2020 r. 

Autor: Przemysław Lach, aplikant radcowski Russell Bedford 

Masz pytanie z zakresu prawa?

andrzej dmowski1

Warszawa

Andrzej Dmowski

Partner Zarządzający
tel: 22 276 61 80
email: andrzej.dmowski@russellbedford.pl

rafal dabrowski1

Katowice

Leszek Dukiewicz

Dyrektor biura w Katowicach
tel: 32 73 13 420
email: leszek.dutkiewicz@russellbedford.pl

Kariera

Chcesz rozpocząć karierę w dynamicznej międzynarodowej, prężnie rozwijającej się organizacji, stawiasz na rozwój zawodowy, sukces i karierę – prześlij do nas swoją aplikację, nie omijamy żadnego życiorysu!

Aktualne oferty pracy

Skontaktuj się z nami

Biuro prasowe

Prawo do publikacji możliwe jest po skontaktowaniu się z naszym działem PR.

Zapraszamy do zamawiania komentarzy. Nasi eksperci udzielają wypowiedzi m.in. dla magazynu Forbes, dla Pulsu Biznesu, dla Gazety Finansowej i Rzeczpospolitej. Pozostajemy do Waszej dyspozycji.

 

więcej

Poradnik antykryzysowy

broszura rb 2020

Specustawa w praktyce

Pandemia tzw. koronawirusa (SARS-CoV-2, COVID-19) zmienia bardzo wiele aspektów prawa. Przepisy mające dać wsparcie pracownikom, przedsiębiorcom, pracodawcom i innym podmiotom gospodarczym, wprowadzone specustawą z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

Pobierz poradnik

 

Facebook

Twitter

RB__Poland Parlament Europejski przyjął przepisy o usuwaniu treści terrorystycznych z Internetu - Russell Bedford https://t.co/VPoFBcQlCf
RB__Poland Ulga abolicyjna – pytania i odpowiedzi - Russell Bedford https://t.co/3rEiN6qEJq
RB__Poland Ponowna aktywacja łańcucha płatności po Covid-19 - Russell Bedford https://t.co/BpE43P0zWp
RB__Poland Procesowe aspekty pozyskiwania dowodów cyfrowych w postępowaniu karnym - Russell Bedford https://t.co/0nUWbFqMHd