środa, 20 czerwiec 2018 19:28

Wartość podatku akcyzowego nie zwiększa podstawy opodatkowania podatkiem VAT przy zastosowaniu procedury zawieszenia poboru akcyzy wobec towarów importowanych

Zgodnie z interpretacją Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu z dnia 3 listopada 2015 r. sygn. ILPP4/4512-1-287/15-2/ISN podatnik importujący towary spoza Unii Europejskiej korzystający z procedury zawieszenia poboru akcyzy nie musi doliczać wartości podatku akcyzowego do podstawy opodatkowania podatkiem VAT.

 

Interpretacja jest korzystna dla importerów wyrobów akcyzowych wobec których możliwe jest zastosowanie procedury zawieszenia poboru akcyzy, oznacza obniżenie należnego podatku VAT.

Zawieszenie poboru akcyzy jest procedurą przewidzianą przez ustawę z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (t.j. Dz.U. z 2014 r., poz. 752 ze zm., dalej: ustawa o podatku akcyzowym) związaną z podstawowym założeniem tego podatku polegającym na fiskalnym obciążeniu konsumpcji określonych produktów. Z tego powodu obowiązek podatkowy powstaje co do zasady na finalnym etapie obrotu danym towarem.

Procedura zawieszenia poboru akcyzy umożliwia przesunięcie obowiązku podatkowego na kolejny podmiot w łańcuchu dostaw. Przedsiębiorca nabywający wyroby akcyzowe (np. paliwa) w celu dalszej odsprzedaży kontrahentowi niebędącemu konsumentem zostaje formalnie obciążony akcyzą od tych towarów jednak spełnienie wszystkich warunków przewidzianych przez ustawę o podatku akcyzowym skutkuje brakiem obowiązku zapłaty tego podatku.

Zgodnie z art. 30b ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r., Nr 177, poz. 1054, ze zm., dalej : ustawa VAT) podstawą opodatkowania z tytułu importu towarów jest wartość celna powiększona o należne cło. Jeżeli przedmiotem importu są towary opodatkowane podatkiem akcyzowym, podstawą opodatkowania jest wartość celna powiększona o należne cło i podatek akcyzowy. Treść tego przepisu nie rozstrzyga jednak czy podatek akcyzowy zwiększa podstawę opodatkowania także w przypadku zastosowania procedury zawieszenia poboru akcyzy. Zagadnienie podstawy opodatkowania w takim przypadku stało się przedmiotem interpretacji indywidualnej która rozstrzygnęła to zagadnienie na korzyść podatnika. Zgodnie ze stanowiskiem Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu:

"(...)jeżeli przedmiotem importu towarów są wyroby akcyzowe, od których pobór akcyzy zawiesza się, podstawa opodatkowania podatkiem od towarów i usług importowanych wyrobów akcyzowych nie obejmuje podatku akcyzowego, którego pobór został zawieszony. Do podstawy opodatkowania w imporcie towarów wlicza się bowiem taki należny podatek akcyzowy, który jest faktycznie do zapłaty przez importera. Zatem w przypadku importu wyrobów akcyzowych przemieszczanych przez

Spółkę w procedurze zawieszenia poboru akcyzy z krajów leżących poza terytorium Unii Europejskiej, nie będzie ona obowiązana do wliczania do podstawy opodatkowania podatkiem od towarów i usług kwoty zawieszonego podatku akcyzowego".

Powyższa interpretacja jest korzystna dla importerów wyrobów akcyzowych wobec których możliwe jest zastosowanie procedury zawieszenia poboru akcyzy, oznacza obniżenie należnego podatku VAT.

Masz pytanie z zakresu podatków?

rafal dabrowski1

Warszawa

Rafał Dąbrowski

Kierownik Deparamentu Podatków
tel: 22 276 61 84
email: rafal.dabrowski@russellbedford.pl

rafal dabrowski1

Katowice

Leszek Dukiewicz

Dyrektor biura w Katowicach
tel: 32 73 13 420
email: leszek.dutkiewicz@russellbedford.pl

Kariera

Chcesz rozpocząć karierę w dynamicznej międzynarodowej, prężnie rozwijającej się organizacji, stawiasz na rozwój zawodowy, sukces i karierę – prześlij do nas swoją aplikację, nie omijamy żadnego życiorysu!

Aktualne oferty pracy

Skontaktuj się z nami

Biuro prasowe

Prawo do publikacji możliwe jest po skontaktowaniu się z naszym działem PR.

Zapraszamy do zamawiania komentarzy. Nasi eksperci udzielają wypowiedzi m.in. dla magazynu Forbes, dla Pulsu Biznesu, dla Gazety Finansowej i Rzeczpospolitej. Pozostajemy do Waszej dyspozycji.

 

więcej

Poradnik antykryzysowy

broszura rb 2020

Specustawa w praktyce

Pandemia tzw. koronawirusa (SARS-CoV-2, COVID-19) zmienia bardzo wiele aspektów prawa. Przepisy mające dać wsparcie pracownikom, przedsiębiorcom, pracodawcom i innym podmiotom gospodarczym, wprowadzone specustawą z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

Pobierz poradnik

 

Facebook

Twitter

RB__Poland Nowy podatek handlowy podniesie między innymi ceny paliw - Russell Bedford https://t.co/dYFX94BcgC
RB__Poland Ministerstwo Sprawiedliwości chce utworzyć Sąd Ochrony Wolności Słowa - Russell Bedford https://t.co/W6ffkXdBOu
RB__Poland Nowe prawo zamówień publicznych – najważniejsze zmiany - Russell Bedford https://t.co/s7GH7V8PSw
RB__Poland Rozszerzenie elementów w lokalnej dokumentacji oraz aktualizacja TPR, czyli kolejne zmiany w cenach transferowych -… https://t.co/2VJMk0zRDg