czwartek, 18 lipiec 2019 07:12

Zmienia się podejście organów skarbowych do wydatków na edukację

photo created by freepik - www.freepik.com photo created by freepik - www.freepik.com

Przedsiębiorcy przez długi czas uważali, że wydatki na edukację nie mogą zostać zaliczone do kosztów podatkowych. Wpływ na ten pogląd miało wykreowane przez urząd skarbowy twierdzenie, iż wydatek na edukację jest wydatkiem osobistym, a tym samym nie można zaliczyć go do kosztów podatkowych. Jednakże analizując najnowsze interpretacje indywidualne możemy zauważyć, że pogląd ten powoli zaczyna się zmieniać, a urzędnicy skarbowi coraz częściej potwierdzają możliwość zaliczenia wydatków na edukację do kosztów uzyskania przychodu. 

Za przykład może posłużyć nam interpretacja indywidualna z dnia 26.06.2019r. o nr 0114-KDIP3.1.4011.278.2019.1.AC, wydana przez dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej, na podstawie której przedsiębiorca chciał uzyskać odpowiedź na pytanie: czy do kosztów uzyskania przychodu można zaliczyć wydatki na studia menadżerskie MBA? Z interpretacji tej wynikało, iż według organów skarbowych przedsiębiorca mógłby zaliczyć do kosztów podatkowych nie tylko opłaty za studia MBA, ale także koszty związane z dojazdem na zajęcia oraz koszty noclegu.

Dobrze uzasadnione wnioski o interpretacje indywidualne mogłyby doprowadzić do rozszerzania się możliwości zaliczania wydatków na edukację do kosztów podatkowych prowadzonej działalności

Kolejnym przykładem jest interpretacja z dnia 28.05.2019r. o nr 0112-KDIL3-3.4011.159.2019.1.MW, z której dowiadujemy się, że przyszły radca prawny do kosztów uzyskania przychodu może zaliczyć wydatki z tytułu aplikacji radcowskiej. Warunkiem jest jednak to, że aplikant musi uczęszczać na aplikację w trakcie prowadzenia działalności gospodarczej. 

Do tej pory organy podatkowe rzadko wydawały interpretacje przychylne uczącym się przedsiębiorcom, argumentując swoje stanowisko tym, że wydatki na edukacje mają charakter osobisty i kosztami być nie mogą. Należy wspomnieć, iż przepisy dotyczące wydatków podnoszonych przez przedsiębiorców nie zmieniły się od wielu lat, dlatego zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. 1991 Nr 80 poz. 350), do kosztów uzyskania przychodów podatnik ma prawo zaliczyć te wydatki, które wpływają na osiągnięcie przychodu lub pozwalają zachować dotychczasowe źródło przychodu. Istnieją także wyjątki, które nie mogą stanowić kosztu podatkowego. Zostały one wymienione w art. 23 wyżej wspomnianej ustawy. Nie znajdziemy tam jednak zapisu dotyczącego wydatków na edukację przedsiębiorcy.Zatem „nowego” stanowiska organów skarbowych nie możemy argumentować zmianą w przepisach. Stwierdzić możemy jednak, że organy podatkowe zmieniły podejście do ich interpretacji.Nie ulega bowiem wątpliwości, że podnoszenie kwalifikacji zawodowych przedsiębiorcy wpływa na możliwość osiągnięcia przez niego wyższych przychodów. Zauważyć możemy także, że dla organów podatkowych ważne jest to czy rozwój i inwestowanie w siebie opiera się na zasadzie inwestowania w prosperującą już działalność gospodarczą, gdyż wydatki, które były ponoszone przez przedsiębiorcę przed założeniem działalności urząd skarbowy traktuje jako osobiste, czyli takie, których nie można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodu.

W dalszym ciągu należy zachować szczególną ostrożność, gdyż mimo zmieniającego się podejścia organów podatkowych do przepisów określających wydatki wpływające na osiągnięcie przychodu, wciąż są wydatki, które według urzędników skarbowych nie są kosztami uzyskania przychodu prowadzonej działalności gospodarczej. Przykładem takiego wydatku jestkurs prawa jazdy kategorii B. Jasne jest to, że wydatek ten będzie niezbędny dla zapewnienia mobilności prowadzonej działalności. Jednakże organy podatkowe wskazują, że uprawnienie do kierowania samochodem osobowym wykorzystywane jest przede wszystkim w życiu prywatnym, co skutkuje tym, że wydatek ten nie może być kosztem podatkowym. Sytuacja powtarza się przy próbie zaliczenia do kosztów podatkowych kursów językowych, które według przedsiębiorców znacznie przyczyniają się do rozwoju przedsiębiorstwa, otwierając drzwi działalności na klientów z zagranicy. W tym przypadku organy skarbowe także twierdzą, iż są to wydatki osobiste, których nie można odliczyć od podatku. 

Przedsiębiorcy dzięki dobrze uzasadnionym i udokumentowanym wydatkom ponoszonym na cele prowadzonej działalności mogliby przyczynić się do coraz większej liczby wydawanych przez organy podatkowe interpretacji indywidualnych. Dobrze uzasadnione wnioski o interpretacje indywidualne mogłyby doprowadzić do rozszerzania się możliwości zaliczania wydatków na edukację do kosztów podatkowych prowadzonej działalności, a w tym także wydatków na kursy, które mogą przyczynić się do rozwoju przedsiębiorstwa. Miejmy nadzieję, że organy podatkowe nie będą upierały się przy swoim dotychczasowym stanowisku, a zmiana podejścia, która jest już zauważalna, będzie się ciągle pogłębiać. 

Autor: Paweł Boś, student prawa na Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie, pracownik Russell Bedford

 

Masz pytanie z zakresu podatków?

rafal dabrowski1

Warszawa

Rafał Dąbrowski

Kierownik Deparamentu Podatków
tel: 22 276 61 84
email: rafal.dabrowski@russellbedford.pl

rafal dabrowski1

Katowice

Leszek Dukiewicz

Dyrektor biura w Katowicach
tel: 32 73 13 420
email: leszek.dutkiewicz@russellbedford.pl

Kariera

Chcesz rozpocząć karierę w dynamicznej międzynarodowej, prężnie rozwijającej się organizacji, stawiasz na rozwój zawodowy, sukces i karierę – prześlij do nas swoją aplikację, nie omijamy żadnego życiorysu!

Aktualne oferty pracy

Skontaktuj się z nami

Biuro prasowe

Prawo do publikacji możliwe jest po skontaktowaniu się z naszym działem PR.

Zapraszamy do zamawiania komentarzy. Nasi eksperci udzielają wypowiedzi m.in. dla magazynu Forbes, dla Pulsu Biznesu, dla Gazety Finansowej i Rzeczpospolitej. Pozostajemy do Waszej dyspozycji.

 

więcej

Poradnik antykryzysowy

broszura rb 2020

Specustawa w praktyce

Pandemia tzw. koronawirusa (SARS-CoV-2, COVID-19) zmienia bardzo wiele aspektów prawa. Przepisy mające dać wsparcie pracownikom, przedsiębiorcom, pracodawcom i innym podmiotom gospodarczym, wprowadzone specustawą z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

Pobierz poradnik

 

Facebook

Twitter

RB__Poland Przedłużenie terminów przekazania przez niektórych płatników zaliczek na podatek dochodowy i zryczałtowany podatek… https://t.co/p4nsgNrEmE
RB__Poland System Informacji Finansowej ma przeciwdziałać praniu brudnych pieniędzy i finansowaniu terroryzmu - Russell Bedford https://t.co/pQWSlUtQJf
RB__Poland Polska na końcu stawki w rankingu Tax Foundation - Russell Bedford https://t.co/3LA2DOh4ZW
RB__Poland BREXIT. Zakup nieruchomości w Wielkiej Brytanii, a ulga mieszkaniowa - Russell Bedford https://t.co/dcwQAujYJ7