wtorek, 19 czerwiec 2018 18:57

Niższy ZUS dla małej działalności gospodarczej

Przygotowany przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej projekt nowelizacji ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych zakładał wydłużenie okresu, w którym nowy przedsiębiorca będzie uprawniony do opłacania składek ZUS w obniżonej wysokości przez pierwsze trzy lata prowadzenia działalności gospodarczej. Ostatecznie prace nad projektem w zakresie preferencyjnych stawek ZUS dla nowych przedsiębiorców zostały odłożone w czasie. Konkurencyjnym wobec rozwiązania zaproponowanego przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej jest przygotowany przez Ministerstwo Rozwoju projekt ustawy o tzw. małej działalności gospodarczej, zgodnie z którym składki ZUS będą uzależnione od wysokości uzyskanych przychodów.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami przedsiębiorcy, przez pierwsze 24 miesiące prowadzenia działalności gospodarczej, przysługuje prawo do opłacania składek ZUS liczonych od obniżonej podstawy wymiaru, która wynosi obecnie 30% kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę. Po upływie 2 lat przedsiębiorca traci prawo do korzystania z preferencyjnych składek ZUS co oznacza, iż począwszy od 25 miesiąca prowadzenia działalności gospodarczej jest zobowiązany do zapłaty składek, dla których podstawa wymiaru wynosi 60% przeciętnego wynagrodzenia za pracę. Tym samym miesięczna składka na ubezpieczenie społeczne wzrasta z kwoty 190,62 zł do kwoty 812,61 zł, do której należy doliczyć dodatkowo składkę zdrowotną w wysokości 297,28 zł.

Przygotowany przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej projekt nowelizacji ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych zakładał pozostawienie obniżonych składek ZUS w pierwszych dwóch latach prowadzenia działalności na dotychczasowym poziomie, tj. w wysokości 30% minimalnego wynagrodzenia za pracę. Zmiana miała nastąpić dopiero w trzecim roku, w którym składki miały być również obniżone, ale liczone od podstawy wymiaru w wysokości 60% minimalnego wynagrodzenia za pracę. Powyższe oznaczałoby, że składki płacone pomiędzy 25 a 36 miesiącem prowadzenia działalności gospodarczej byłyby wyższe od składek należnych w pierwszych 2 latach prowadzenia działalności, ale nadal znacznie niższe od składek "standardowych", które miałyby obowiązywać dopiero od czwartego roku prowadzenia działalności gospodarczej. Skierowany ostatecznie do Sejmu projekt ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych nie zawiera jednak propozycji dotyczących preferencyjnych składek ZUS dla nowych przedsiębiorców.

Konkurencyjny projekt ustawy zmniejszający obciążenia składkami na ubezpieczenia społeczne przedsiębiorców o niskich przychodach przygotowało natomiast Ministerstwo Rozwoju. Projekt ustawy o tzw. małej działalności gospodarczej przewiduje nową, obniżoną, wysokość składek na ubezpieczenia społeczne dla przedsiębiorców osiągających miesięczny przychód w wysokości mniejszej niż 2,5-krotność minimalnego wynagrodzenia. Powyższe oznacza, że wysokość składek ubezpieczeniowych, funduszu pracy oraz składek zdrowotnych będzie zależna od wysokości uzyskanych przychodów. Przedsiębiorca, który nie uzyska równowartości dwuipółkrotności minimalnego wynagrodzenia będzie miał naliczaną obniżoną składkę. Projekt ustawy o tzw. małej działalności gospodarczej, który zakłada obniżenie składek dla przedsiębiorców ma trafić do Sejmu pod koniec 2017 roku.

Masz pytanie z zakresu rachunkowości?

grzegorz blaszkowski

Audyt i usługi poświadczające

Grzegorz Błaszkowski

Partner Zarządzający
tel: 22 276 61 80
email: grzegorz.blaszkowskii@russellbedford.pl

grazyna zaremba1

Outsourcing księgowości

Grażyna Zaremba

Partner Zarządzający
tel: 22 276 61 80
email: grazyna.zaremba@russellbedford.pl

Kariera

Chcesz rozpocząć karierę w dynamicznej międzynarodowej, prężnie rozwijającej się organizacji, stawiasz na rozwój zawodowy, sukces i karierę – prześlij do nas swoją aplikację, nie omijamy żadnego życiorysu!

Aktualne oferty pracy

Skontaktuj się z nami

Biuro prasowe

Prawo do publikacji możliwe jest po skontaktowaniu się z naszym działem PR.

Zapraszamy do zamawiania komentarzy. Nasi eksperci udzielają wypowiedzi m.in. dla magazynu Forbes, dla Pulsu Biznesu, dla Gazety Finansowej i Rzeczpospolitej. Pozostajemy do Waszej dyspozycji.

 

więcej

Poradnik antykryzysowy

broszura rb 2020

Specustawa w praktyce

Pandemia tzw. koronawirusa (SARS-CoV-2, COVID-19) zmienia bardzo wiele aspektów prawa. Przepisy mające dać wsparcie pracownikom, przedsiębiorcom, pracodawcom i innym podmiotom gospodarczym, wprowadzone specustawą z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

Pobierz poradnik

 

Facebook

Twitter

RB__Poland Ministerstwo Sprawiedliwości chce utworzyć Sąd Ochrony Wolności Słowa - Russell Bedford https://t.co/W6ffkXdBOu
RB__Poland Nowe prawo zamówień publicznych – najważniejsze zmiany - Russell Bedford https://t.co/s7GH7V8PSw
RB__Poland Rozszerzenie elementów w lokalnej dokumentacji oraz aktualizacja TPR, czyli kolejne zmiany w cenach transferowych -… https://t.co/2VJMk0zRDg
RB__Poland Nowelizacja ustawy o własności lokali - dłużnicy stracą dach nad głową - Russell Bedford https://t.co/Wh3Gngc88v